Έλεγχος νερού ανθρώπινης κατανάλωσης

Το πιστοποιητικό καταλληλότητας χορηγείται από την ΕΕΑΕ

Με σκοπό την παρακολούθηση των επιπέδων ραδιενέργειας στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, η ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/51/Ευρατόμ σχετικά με τη θέσπιση απαιτήσεων προστασίας της υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης μεταφέρθηκε στο εθνικό δίκαιο με την Απόφαση Π/112/1057/2016/01.02.2016 (ΦΕΚ 241/Β/09.02.2016).

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας η ΕΕΑΕ:

 • καθορίζει το πρόγραμμα και τη συχνότητα των δειγματοληψιών σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και εκδίδει το σχετικό πρωτόκολλο,
 • πραγματοποιεί μετρήσεις ραδιενέργειας στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης,
 • εξουσιοδοτεί άλλα εργαστήρια, διαπιστευμένα από αρμόδιο κρατικό φορέα για τον σκοπό αυτόν, ώστε να πραγματοποιούν μετρήσεις ραδιενέργειας στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης,
 • εκδίδει το πιστοποιητικό καταλληλότητας όσον αφορά την ραδιενέργεια στο νερό και ενημερώνει το Υπουργείο Υγείας,
 • εισηγείται στο Υπουργείο Υγείας σχετικά με τη λήψη διορθωτικών και προληπτικών μέτρων για την προστασία της ανθρώπινης υγείας από ραδιενεργές ουσίες,
 • τηρεί το εθνικό αρχείο συγκεντρώσεων ραδιονουκλιδίων στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης,
 • γνωστοποιεί στο Υπουργείο Υγείας και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα αποτελέσματα των μετρήσεων στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.

 

Διαδικασία παρακολούθησης

Για την παρακολούθηση των επιπέδων ραδιενέργειας στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης καθορίζονται οι εξής παράμετροι:

α. Ραδόνιο.  Η μέτρηση του ραδονίου προγραμματίζεται από την ΕΕΑΕ και δεν απαιτείται από τους υπευθύνους ύδρευσης.

β. Τρίτιο. Η ΕΕΑΕ διενεργεί περιοδικούς δειγματοληπτικούς ελέγχους τριτίου. Βάσει των αποτελεσμάτων αντιπροσωπευτικών μετρήσεων τριτίου σε νερά ανθρώπινης κατανάλωσης που έχει πραγματοποιήσει η ΕΕΑΕ σε διάφορες περιοχές της χώρας και δεδομένης της μη ύπαρξης ανθρωπογενών πηγών τριτίου στην Ελλάδα, δεν απαιτείται η πραγματοποίηση συστηματικών αναλύσεων τριτίου, έως τον Οκτώβριο του 2020. 

Δείτε την αρχική σχετική απόφαση του Δ.Σ. της ΕΕΑΕ και τη νεότερη απόφαση για διετή παράταση της αρχικής ημερομηνίας. 

γ. Ενδεικτική Δόση (ΕΔ). Η ενδεικτική δόση υπολογίζεται από τα αποτελέσματα των παρακάτω μετρήσεων:

 • Μέτρηση ολικής α/β ακτινοβολίας: Ο προσδιορισμός της ολικής α και β ακτινοβολίας διεξάγεται κάθε χρόνο σε όλα τα δείγματα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. 
 • Προσδιορισμός των ισοτόπων του ουρανίου (U-238 & U-234). Σημειώνεται ότι:
 • Η δειγματοληψία και η εξέταση των δειγμάτων νερού ανθρώπινης κατανάλωσης για την μέτρηση των ισοτόπων του ουρανίου θα πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η συγκέντρωση έστω και ενός εκ των ισοτόπων του ουρανίου (U-238 & U-234) υπερβαίνει το 10% της παράγωγης συγκέντρωσης, όπως αυτή ορίζεται στην νομοθεσία.
 • Η δειγματοληψία και η εξέταση των δειγμάτων νερού ανθρώπινης κατανάλωσης για τη μέτρηση των ισοτόπων του ουρανίου θα πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε τριετία στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οι συγκεντρώσεις των ισοτόπων του ουρανίου (U-238 & U-234) δεν υπερβαίνουν το 10% της παράγωγης συγκέντρωσης.

Διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού καταλληλότητας πόσιμου νερού

Προκειμένου να εκδοθεί το πιστοποιητικό καταλληλότητας πόσιμου νερού απαιτείται να αποστέλλεται στην ΕΕΑΕ για κάθε δείγμα νερού αίτηση με τα πλήρη στοιχεία του αιτούντος (όνομα, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας, ΑΦΜ κλπ.), συνοδευόμενη από αποτελέσματα μετρήσεων ολικής α/β ακτινοβολίας και ισοτόπων του ουρανίου (U-238, U-234), σύμφωνα με όσα περιγράφονται ανωτέρω, από εξουσιοδοτημένο εργαστήριο ανάλυσης δειγμάτων. Η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων στην ΕΕΑΕ είναι υποχρεωτική.

Διαβάστε περισσότερα:

Σε εθνικό επίπεδο για την εφαρμογή της νομοθεσίας συνεργάζονται επίσης το Υπουργείο Υγείας και οι Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου. 

ΑΠΟΔΟΧΗ COOKIES
Το eeae.gr χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.
Διαβάστε περισσότερα ΑΠΟΔEΧOMAI
DMC Firewall is a Joomla Security extension!