Πρωτόκολλα ελέγχων ποιότητας, ασφαλούς λειτουργίας και ακτινοπροστασίας για συστήματα ακτινοβολιών σε τμήματα ακτινοθεραπείας

Σύμφωνα με τους Κανονισμούς Ακτινοπροστασίας (β σχετ., § 3.17.4) η ΕΕΑΕ εκδίδει, υπό μορφή αποφάσεων, πρωτόκολλα ελέγχου ποιότητας για τα συστήματα ακτινοβολιών, στα ακτινοθεραπευτικά τμήματα.

Τα πρωτόκολλα αυτά προέκυψαν από την εποικοδομητική και πολύμηνη συνεργασία της ΕΕΑΕ και ομάδων εργασίας της Ένωσης Φυσικών Ιατρικής Ελλάδος (ΕΦΙΕ). Η τελική τους μορφή έχει την σύμφωνη γνώμη της Ελληνικής Εταιρείας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας και της ΕΦΙΕ και εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της ΕΕΑΕ. Τα πρωτόκολλα αυτά περιλαμβάνουν τα σημεία ελέγχου, τη μεθοδολογία, τα όρια ανοχής των λειτουργικών παραμέτρων, καθώς και την περιοδικότητα των ελέγχων για κάθε ακτινοθεραπευτικό σύστημα. Οι έλεγχοι ποιότητας πρέπει να ακολουθούνται, από τους υπεύθυνους ιατρούς ακτινοθεραπευτές – ογκολόγους, τους υπεύθυνους ακτινοπροστασίας – ακτινοφυσικούς ιατρικής και το λοιπό προσωπικό των εργαστηρίων στα πλαίσια εφαρμογής των προγραμμάτων διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας.

Δείτε τη σχετική απόφαση του Δ.Σ. της ΕΕΑΕ.

Δείτε τα Πρωτόκολλα, τα οποία αφορούν συστήματα ακτινοθεραπείας (γραμμικούς επιταχυντές έως 50 MV - φωτόνια και ηλεκτρόνια, κοβάλτιο Co60, εξομοιωτή θεραπείας) και βραχυθεραπείας afterloading (HDR Ir-192 και MDR/LDR Cs-137).

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd