Ιατρικά εργαστήρια

 

Οι επιθεωρήσεις στα ιατρικά εργαστήρια ακτινοβολιών είναι τακτικές και έκτακτες. Γενικός σκοπός αυτών των επιθεωρήσεων είναι η διασφάλιση της ακτινοπροστασίας. 

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΕΑΕ διενεργεί επιθεωρήσεις ακτινοπροστασίας και ασφαλούς λειτουργίας στις εγκαταστάσεις, στον υλικοτεχνικό εξοπλισμό και στα συστήματα παραγωγής και χρήσης ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών (MRI) ακτινοβολιών. Οι επιθεωρήσεις και οι μετρήσεις που πραγματοποιεί έχουν διπλό στόχο: 

(α) τη διασφάλιση της ακτινοπροστασίας του πληθυσμού, των εργαζομένων, των ασθενών-εξεταζομένων και του περιβάλλοντος από τις ακτινοβολίες,

(β) την εξακρίβωση της συμμόρφωσης της κατασκευής, λειτουργίας και ποιότητας των εγκαταστάσεων, συστημάτων, μηχανημάτων και συσκευών, καθώς και των πρακτικών που κάνουν χρήση ιοντιζουσών ακτινοβολιών, με τις προδιαγραφές και τους όρους που καθορίζονται στην κείμενη νομοθεσία. 

Οι επιθεωρήσεις που διενεργεί η ΕΕΑΕ είναι τακτικές, διενεργούνται δηλαδή στο πλαίσιο της αδειοδότησης του εργαστηρίου (έκδοση αρχικής ή ανανέωση άδειας, αναβάθμιση εξοπλισμού, επανέλεγχοι) ή έκτακτες, διενεργούνται δηλαδή οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά την διάρκεια ισχύος της άδειας λειτουργίας για τη διαπίστωση της εφαρμογής του προγράμματος ραδιολογικής ασφάλειας και ακτινοπροστασίας. Και στις δύο περιπτώσεις οι επιθεωρήσεις γίνονται προειδοποιημένα ή απροειδοποίητα, ακολουθώντας διαφορετικά πρωτόκολλα ελέγχου.

Η ΕΕΑΕ είναι διαπιστευμένη ως Φορέας Ελέγχου, Τύπου Α, κατά ISO/IEC 17020 για να διενεργεί ελέγχους, σε εγκαταστάσεις εργαστηρίων: Ακτινολογικών, Πυρηνικής Ιατρικής, Ακτινοθεραπείας, καθώς και εργαστηρίων βιομηχανικών εφαρμογών και ραδιογραφήσεων. 

Our website is protected by DMC Firewall!