Μονάδα προσωρινής αποθήκευσης ραδιενεργών πηγών και ραδιενεργών αποβλήτων ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"

Η μονάδα προσωρινής αποθήκευσης ραδιενεργών πηγών και ραδιενεργών αποβλήτων του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" υπόκειται σε ρυθμιστικό έλεγχο και αδειοδοτείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του π.δ. 122, "Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/70/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 19ης Ιουλίου 2011 περί θεσπίσεως κοινοτικού πλαισίου για την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων", ΦΕΚ 177/Α/12.08.2013.

Σχετικά έγγραφα:

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd