Το κοινοτικό πλαίσιο για την ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων (Οδηγία 2014/87/Ευρατόμ) περιλαμβάνει έναν μηχανισμό για την αξιολόγηση ανά εξαετία επιμέρους τεχνικών θεμάτων ασφάλειας (topical peer reviews) στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της ΕΕ. Η πρώτη τέτοια αξιολόγηση, με θέμα τη διαχείριση της γήρανσης (ageing management) των πυρηνικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και των ερευνητικών αντιδραστήρων, βρίσκεται σε εξέλιξη και θα διαρκέσει ως τα τέλη του 2018. Έμφαση δίνεται στις ακόλουθες τεχνικές παραμέτρους: δοχεία πίεσης, περίβλημα, σωληνώσεις και καλωδιώσεις.

Η πρώτη αυτή θεματική αξιολόγηση των πυρηνικών εγκαταστάσεων διενεργείται κατά το πρότυπο των δοκιμασιών αντοχής (stress tests) που είχαν γίνει στους πυρηνικούς σταθμούς της ΕΕ το 2011, ως επακόλουθο του πυρηνικού ατυχήματος στη Φουκουσίμα της Ιαπωνίας, και περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:
• Σύνταξη και δημοσίευση εθνικών εκθέσεων (αυτοαξιολόγηση)
• Υποβολή σχολίων και ερωτήσεων από το κοινό
• Αξιολόγηση ομοτίμων (peer review) από άλλα κράτη μέλη
• Δημοσίευση έκθεσης συμπερασμάτων
• Δημοσίευση εθνικών σχεδίων υλοποίησης δράσεων (action plans), που τυχόν θα προκύψουν, για τη βελτίωση της ασφάλειας.

Ήδη το πρώτο στάδιο της αξιολόγησης, δηλαδή η δημοσίευση των εθνικών εκθέσεων, έχει ολοκληρωθεί. Οι εθνικές εκθέσεις που συντάχθηκαν από τα κράτη μέλη είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση:
http://www.ensreg.eu/country-specific-reports/EU-Member-States
Επιπλέον, στη θεματική αξιολόγηση συμμετέχουν η Νορβηγία, η Ελβετία και η Ουκρανία, οι εκθέσεις των οποίων έχουν αναρτηθεί στη διεύθυνση:
http://www.ensreg.eu/country-specific-reports/Other-Countries

Την περίοδο 8 Ιανουαρίου έως 28 Φεβρουαρίου 2018 κάθε ενδιαφερόμενος και το κοινό μπορεί να συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία, υποβάλλοντας ηλεκτρονικά σχόλια και ερωτήσεις. Η σχετική διεύθυνση είναι: http://www.ensreg.eu/country-specific-reports. Επίσης, για την ενίσχυση της διαφάνειας και την πληροφόρηση του κοινού θα πραγματοποιηθούν στις Βρυξέλλες δύο εκδηλώσεις ανοιχτές σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Η Ελλάδα, μέσω της ΕEAE, συμμετείχε ενεργά στην κατάρτιση του σχεδίου συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών (Stakeholder engagement plan) στη διαδικασία της θεματικής αξιολόγησης, καθώς από το 2015 έως σήμερα η ΕΕΑΕ έχει τον συντονισμό της ομάδας για θέματα διαφάνειας του ENSREG (European Nuclear Safety Regulators Group). Επίσης, η χώρα μας εκπροσωπείται στην ομάδα των ειδικών που έχουν αναλάβει την αξιολόγηση των εθνικών εκθέσεων.

Παράλληλα με την θεματική αξιολόγηση για την γήρανση των πυρηνικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και των ερευνητικών αντιδραστήρων στις χώρες της ΕΕ, βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία δοκιμασιών αντοχής (stress tests) στη Λευκορωσία για τον κατασκευαζόμενο πυρηνικό σταθμό Ostrovets. Και σε αυτή την ομάδα των αξιολογητών υπάρχει ελληνική εκπροσώπηση.
  

ΑΠΟΔΟΧΗ COOKIES
Το eeae.gr χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.
Διαβάστε περισσότερα ΑΠΟΔEΧOMAI
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd