Πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας στην ακτινοθεραπεία

Στα προγράμματα διασφάλισης ποιότητας (Quality Audits) το ΕΒΟΙΑ με επιτόπιους ελέγχους στα κέντρα ακτινοθεραπείας ανά την Ελλάδα:

  •  διενεργεί διασυγκρίσεις και ελέγχους ποιότητας σε δέσμες γ και Χ ακτινοβολίας και σε δέσμες ηλεκτρονίων
  •  διενεργεί μετρήσεις απόλυτης δοσιμετρίας σε όλες τις ποιότητες δεσμών γ, Χ και ηλεκτρονίων σύμφωνα με πρότυπες μεθόδους
  •  διενεργεί μετρήσεις σχετικής δοσιμετρίας (δόσης βάθους, beam profiles κλπ) σε δέσμες γ, Χ και ηλεκτρονίων
  •  διενεργεί ελέγχους ποιότητας στα αποτελέσματα των συστημάτων σχεδιασμού θεραπείας.

Με τα προγράμματα διασφάλισης ποιότητας (Quality Audits) βελτιώνεται η ακρίβεια της δοσιμετρίας στα κέντρα ακτινοθεραπείας, παρέχεται η δυνατότητα για άμεση σύγκριση των δοσιμετρικών μεθόδων των κέντρων με τις πρότυπες μεθόδους του ΕΒΟΙΑ. Τέλος, επιτυγχάνεται η ομογενοποίηση της δοσιμετρίας σε όλα τα ακτινοθεραπευτικά κέντρα.

Κατανομή συχνοτήτων του λόγου μετρούμενης προς δηλούμενης δόσης στο νερό. Η μετρούμενη δόση αντιπροσωπεύει τη δόση που μετράται από το ΕΒΟΙΑ και η οποία συγκρίνεται με αυτή που δηλώνεται από το υπό έλεγχο ακτινοθεραπευτικό ίδρυμα. Τα αποτελέσματα αφορύν το 85% του συνόλου των δεσμών φωτονίων που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Our website is protected by DMC Firewall!