Ερευνητικές – Εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις

Τα εργαστήρια στα οποία χρησιμοποιούνται ραδιενεργές πηγές και ισότοπα για έρευνα και εκπαίδευση κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες:
• Κατηγορία ΕΡ-Α: στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται τα εργαστήρια στα οποία γίνεται χρήση ανοικτών ραδιενεργών πηγών.
• Κατηγορία ΕΡ-Κ: στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται τα εργαστήρια στα οποία γίνεται χρήση κλειστών ραδιενεργών πηγών υπό οποιαδήποτε μορφή, ανεξάρτητα απο τη ραδιενέργεια τους.
• Κατηγορία ΕΡ-Σ: στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται τα εργαστήρια στα οποία γίνεται χρήση συσκευών ακτίνων Χ για μη ιατρικές εφαρμογές, γεννήτριες νετρονίων, υποκρίσιμες διατάξεις, καθώς και άλλων συσκευών παραγωγής ιοντιζουσών ακτινοβολιών.

Στη χώρα μας υπάρχουν 200 εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν ραδιενεργές πηγές για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

 

Our website is protected by DMC Firewall!