Υποβολή ετήσιου αριθμού ιατρικών πρακτικών με ακτινοβολίες

Με σκοπό την εκτίμηση της συλλογικής δόσης του πληθυσμού από τις ιατρικές εφαρμογές των ακτινοβολιών, είναι απαραίτητη η καταγραφή της ετήσιας συχνότητας των διενεργηθεισών ιατρικών εξετάσεων-θεραπειών, καθώς και ο υπολογισμός της μέσης ενεργού δόσης για κάθε τύπο εξέτασης.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ 154949/ 10.12.2010/ (ΦΕΚ/Β/1918), τον  Ιανουάριο κάθε έτους, τα ιατρικά εργαστήρια εργαστηρίων ιοντιζουσών ακτινοβολιών υποχρεούνται να υποβάλλουν τον κατάλογο με τα είδη και τον αριθμό των ιατρικών διαγνωστικών εξετάσεων και θεραπειών με χρήση ακτινοβολιών (ακτινολογικές, πυρηνικής ιατρικής, οδοντιατρικές, ακτινοθεραπείας) που διενεργήθηκαν σε κάθε σύστημα ακτινοβολιών κατά το προηγούμενο έτος. 

Οι ακτινολογικές εξετάσεις και οι επεμβατικές διαδικασίες κατηγοριοποιούνται στις βασικές κατηγορίες: κλασσικές ακτινογραφικές εξετάσεις, εξετάσεις μαστογραφίας, εξετάσεις αξονικής τομογραφίας και επεμβατικές πρακτικές. Σε κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες, οι επιλεγμένες ακτινολογικές εξετάσεις έχουν ομαδοποιηθεί σε «είδη εξέτασης» λαμβάνοντας υπόψη τη συχνότητά τους και το μέγεθος της ακτινικής επιβάρυνσης των ασθενών, ακολουθώντας επιστημονικά τεκμηριωμένα μεθοδολογίες (π.χ. UNSCEAR Report, EC Radiation Protection 154 και EC Radiation Protection 180).

Ως «είδος εξέτασης» θεωρείται το σύνολο των εξετάσεων που διενεργούνται στην ίδια ανατομική περιοχή, με παρόμοιες ακτινολογικές διαδικασίες και παραπλήσιες δόσεις έκθεσης και οι οποίες δεν είναι απαραίτητο και πρακτικό να είναι διαχωρισμένες. Για παράδειγμα, η ακτινογραφία κρανίου περιλαμβάνει τις α/γ ιγμορείων, α/γ ρινικού οστού, α/γ σπλαχνικού κρανίου, κλπ.

Η υποβολή των δεδομένων γίνεται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής. Τα στοιχεία που υποβάλλονται είναι εμπιστευτικά και δεν κοινοποιούνται μεταξύ των εργαστηρίων. 

Οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή ετήσιου αριθμού ιατρικών πρακτικών με ακτινοβολίες

Η είσοδος στην ψηφιακή υπηρεσία της ΕΕΑΕ για την υποβολή του ετήσιου αριθμού ιατρικών πρακτικών με ακτινοβολίες προϋποθέτει ότι ο/η χρήστης διαθέτει τους απαιτούμενους κωδικούς πρόσβασης (username και password).

Βήμα 1: Εγγραφή

Για την απόκτηση των απαιτούμενων κωδικών, ο/η ενδιαφερόμενος/η πρέπει να επιλέξει το πεδίο «Εγγραφή» στην αρχική σελίδα του διαδικτυακού τόπου της ΕΕΑΕ (www.eeae.gr).  Στη σελίδα που εμφανίζεται πρέπει να εισάγει τα ακόλουθα στοιχεία: όνομα, επώνυμο, ΑΜΚΑ, ειδικότητα, τηλέφωνο επικοινωνίας και email. Επίσης, πρέπει να επιλέξει από το σχετικό κατάλογο τις ψηφιακές υπηρεσίες στις οποίες επιθυμεί να έχει πρόσβαση.

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, ο/η ενδιαφερόμενος/η πρέπει να διαβάσει τους όρους χρήσης των ψηφιακών υπηρεσιών, να δηλώσει ότι συμφωνεί με αυτούς και ακολούθως να επιλέξει «Υποβολή».

Το αίτημα θα παραληφθεί από την ΕΕΑΕ και εφόσον εγκριθεί, θα αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στον/ην ενδιαφερόμενο/η οι προσωπικοί κωδικοί (username και password).  

Βήμα 2: Είσοδος στην ψηφιακή υπηρεσία "Διαγνωστικές-θεραπευτικές πράξεις"

Για την υποβολή των ετήσιων στοιχείων, αναφορικά με το πλήθος των διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων που πραγματοποιούνται σε ιατρικά εργαστήρια ιοντιζουσών ακτινοβολιών στην αρχική σελίδα του διαδικτυακού τόπου της ΕΕΑΕ (www.eeae.gr) στην ενότητα «Ψηφιακές υπηρεσίες» επιλέγετε «Διαγνωστικές-Θεραπευτικές πράξεις». Στο πεδίο «Είσοδος» εισάγετε τους προσωπικούς σας κωδικούς (username και password).  Στη συνέχεια, επιλέγοντας «Σύνδεση», εμφανίζεται μενού, όπου επιλέγετε το είδος των διαγνωστικών – θεραπευτικών πράξεων, για τις οποίες θέλετε να υποβάλλετε στοιχεία.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!