Διαδικασία βαθμονόμησης και χρεώσεις

Για τη βαθμονόμηση οργάνων ιοντιζουσών ακτινοβολιών ακολουθείται η εξής διαδικασία:

  1. Τηλεφωνική ή ηλεκτρονική επικοινωνία με το ΕΒΟΙΑ για τον προγραμματισμό των ημερομηνιών βαθμονόμησης των οργάνων.
  2. Αποστολή/παράδοση οργάνων στο ΕΒΟΙΑ. Μαζί με τα όργανα υποβάλλεται συμπληρωμένη η σχετική αίτηση.
  3. Μετά το πέρας της διαδικασίας βαθμονόμησης το όργανο είτε αποστέλλεται ταχυδρομικώς είτε παραδίδεται στον πελάτη.
  4. Καταβολή ποσού χρέωσης σε τραπεζικό λογαριασμό της ΕΕΑΕ.
  5. Ταχυδρομική ή ηλεκτρονική αποστολή στον πελάτη των πιστοποιητικών βαθμονόμησης.
Πίνακας χρέωσης υπηρεσιών ΕΒΟΙΑ
α/αΕίδος ΥπηρεσίαςΧρέωση
1 Βαθμονόμηση θαλάμου ιονισμού ακτινοθεραπείας (σε ΝΚ ή ΝD,W) 600€
2 Βαθμονόμηση θαλάμου ιονισμού ακτινοθεραπείας (σε ΝΚ και ΝD,W) 900€
3 Βαθμονόμηση ηλεκτρόμετρου 300€
4

Βαθμονόμηση δοσιμέτρων διαγνωστικής ακτινολογίας (από 1 έως 3 RQR ποιότητες δέσμης)
α. Επιπλέον ανιχνευτές

440€ 
300€ ανά ανιχνευτή

5

Βαθμονόμηση δοσιμέτρων διαγνωστικής ακτινολογίας (όλες (9) οι RQR ποιότητες δέσμης)
α. Επιπλέον ανιχνευτές

600€
300€ ανά ανιχνευτή

6 Βαθμονόμηση οργάνων μέτρησης ακτινολογικών παραμέτρων (kVmeters, timers, κ.λπ.)
α. Επιπλέον ανιχνευτές
 
350€
300€ ανά ανιχνευτή
 
7 Βαθμονόμηση πολύμετρων διαγνωστικής ακτινολογίας (δοσίμετρο & kV−meter)
α. Επιπλέον ανιχνευτές
600€
500€ ανά ανιχνευτή
8 Βαθμονόμηση φορητών ανιχνευτών χώρου (survey meters)  220€
9 Βαθμονόμηση δοσιμέτρων άμεσου ανάγνωσης (1 έως και 3) σε μια ποιότητα δέσμης 150€
10 Βαθμονόμηση ηλεκτρονικών δοσιμέτρων άμεσου ανάγνωσης (1 έως και 2) σε μια ποιότητα δέσμης 150€
11 Ενεργειακή απόκριση δοσίμετρου – οργάνου 450€
12 Γωνιακή εξάρτηση δοσίμετρου – οργάνου 450€
13 Γραμμικότητα δόσης ή ρυθμού δόσης 450€
14 Βαθμονόμηση – διακρίβωση μετρητή ραδιενέργειας κατά περίπτωση
15 Βαθμονόμηση – διακρίβωση στυλοδοσίμετρων (ανά τεμάχιο) κατά περίπτωση
16 Χρήση εξοπλισμού για τη λήψη δοσιμετρικών δεδομένων μονάδων ακτινοθεραπείας ανά μονάδα Α/Θ (Α/Θ) έως 15 ημέρες 1.500€
17 Βαθμονόμηση με χρήση δοσίμετρου αναφοράς (επιπρόσθετα στις παραπάνω τιμές 1 έως 16 των υπηρεσιών βαθμονόμησης οργάνων ιοντιζουσών ακτινοβολιών) 100€
18 Ειδικές περιπτώσεις: Βαθμονομήσεις ή εργασίες οι οποίες δεν αναφέρονται παραπάνω και περιπτώσεις βαθμονόμησης πολλών οργάνων εξετάζονται κατά περίπτωση και κοστολογούνται ανάλογα  

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με το νόμιμο ΦΠΑ.

Συνημμένα αρχεία

Download this file (_aitisi_calibration.pdf)Αίτηση βαθμονόμησης οργάνου - 536 kB
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd