Βαθμονομήσεις στην διαγνωστική ακτινολογία

Οι διακριβώσεις αφορούν δοσίμετρα, θαλάμους ιονισμού, ανιχνευτές στερεάς κατάστασης, όργανα μέτρησης ακτινολογικών παραμέτρων ( kV-meters) με χρήση στη Διαγνωστική Ακτινολογία (συμβατική και μαστογραφία).

Ανάλογα με την εφαρμογή παρέχονται ο συντελεστής βαθμονόμησης NCb/kg, NX, NKAP, NDAP, NKLP, NDLP

Οι διακριβώσεις γίνονται σύμφωνα με το IEC 1267.

Δοσιμετρικά μεγέθη

 • Air Kerma (Κair) σε Gy.
 • Έκθεση (Χ) σε Cb/kg ή σε R,
 • Γινόμενο Air Kerma Επιφανείας – Air Kerma Area Product (KAP) σε Gy mm2
 • Γινόμενο Δόσης Επιφανείας – Dose Area Product (DAP) σε Gy mm2
 • Γινόμενο Air Kerma Μήκους – Air Kerma Length Product (KLP) σε Gy mm
 • Γινόμενο Δόσης Μήκους – Dose Length Product (DLP) σε Gy mm
 • Εύρος Ρυθμού Kair: 5 10-5 έως 10-2 Gy s-1 για τις ποιότητες δέσμης IEC 1267
 • Εύρος Kair: 5 10-4 έως 20 Gy για τις ποιότητες δέσμης IEC 1267
 • Ανηγμένη αβεβαιότητα (*): u = 2,7 % σε επίπεδο εμπιστοσύνης 95% (k=2)

 Ακτινολογικά μεγέθη

 • Υψηλή τάση (kVp) φορτίο (mAs), ρεύμα (mA) και χρόνος έκθεσης – ενεργοποίησης (msec) λυχνίας ακτίνων Χ
 • Εφαρμογές μαστογραφίας : 21-45 kV
 • Εφαρμογές Διαγνωστικής Ακτινολογίας : 50 - 150 KV
 • Ανηγμένη αβεβαιότητα (*) : u = 2.0% σε επίπεδο εμπιστοσύνης 95% (k=2)

(*) βέλτιστη μετρητική δυνατότητα

 Πηγές Ακτινοβόλησης

 • Μονάδα παραγωγής ακτίνων -X PANTAK (υψηλή τάση έως 225 kVp άνοδος W, υψίσυχνο)
 • Μονάδα παραγωγής ακτίνων -X SIEMENS GIGANTOS 1000 (υψηλή τάση 50-150 kVp, άνοδος W, τριφασικό δωδεκαβαλβιδικό)
 • Μονάδα μαστογραφίας GE SENOGRAPH 600 T (υψηλή τάση 21-45 kVp, άνοδος Mo, υψίσυχνο)

Ενέργεια – Ποιότητα Δεσμών κατά IEC 1267

Για μετρήσεις δοσιμετρικών μεγεθών χρησιμοποιούνται οι παρακάτω ενέργειες:

 • RQR2: Yψηλή τάση: 40 kV / HVL: 0,99 mm Al
 • RQR3: Yψηλή τάση: 50 kV / HVL: 1,44 mm AL
 • RQR4: Υψηλή τάση: 60 kV / HVL: 1,98 mm AL
 • RQR5: Υψηλή τάση: 70 kV / HVL: 2,49 mm AL
 • RQR6: Υψηλή τάση: 80 kV / HVL: 2,88 mm AL
 • RQR7: Υψηλή τάση: 90 kV / HVL: 3,31 mm AL
 • RQR8: Υψηλή τάση: 100 kV / HVL: 3,72 mm AL
 • RQR9: Υψηλή τάση: 120 kV / HVL: 4,72 mm AL
 • RQR10: Υψηλή τάση: 150 kV / HVL: 5,71 mm AL
 • RQN-M: Yψηλή τάση: 28 kV / HVL: 0,32 mm Al

Για μετρήσεις ακτινολογικών παραμέτρων

 • Εφαρμογές μαστογραφίας:
  • Υψηλή τάση 22 – 35 kV, Φορτίο: 10 – 200 mAs, Χρόνος έκθεσης: 20 – 1000 msec
 • Εφαρμογές διαγνωστικής Ακτινολογίας:
  • Υψηλή τάση 50 – 150 kV, Φορτίο: 10 – 200 mAs, Ρεύμα : 80 – 800 mA, Χρόνος έκθεσης : 20 – 1500 msec

Όργανα Αναφοράς

 • Θάλαμος Ιονισμού παραλλήλων πλακών με λεπτό παράθυρο (PTW 77337, 0.01 cc)
 • Ηλκετρόμετρο PTW UNIDOS
 • Διαιρέτης Υψηλής Τάσης RADCAL DYN ANALYZER III

Ιχνηλασιμότητα

 • για μετρήσεις δοσιμετρικών μεγεθών στο PΤΒ (Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Γερμανία)
 • για μετρήσεις ακτινολογικών παραμέτρων στο NPL (National Physics Laboratory) μέσω του Radiation Protection Centre (RPC), Αγγλία.

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd