Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για «Υπηρεσίες έρευνας κοινής γνώμης για τις ακτινοβολίες και διερεύνησης της νοοτροπίας ασφάλειας σε επαγγελματίες», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ (45.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών. Η χρηματοδότηση πραγματοποιείται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού της ΕΕΑΕ στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αξιολόγηση των δραστηριοτήτων σε εθνικό επίπεδο για την προστασία από τις ιοντίζουσες και τις μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες – Δράσεις ευαισθητοποίησης» με την κωδική ονομασία ΑΥΡΑ (κωδ. MIS: 5002419). Το πρόγραμμα ΑΥΡΑ έχει ενταχθεί στη «Δράση Στρατηγικής Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014‐2020» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Οι προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν μέχρι την Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018, ώρα 13:00, με ευθύνη του Προσφέροντος Οικονομικού Φορέα, στο Τμήμα Οικονομικού & Προμηθειών της ΕΕΑΕ με οποιονδήποτε τρόπο, αυτοπροσώπως, ταχυδρομικώς ή με courier με συστημένη επιστολή.

Οποιοδήποτε αίτημα διευκρίνισης υποβάλλεται στην ΕΕΑΕ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: info@eeae.gr

Tα σχετικά με τον διαγωνισμό αρχεία είναι τα ακόλουθα:

ΑΠΟΔΟΧΗ COOKIES
Το eeae.gr χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.
Διαβάστε περισσότερα ΑΠΟΔEΧOMAI
Our website is protected by DMC Firewall!