Συστάσεις και οδηγίες για τους επαγγελματίες

Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών τεχνητού μαυρίσματος οφείλουν να τηρούν το πλαίσιο ασφαλείας που έχει οριστεί από την ΕΕ και αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς. Ειδικότερα, οφείλουν να διαθέτουν:

α) Μηχανήματα που να πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλείας που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση (EN ΕΛΟΤ 60335.02.27:2013), ως ακολούθως:

 • Όριο ερυθηματώδους πυκνότητας ισχύος στο σύνολο του υπεριώδους φάσματος: 0,3 W/m2
 • Όριο πυκνότητας ισχύος στο UVC: 0,003 W/m2
 • Ενημερωτικές αφίσες που να πληροφορούν τους χρήστες σχετικά με τις επιπτώσεις της υπεριώδους ακτινοβολίας καθώς επίσης και τις ενδεδειγμένες πρακτικές τεχνητού μαυρίσματος, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές

β) Κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, το οποίο να:

 • ενημερώνει αντικειμενικά τους χρήστες σχετικά με τους κινδύνους του τεχνητού μαυρίσματος,
 • λαμβάνει το ιστορικό του χρήστη, 
 • προσδιορίζει τον τύπο δέρματος του χρήστη, 
 • καταρτίζει πρόγραμμα συνεδριών με χρόνους έκθεσης ανάλογα με τον τύπο δέρματος του χρήστη,
 • καθοδηγεί τον χρήστη σύμφωνα με τον ενδεδειγμένο τρόπο έκθεσης του σώματός του στην υπεριώδη ακτινοβολία του μηχανήματος,
 • παρέχει προστατευτικά γυαλιά,
 • επιβλέπει τη συνεδρία τεχνητού μαυρίσματος καθόλη τη διάρκεια αυτής,
 • φροντίζει για την καθαριότητα και απολύμανση των χώρων και των επιφανειών.

Η ΕΕΑΕ θα υλοποιήσει σύντομα πρόγραμμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης για το προσωπικό των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών τεχνητού μαυρίσματος. 

Our website is protected by DMC Firewall!