Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Αξιολόγηση των δραστηριοτήτων σε εθνικό επίπεδο για την προστασία από τις ιοντίζουσες και τις μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες – Δράσεις ευαισθητοποίησης» (ΑΥΡΑ) με κωδικό MIS «5002419», η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Στρατηγική Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2017ΣΕ14510006 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθούν συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στο αρχείο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων περιγράφεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 22 Νοεμβρίου 2017.

Οι θέσεις παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Α/Α       ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (μήνες) ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
1 ΑΥΡΑ.1 Θετικών Επιστημών ή Μηχανικός Πολυτεχνικών Σχολών Έλεγχος και αξιολόγηση της έκθεσης του πληθυσμού από εφαρμογές για αισθητικούς ή ψυχαγωγικούς σκοπούς που χρησιμοποιούν πηγές τεχνητά παραγόμενης οπτικής ακτινοβολίας 24 Διδακτορικό Δίπλωμα 
2 ΑΥΡΑ.2 Πληροφορικής, Μηχανικών Υπολογιστών ή ΑΕΙ άλλου σχετικού αντικειμένου Ανάπτυξη εφαρμογών διαθέσιμων προς χρήση μέσω συσκευών κινητής τηλεφωνίας (mobile application) – Εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία 24 Πτυχίο ΑΕΙ
3 ΑΥΡΑ.3 Ψηφιακών Συστημάτων Ανάλυση των δεδομένων της εθνικής βάσης ακτινοπροστασίας και των ρυθμιστικών επιθεωρήσεων της ΕΕΑΕ, για τον καθορισμό δεικτών ακτινοπροστασίας 24 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Βιοπληροφορική
4 ΑΥΡΑ.4 Οικονομικών Επιστημών Εκτίμηση του οικονομικού κόστους ή της ωφέλειας σε σχέση με την ποιότητα του περιβάλλοντος, την ευμάρεια της υγείας των καταναλωτών και τα κόστη χρήσης ιοντιζουσών ακτινοβολιών από τις επιχειρήσεις – Έμμεση Τιμολόγηση 24 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
5 ΑΥΡΑ.5 Οικονομικών Επιστημών Υλοποίηση δημόσιων συμβάσεων, συγγραφή διακηρύξεων συνοπτικών, δημόσιων και διεθνών διαγωνισμών και εκτέλεση αυτών 24 Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ


 

Συνημμένα αρχεία

Download this file (AYRA_prokirixi_November2017.pdf)Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - 1189 kB
Download this file (entypo_aitisis.docx)Αίτηση - 62 kB
ΑΠΟΔΟΧΗ COOKIES
Το eeae.gr χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.
Διαβάστε περισσότερα ΑΠΟΔEΧOMAI
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd