Αδειοδότηση

Η άσκηση οποιασδήποτε πρακτικής με ακτινοβολίες που εκπέμπονται από φυσικές ή τεχνητές πηγές προϋποθέτει την έκδοση ειδικής άδειας. 

Η ΕΕΑΕ είναι από τα τέλη του 2014 αδειοδοτούσα αρχή για τα ιατρικά εργαστήρια ακτινοβολιών (Ν. 4310/2014). Έχοντας ενεργοποιήσει υπηρεσίες μονοαπευθυντικής διαδικασίας αδειοδότησης (one-stop shop), στόχος είναι η απλοποίηση και ο εξορθολογισμός της διαδικασίας αδειοδότησης των εργαστηρίων ακτινοβολιών (έκδοση, ανανέωση ή τροποποίηση της ειδικής άδειας λειτουργίας). 

Η ΕΕΑΕ, μέσα από τον διαδικτυακό της τόπο, παρέχει στους επαγγελματίες τη δυνατότητα για ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών για την αδειοδότηση των εργαστηρίων, καθώς και άλλες διαδικτυακές υπηρεσίες, όπως είναι η υποβολή ενημερωτικών στοιχείων για διαγνωστικές και θεραπευτικές πράξεις ακτινοβολιών για στατιστική χρήση, η ενημέρωση για τις δόσεις ακτινοβολίας που λαμβάνουν χιλιάδες επαγγελματικά εκτιθέμενοι σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες κ.α.

Με εξαίρεση την άδεια σκοπιμότητας που εκδίδεται από την οικεία Περιφέρεια, όλα τα υπόλοιπα είδη αδειών εκδίδονται από την ΕΕΑΕ (ν. 4310/2014).

Ενθαρρύνεστε να επικοινωνείτε με την ΕΕΑΕ για θέματα αδειοδότησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: adeies@eeae.gr. Στην ίδια διεύθυνση μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι σχετικές αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd