Παρεχόμενες υπηρεσίες

 Το ΕΒΟΙΑ παρέχει υπηρεσίες στα ακόλουθα πεδία:

radiation therapy
CT patient doctor
radioactivity symbol cubes
dosimetra

Οι υπηρεσίες έχουν διαπιστευτεί κατά ISO 17025 από το ΕΣΥΔ (Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης, Πιστοποιητικό Διαπίστευσης 116, Πεδία εφαρμογής διαπίστευσης). Το Σύστημα Ποιότητας που εφαρμόζεται στο ΕΒΟΙΑ διασφαλίζει την ακρίβεια και αξιοπιστία των δοσιμετρικών μεγεθών και μεθόδων, καθώς των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Μπορείτε να συμβάλλετε στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, συμπληρώνοντας το σύντομο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης των υπηρεσιών του Εργαστηρίου Βαθμονόμησης.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!