Υπό-πρότυπα δοσιμετρικά μεγέθη

Τα δοσιμετρικά μεγέθη που έχουν αναπτυχθεί στο ΕΒΟΙΑ είναι:

 • Απορροφούμενη Δόση στο νερό (Gy) και ρυθμός Απορροφούμενης Δόσης στο νερό (Gy s-1) από γ ακτινοβολία
 • Απορροφούμενη Δόση στο νερό (Gy) και ρυθμός Δόσης στο νερό (Gy s-1) από ηλεκτρόνια
 • Air Kerma (Gy) και ρυθμός Air Kerma (Gy s-1) από γ και Χ ακτινοβολία
 • Έκθεση (Cb kg-1 και R) και ρυθμός Έκθεσης Cb kg-1 s-1 και R s-1) από Χ ακτινοβολία
 • Γινόμενο Δόσης Επιφάνειας (Gy mm2) από Χ ακτινοβολία
 • Γινόμενο Δόσης Μήκους (Gy mm) από Χ ακτινοβολία
 • Περιβαλλοντική Ισοδύναμη Δόσης Η*(10) (Sv) και Ρυθμός Περιβαλλοντικής Ισοδύναμης Δόσης (Sv hr-1) από γ και Χ ακτινοβολία
 • Ατομική Ισοδύναμη Δόση Hp(10) (Sv) και Hp(0,07) (Sv)
 • Παράμετροι λειτουργίας ακτινολογικών συστημάτων : Υψηλή τάση λυχνίας ακτίνων Χ (kV), φορτίο (mAs) και ρεύμα (mA) λυχνίας ακτίνων Χ, καθώς και χρόνος έκθεσης – ενεργοποίησης (ms) λυχνίας ακτίνων Χ.

Για την ανάπτυξη και διατήρηση των υπο-πρότυπων αυτών δοσιμετρικών μεγεθών χρησιμοποιούνται όργανα αναφοράς (reference instruments – transfer instruments) μέγιστης ακρίβειας και ποιότητας, τα οποία βαθμονομούνται περιοδικά στα πρότυπα εργαστήρια (primary laboratories):

 • BIPM (Bureau International des Poids et Mesures, Γαλλία),
 • PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Γερμανία),
 • IAEA (International Atomic Energy Agency, Αυστρία), και
 • NPL (National Physics Laboratory, Αγγλία).

Τα όργανα αυτά «μεταφέρουν» την ακρίβεια του δοσιμετρικού μεγέθους από το πρότυπο εργαστήριο στο ΕΒΟΙΑ. Το ΕΒΟΙΑ με τη σειρά του και με διαδικασίες μέγιστης ακρίβειας και ποιότητας, τη μεταφέρει στο "χρήστη". Με αυτό τον τρόπο παρέχεται η «ιχνηλασιμότητα» του δοσιμετρικού μεγέθους.

Our website is protected by DMC Firewall!