Φορείς υλοποίησης της εθνικής πολιτικής

Η διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων στη χώρα μας με βάση το ισχύον πλαίσιο υλοποιείται από συγκεκριμένους φορείς που εμπλέκονται στη λήψη αποφάσεων και σε τεχνικά θέματα διαχείρισης.

Οι φορείς αυτοί είναι οι ακόλουθοι:

  • Ο αρμόδιος για την ΕΕΑΕ Υπουργός, που έχει την τελική ευθύνη για τη διαχείριση των αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 1 του π.δ. 122/2013, την ευθύνη για τη συμπλήρωση και διεύρυνση του εθνικού πλαισίου, την τελική ευθύνη για την τήρηση και εφαρμογή της εθνικής πολιτικής, καθώς και την τελική ευθύνη για την έγκριση και υλοποίηση του εθνικού προγράμματος διαχείρισης. 
  • Η ΕΕΑΕ, ως η αρμόδια ρυθμιστική αρχή, εισηγείται δράσεις και νομοθετήματα για την εθνική πολιτική και την υλοποίησή της, εφαρμόζει και τηρεί τα σύστημα αδειοδότησης και ρυθμιστικών επιθεωρήσεων, γνωμοδοτεί και εισηγείται επί τεχνικών θεμάτων, τηρεί τις σχετικές εθνικές βάσεις δεδομένων. Επιπλέον, συντάσσει και εισηγείται το αρχικό σχέδιο του εθνικού προγράμματος διαχείρισης και μεριμνά για την ορθή εφαρμογή του.
  • Η Εθνική Επιτροπή Διαχείρισης Ραδιενεργών Αποβλήτων (ΕΕΔΡΑ) είναι συλλογικό όργανο με συμβουλευτικό, εισηγητικό και επικουρικό ρόλο στον αρμόδιο για την ΕΕΑΕ Υπουργό όσον αφορά την υλοποίηση των πρακτικών πτυχών της εθνικής πολιτικής και του εθνικού πλαισίου, την ανεύρεση των σχετικών εφαρμοστέων λύσεων και τον συντονισμό των κατά περίπτωση εμπλεκόμενων φορέων, την κατάρτιση του σχεδίου χρηματοδότησης και την εισήγηση τρόπων για την ανεύρεση των κονδυλίων που απαιτούνται. Η ΕΕΔΡΑ συστήνεται με απόφαση της ΕΕΑΕ και αποτελείται από εκπροσώπους όλων των φορέων που εμπλέκονται άμεσα και κατέχουν «ρόλους κλειδιά» στη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων. Με τη σύσταση της ΕΕΔΡΑ διασφαλίζεται η συνεργασία και η αλληλοενημέρωση όλων των απαραίτητων κρατικών φορέων στη διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων και ο συντονισμός των δράσεων τους. Επιπλέον, η ΕΕΔΡΑ, που έχει για τη χώρα μας το ρόλο Οργανισμού Διαχείρισης Αποβλήτων (Waste Management Organization, WMO), είναι ανεξάρτητη από τους παραγωγούς αποβλήτων, διατηρεί την αυτονομία της – λόγω της ποικιλόμορφης σύστασής της - σε σχέση με τη ρυθμιστική αρχή και αποτελεί ένα πρόσφορο σχήμα αναφορικά με τη διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων για μια χώρα, όπως η Ελλάδα, με "μικρό πυρηνικό πρόγραμμα".  
  • Ο κάτοχος άδειας εγκατάστασης ή/και δραστηριοτήτων διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων. Το οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατέχει άδεια εγκατάστασης με κύρια δραστηριότητα τη διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων.
  • Ο παραγωγός αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων. Ο παραγωγός επιβαρύνεται με το κόστος διαχείρισης και έχει την κύρια ευθύνη μέχρι είτε της φυσικής απομείωσης των ραδιενεργών αποβλήτων στα θεσμοθετημένα επίπεδα αποδέσμευσης με βάση τους Κανονισμούς Ακτινοπροστασίας, είτε της αποστολής τους σε εγκεκριμένη εγκατάσταση διαχείρισης εντός ή εκτός της χώρας.
  • Η Εθνική Εγκατάσταση Προσωρινής Αποθήκευσης και Διαχείρισης Ραδιενεργών Αποβλήτων (ΕΕΠΑΔΡΑ), η οποία εκτός από μία εγκατάσταση προσωρινής αποθήκευσης και διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων, όπως οποιαδήποτε άλλη, είναι υποχρεωμένη να αναλαμβάνει την προσωρινή αποθήκευση και την κατάλληλη διαχείριση - μέχρι την εξεύρεση λύσης τελικής διαχείρισης (διάθεσης) - όλων των "έκθετων" ραδιενεργών πηγών και ραδιενεργών υλικών για τα οποία, κατά την κρίση της ΕΕΑΕ, προκύπτει ανάγκη διαχείρισής τους, για λόγους ακτινοπροστασίας, ασφάλειας και πυρηνικής προστασίας. Αντίστοιχο ρόλο σήμερα έχει η μονάδα προσωρινής αποθήκευσης ραδιενεργών πηγών και αποβλήτων που λειτουργεί στο Ινστιτούτο Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επιστημών & Τεχνολογίας (ΙΠΡΕΤΕΑ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».
  • Το κοινό, το οποίο ενημερώνεται για τις δραστηριότητες διαχείρισης αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων και η γνώμη του λαμβάνεται υπόψη στη λήψη αποφάσεων μέσω συγκεκριμένων διαδικασιών διαβούλευσης.
 
ΑΠΟΔΟΧΗ COOKIES
Το eeae.gr χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.
Διαβάστε περισσότερα ΑΠΟΔEΧOMAI
Our website is protected by DMC Firewall!