...στο εξωτερικό

Η ΕΕΑΕ εκπροσωπεί τη χώρα σε διεθνείς οργανισμούς, ευρωπαϊκά όργανα και περιφερειακές ομάδες που διαμορφώνουν τις πολιτικές και το ρυθμιστικό πλαίσιο σε διεθνές, ευρωπαϊκό και περιφερειακό επίπεδο αντίστοιχα. Εκπροσωπεί την Ελλάδα στην Ομάδα Ευρωπαίων Ρυθμιστών Πυρηνικής Ασφάλειας (European Nuclear Safety Regulators Group - ENSREG) και στην Ένωση των επικεφαλής των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών ραδιολογικής προστασίας (Heads of European Radiological protection Competent Authorities-HERCA). Πιο αναλυτικά, η ΕΕΑΕ συμμετέχει:

σε επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων:

 • ECURIE
 • Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων των άρθρων 35 και 36 της Συνθήκης Ευρατόμ
 • Επιτροπή Ανεξαρτήτων Εμπειρογνωμόνων του Άρθρου 31 της Συνθήκης Ευρατόμ
 • Επιτροπή Ανεξαρτήτων Εμπειρογνωμόνων του Άρθρου 37 της Συνθήκης Ευρατόμ
 • Πρόσθετα Πρωτόκολλα Διασφαλίσεων – Euratom
 • Συναντήσεις Εμπειρογνωμόνων σχετικά με την Εφαρμογή της Σύστασης του Συμβουλίου (90/143) «Για την προστασία του πληθυσμού από τους κινδύνους που προέρχονται από την έκθεση σε ραδόνιο σε εσωτερικούς χώρους»
 • EURDEP
 • Standing Working Group on Safe Transport of Radioactive Materials of EURATOM
 • SURE
 • Ομάδα Εργασίας Πυρηνικών Ρυθμιστών (Nuclear Regulators’ Working Group - NRWG) και Ομάδα Ασφάλειας Πυρηνικών Εγκαταστάσεων (European Nuclear Installations Safety Group - ENIS-G)
 • Συμβουλευτική Επιτροπή του European Information System on Electromagnetic Fields Exposure and Health Impacts (JRC, DG-SANCO).

σε επιτροπές του ΝΕΑ/ΟΟΣΑ, μεταξύ των οποίων:

 • Steering Committee for Nuclear Energy
 • Επιτροπή για την Ασφάλεια Πυρηνικών Εγκαταστάσεων (Committee on the Safety of Nuclear Installatios CSNI)
 • Επιτροπή Ακτινοπροστασίας και Δημόσιας Υγείας (Committee on Radiation Protection & Public Health - CRPPH)
 • Επιτροπές Τεχνικών και Οικονομικών μελετών ανάπτυξης της πυρηνικής ενέργειας και του κύκλου του πυρηνικού καυσίμου
 • Επιτροπή  Πυρηνικών  Επιστημών
 • DATA  BANK, Τράπεζα  Δεδομένων
 • OLIS (Online Ιnformation System)
 • AIRS (Advanced Incident Reporting System)
 • INEX

σε επιτροπές της ΙΑΕΑ, μεταξύ των οποίων:

 • INES (International Nuclear Event Scale)
 • INIS (International Nuclear Information System)
 • PRIS (Power Reactor Information System)
 • NSG (Nuclear Supplies Group) και Dual Use
 • Steering Committee for Educational Training
 • Early Notification and Assistance Convention
 • National Design Basis Threat
 • «Αναγκαιότητα Αναθεώρησης της Σύμβασης Φυσικής Προστασίας του Πυρηνικού Υλικού»
 • Incident Reporting System for Research Reactors (IRSRR), National Co-ordinator for Greece
 • Joint Convention on Waste Management
 • Incidents and trafficking database (ITDB) - State Point of Contact (POC)

      Δείτε τον κατάλογο των περιφερειακών προγραμμάτων του ΔΟΑΕ και τα ονόματα των εκπροσώπων.

σε λοιπές και μικτές επιτροπές, μεταξύ των οποίων:

 • EURADOS
 • EURAMET
 • European ΑLARA Network
 • ESOREX
 • WHO International EMF Project
DMC Firewall is a Joomla Security extension!