Πως μετράμε τις συγκεντρώσεις ραδονίου στα κτίρια

Δοσίμετρα ραδονίου

Οι περισσότερες μέθοδοι μέτρησης του ραδονίου και των θυγατρικών του βασίζονται στην ανίχνευση σωματιδίων άλφα που εκπέμπονται κατά τη ραδιενεργό διάσπασή τους. Οι μέθοδοι μέτρησης διακρίνονται γενικά σε ενεργητικές ή παθητικές, μικρής ή μεγάλης διάρκειας. Συνήθως οι παθητικές τεχνικές είναι απλές, με μικρό κόστος, ενώ οι ενεργητικές τεχνικές είναι μικρής διάρκειας και απαιτούν κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Το αποτέλεσμα μιας μέτρησης ραδονίου εκφράζεται σε Βq/m3 και προσδιορίζει τη μέση ολοκληρωμένη συγκέντρωση ραδονίου που είναι και η πλέον αντιπροσωπευτική για τον εσωτερικό αέρα ενός κτιρίου.

Για την τελική εκτίμηση λαμβάνονται υπόψη οι μεταβολές της συγκέντρωσης του ραδονίου και των θυγατρικών του. Αυτές οι μεταβολές εξαρτώνται από τους εποχικούς παράγοντες, τις καιρικές συνθήκες, τα χαρακτηριστικά του κτιρίου, τη χρήση των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού των κατοικιών, τις συνήθειες των κατοίκων και άλλους παράγοντες. Συνήθως οι συγκεντρώσεις είναι υψηλότερες το απόγευμα και τη νύχτα σε σύγκριση με το πρωί και το μεσημέρι. Υψηλότερες είναι επίσης οι συγκεντρώσεις τον χειμώνα σε σύγκριση με το καλοκαίρι.

Η ΕΕΑΕ συνιστά την χρήση παθητικών ανιχνευτών και τη διεξαγωγή μακροχρόνιων μετρήσεων, τουλάχιστον 3 μήνες και κατά προτίμηση το φθινόπωρο και το χειμώνα, προκειμένου να μειωθεί η επίδραση των παραγόντων αυτών.

Η ΕΕΑΕ πραγματοποιεί μετρήσεις συγκέντρωσης ραδονίου, χρησιμοποιώντας μια σειρά τεχνικών και ανιχνευτών. Για τις συνήθεις μετρήσεις της συγκέντρωσης ραδονίου σε κατοικίες και εργασιακούς χώρους χρησιμοποιούνται δοσίμετρα που βασίζονται στην τεχνική των ανιχνευτών ιχνών. Η μέθοδος βασίζεται στην τοποθέτηση ενός ανιχνευτή ιχνών SSNTD (Solid State Nuclear Track Detector) μέσα σε μία πλαστική θήκη διαμέτρου 7 εκατοστών.

Κόστος μετρήσεων ραδονίου

Το δοσίμετρο τοποθετείται σε κάποιο σημείο της κατοικίας για διάστημα που κυμαίνεται από τρεις μήνες έως και έναν χρόνο. Στη συνέχεια το δοσίμετρο επιστρέφεται στην ΕΕΑΕ για την εργαστηριακή επεξεργασία και μέτρηση. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται εγγράφως στους ενδιαφερόμενους. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται από την ΕΕΑΕ είναι διαπιστευμένη από το ΕΣΥΔ σύμφωνα με το πρότυπο ISO 11665.

Εθνική επισκόπηση συγκεντρώσεων ραδονίου

Με τη συνεργασία των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης σε όλη τη χώρα και στο πλαίσιο του έργου «ΠΡΙΣΜΑ» (Δράση «ΚΡΗΠΙΣ», ΕΣΠΑ 2007-2013 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) η ΕΕΑΕ υλοποιεί ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο χαρτογράφησης των συγκεντρώσεων ραδονίου σε κατοικίες σε όλη την Ελλάδα. Η συντονισμένη προσπάθεια καταγραφής των συγκεντρώσεων ραδονίου στον εσωτερικό αέρα κατοικιών σε όλη τη χώρα (εθνική επισκόπηση ραδονίου) ξεκίνησε το 2010 και συνεχίζεται εντατικά. Μετρώνται οι συγκεντρώσεις ραδονίου σε κατοικίες, δειγματοληπτικά, σε όλη την Ελλάδα και καταχωρούνται στην εθνική βάση ραδονίου που έχει δημιουργήσει η ΕΕΑΕ, προκειμένου να εκτιμηθεί η ετήσια έκθεση του πληθυσμού. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι εθελοντική και πραγματοποιείται με τη συμβολή των δήμων, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διανομή και συλλογή των ανιχνευτών κατόπιν οδηγιών της ΕΕΑΕ.

Συνημμένα αρχεία

Download this file (Ε ΕΡΓ 01-01η Αίτηση μέτρησης ραδονίου σε οικίες.doc)Αίτηση μέτρησης ραδονίου σε οικίες - 906 kB
DMC Firewall is a Joomla Security extension!