Συνεργασίες

Το ΕΒΟΙΑ συνεργάζεται με άλλα πρότυπα και υπο-πρότυπα εργαστήρια μετρολογίας και συμμετέχει ενεργά σε διεθνή και ευρωπαϊκά προγράμματα, με στόχο τη διασφάλιση της ακρίβειας και της αξιοπιστίας των μετρήσεων και των μεθόδων διακρίβωσης.

Το ΕΒΟΙΑ έχει ενταχθεί από το 2000 στο διεθνές δίκτυο υπο-πρότυπων εργαστηρίων του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας-(IAEA/WHO Secondary Standard Dosimetry Laboratory Network). Το ΕΒΟΙΑ συμμετέχει στις διεργαστηριακές ασκήσεις του ΔΟΑΕ σε ετήσια βάση.

Το ΕΒΟΙΑ συμμετέχει ενεργά στα παρακάτω διεθνή και ευρωπαϊκά προγράμματα:

  • International Atomic Energy Agency & World Health Organization TLD Postal Quality Audit for Secondary Standard Dosimetry Laboratories for radiotherapy level dosimetry. Year: 1999, 2000, 2001, 2002 και 2003. Οι διασυγκρίσεις αυτές διενεργούνται κάθε χρόνο για όλα τα εργαστήρια που ανήκουν στο IAEA/WHO SSDL network.
  • International Atomic Energy Agency TLD Audit for radiation protection level dosimetry for Secondary Standard Dosimetry Laboratories.
  • European Accreditation EA Interlaboratory Comparison for Radiation Protection Dosimeter.
  • European Accreditation EA Interlaboratory Comparison for Personal Dosimeter for Personal Dose Equivalent Hp(10).
  • EURAMET, Calibrations of dosemeters used in Mammography.
  • EURAMET, Calibrations of dosemeters in terms of H*(10) and Hp(10).
  • Σε όλες τις διασυγκρίσεις, τα αποτελέσματα του ΕΒΟΙΑ είναι απολύτως ικανοποιητικά και πάντα εντός των αποδεκτών ορίων.
Αποτελέσματα του ΕΒΟΙΑ σε Διεθνή και Ευρωπαϊκά προγράμματα διασυγκρίσεων
ΦορέαςΗμερομηνίαΕφαρμογήΑποτελέσματαΑποδεκτά όρια
ΕΑ 10/2000 Ατομικά Δοσίμετρα ΔΟ -
ΙΑΕΑ 3/2000 Ακτινοπροστασία 0,97 0,965-1,035
ΙΑΕΑ 5/2000 Ακτινοθεραπεία -0,6% ±3,5%
ΙΑΕΑ 3/2000 Ακτινοθεραπεία Nk:0,992
Nk:0,998
0,985-1,015
0,985-1,015
EUROMET 6/2001 Ακτινολογία/Μαστογραφία -0,2% ±1%
ΕΑ 1/2001 Ακτινοπροστασία En=0,06(+)
En=0,49(+)
En=0,91(+)
 
STUK-IAEA 5/2001 Διαγν. Ακινολογία RQR:-2,1%
RQM:0,9%
kVp<0,5%
±3,0%
±3,0%
±3,0%
ΙΑΕΑ 6/2001 Ακτινοθεραπεία -1,2% ±3,5%
ΙΑΕΑ 7/2002 Ακτινοθεραπεία -1,2% ±3,5%
ΙΑΕΑ 1/2003 Ακτινοπροστασία 0,99 0,95-1,05
ΙΑΕΑ 10/2004 Ακτινοθεραπεία Co60: 0,3%
Linac: 0,0%
±3,5%
ΙΑΕΑ 5/2005 Ακτινοθεραπεία Co60: 0,3%
Linac: 0,0%
±3,5%
EURAMET 4/2005 Ισοδύναμη ατομική δόση <1% ±5,0%
IAEA 5/2006 Ακτινοθεραπεία Co60: 0,3% ±3,5%

ΔΟ: Δεν έχει ολοκληρωθεί η έκδοση αποτελεσμάτων
(+)En = Normalized Error
IAEA : International Atomic Energy Agency
EURAMET : European Metrology
EA : European Accreditation 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd