Βαθμονόμηση στην ατομική δοσιμέτρηση

Διακρίβωση και βαθμονόμηση δοσιμέτρων ατομικής δοσιμέτρησης (TLD, ηλεκτρονικών άμεσης ανάγνωσης, στυλοδοσιμέτρων).
Το ΕΒΟΙΑ πραγματοποιεί σε μηνιαία βάση τη βαθμονόμηση των δοσιμέτρων θερμοφωταύγειας του Εργαστηρίου Δοσιμετρίας της ΕΕΑΕ, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη δοσιμέτρηση των εργαζομένων στην Ελλάδα. Οι βαθμονομήσεις των δοσιμέτρων θερμοφωταύγειας πραγματοποιούνται σύμφωνα με το ISO 4037.

Δοσιμετρικά μεγέθη

 • Ατομική Ισοδύναμη Δόση Ηp (10) (Sv)
 • Επιφανειακή Ατομική Ισοδύναμη Δόση Ηp (0,07) (Sv)
 • Εύρος Ατομικής Ισοδύναμης Δόσης σε πηγή 137Cs: 5 10-7 - 0,3 Sv
 • Εύρος Ατομικής Ισοδύναμης Δόσης σε πηγή 60Co: 5 10-7 - 150 Sv
 • Ανηγμένη Αβεβαιότητα (*) u=5,2 % σε επίπεδο εμπιστοσύνης 95% (k=2)

(*) βέλτιστη μετρητική δυνατότητα

Πηγές Ακτινοβόλησης

 • Πηγή 137Cs, STS - OB6 (740 GBq – Φεβ. 1999)
 • Πηγή 60Co, STS – ΟΒ2 (3,7 GBq – Φεβ. 1999)
 • Πανοραμικός Ακτινοβολητής STS - OB34 με 3 πηγές 60Co (3.7, 25.9 & 37MBq) & 4 πηγές 137Cs (7.4, 74, 740, 7400 MBq) – Φεβ. 1999.

Ενέργεια – Ποιότητα Δεσμών

 • Ενέργεια 137Cs (S-Cs)
 • Ενέργεια 60Co (S-Co)

Όργανα Αναφοράς

 • Θάλαμος Ιονισμου PTW 32001 τύπου LS01 όγκου 1 lt
 • Ηλεκτρόμετρο PTW UNIDOS

Ιχνηλασιμότητα

Στο PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Γερμανία) μέσω IAEA (International Atomic Energy Agency, Αυστρία)

DMC Firewall is a Joomla Security extension!