Διαδικασία βαθμονόμησης και χρεώσεις

Για τη βαθμονόμηση οργάνων ιοντιζουσών ακτινοβολιών ακολουθείται η εξής διαδικασία:

  1. Τηλεφωνική ή ηλεκτρονική επικοινωνία με το ΕΒΟΙΑ για τον προγραμματισμό των ημερομηνιών βαθμονόμησης των οργάνων.
  2. Αποστολή/παράδοση οργάνων στο ΕΒΟΙΑ. Μαζί με τα όργανα υποβάλλεται συμπληρωμένη η σχετική αίτηση.
  3. Μετά το πέρας της διαδικασίας βαθμονόμησης το όργανο είτε αποστέλλεται ταχυδρομικώς είτε παραδίδεται στον πελάτη.
  4. Καταβολή ποσού χρέωσης σε τραπεζικό λογαριασμό της ΕΕΑΕ.
  5. Ταχυδρομική ή ηλεκτρονική αποστολή στον πελάτη των πιστοποιητικών βαθμονόμησης.
Πίνακας χρέωσης υπηρεσιών ΕΒΟΙΑ
α/αΕίδος ΥπηρεσίαςΧρέωση
1 Βαθμονόμηση θαλάμου ιονισμού ακτινοθεραπείας (σε ΝΚ ή ΝD,W) 600€
2 Βαθμονόμηση θαλάμου ιονισμού ακτινοθεραπείας (σε ΝΚ και ΝD,W) 900€
3 Βαθμονόμηση ηλεκτρόμετρου 300€
4

Βαθμονόμηση δοσιμέτρων διαγνωστικής ακτινολογίας (από 1 έως 3 RQR ποιότητες δέσμης)
α. Επιπλέον ανιχνευτές

440€ 
300€ ανά ανιχνευτή

5

Βαθμονόμηση δοσιμέτρων διαγνωστικής ακτινολογίας (όλες (9) οι RQR ποιότητες δέσμης)
α. Επιπλέον ανιχνευτές

600€
300€ ανά ανιχνευτή

6 Βαθμονόμηση οργάνων μέτρησης ακτινολογικών παραμέτρων (kVmeters, timers, κ.λπ.)
α. Επιπλέον ανιχνευτές
 
350€
300€ ανά ανιχνευτή
 
7 Βαθμονόμηση πολύμετρων διαγνωστικής ακτινολογίας (δοσίμετρο & kV−meter)
α. Επιπλέον ανιχνευτές
600€
500€ ανά ανιχνευτή
8 Βαθμονόμηση φορητών ανιχνευτών χώρου (survey meters)  220€
9 Βαθμονόμηση δοσιμέτρων άμεσου ανάγνωσης (1 έως και 3) σε μια ποιότητα δέσμης 150€
10 Βαθμονόμηση ηλεκτρονικών δοσιμέτρων άμεσου ανάγνωσης (1 έως και 2) σε μια ποιότητα δέσμης 150€
11 Ενεργειακή απόκριση δοσίμετρου – οργάνου 450€
12 Γωνιακή εξάρτηση δοσίμετρου – οργάνου 450€
13 Γραμμικότητα δόσης ή ρυθμού δόσης 450€
14 Βαθμονόμηση – διακρίβωση μετρητή ραδιενέργειας κατά περίπτωση
15 Βαθμονόμηση – διακρίβωση στυλοδοσίμετρων (ανά τεμάχιο) κατά περίπτωση
16 Χρήση εξοπλισμού για τη λήψη δοσιμετρικών δεδομένων μονάδων ακτινοθεραπείας ανά μονάδα Α/Θ (Α/Θ) έως 15 ημέρες 1.500€
17 Βαθμονόμηση με χρήση δοσίμετρου αναφοράς (επιπρόσθετα στις παραπάνω τιμές 1 έως 16 των υπηρεσιών βαθμονόμησης οργάνων ιοντιζουσών ακτινοβολιών) 100€
18 Ειδικές περιπτώσεις: Βαθμονομήσεις ή εργασίες οι οποίες δεν αναφέρονται παραπάνω και περιπτώσεις βαθμονόμησης πολλών οργάνων εξετάζονται κατά περίπτωση και κοστολογούνται ανάλογα  

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με το νόμιμο ΦΠΑ.

Συνημμένα αρχεία

Download this file (Ε ΕΡΓ 01-01θ Αίτηση βαθμονομησης.docx)Αίτηση βαθμονόμησης οργάνου - 55 kB
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd