Πρωτόκολλο ελέγχων ακτινοπροστασίας, ασφάλειας και ποιότητας συστημάτων απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού

Σε εφαρμογή της υπ. αριθμ. ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ 154949/03.12.10 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1918/Β/10.12.10), η Εννεαμελής Επιτροπή Ιοντιζουσών και μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών του ΥΥΚΑ σύστησε ομάδα εργασίας με αντικείμενο τη σύνταξη Πρωτοκόλλου ελέγχων ακτινοπροστασίας, ασφάλειας και ποιότητας των συστημάτων απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού (ΑΜΣ).

Στην ομάδα εργασίας συμμετείχαν εκπρόσωποι από την Ένωση Φυσικών Ιατρικής Ελλάδας - ΕΦΙΕ (Κ. Θεοδώρου, Θ. Μαρής), την Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία-ΕΑΕ (Σ. Λύρα, Μ. Τσαγκατάκης) και την ΕΕΑΕ (Σ. Βογιατζή, Κ. Χουρδάκης).

Η ομάδα εργασίας κατέθεσε στην Εννεαμελή Επιτροπή Ιοντιζουσών και μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών του ΥΥΚΑ το προταθέν πρωτόκολλο ελέγχων ακτινοπροστασίας, ασφάλειας και ποιότητας των συστημάτων απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού (ΑΜΣ), το οποίο και εγκρίθηκε κατά την 271η συνεδρίασή της, στις 27.02.2013.

Δείτε τα Πρωτόκολλα, τα οποία αφορούν συστήματα απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού.

 

Our website is protected by DMC Firewall!