Σε δύο εκδηλώσεις, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, θα παρουσιαστεί το έργο Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων από την ανάδοχο εταιρεία, καθώς βαίνει προς την ολοκλήρωσή του.  

Στην Αθήνα η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 14 Οκτωβρίου 2015, στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 

Στη Θεσσαλονίκη η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 23 Οκτωβρίου 2015, στο αμφιθέατρο Βεργίνα του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. 

Η ΕΕΑΕ έχει την αρμοδιότητα λειτουργίας του έργου μετά την ολοκλήρωση και παραλαβή του. 

Λίγα λόγια για το Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων

Το Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων έχει ως αντικείμενο τον διαρκή και αξιόπιστο έλεγχο της τήρησης των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, όπως αυτά καθορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία. Το Παρατηρητήριο βασίζεται στη λειτουργία ενός δικτύου σταθερών και κινητών σταθμών μέτρησης της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και διασφαλίζει την άμεση (on-line) πρόσβαση του κοινού στα αποτελέσματα των μετρήσεων.
Οι υποδομές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που αποτελούν αντικείμενο του έργου είναι αυτές που εκπέμπουν σε ευρεία περιοχή συχνοτήτων (100 kHz - 6 GHz, αδειοδοτούμενες και μη), όπως είναι:

 • τα δίκτυα ασύρματων επικοινωνιών (δίκτυα κινητής τηλεφωνίας παλαιάς και νέας γενιάς GSM-900 και GSM-1800, UMTS & LTE), δίκτυα σταθερής ασύρματης πρόσβασης, κλπ.),
 • κεραίες ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, διατάξεις ραντάρ,
 • ασύρματα δίκτυα που δεν απαιτούν άδεια (Wireless Hotspots, εταιρικές ζεύξεις κτλ.).

Το έργο περιλαμβάνει:

 • την εγκατάσταση και λειτουργία 500 σταθερών σταθμών μέτρησης της Η/Μ ακτινοβολίας σε όλη τη χώρα, 
 • τη λειτουργία 13 κινητών σταθμών μέτρησης (επί ειδικά διαμορφωμένων σχημάτων), ένας σε κάθε Περιφέρεια της χώρας,
 • τη δημιουργία και λειτουργία ενός κέντρου συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων μέτρησης,
 • τη δημιουργία ενός δικτύου διασύνδεσης των σταθμών μέτρησης με το κέντρο δεδομένων,
 • την ανάπτυξη ενός Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ), στο οποίο θα προβάλλονται οι σταθμοί μέτρησης καθώς και τα αποτελέσματα των μετρήσεων,
 • την ανάπτυξη και λειτουργία μιας διαδικτυακής πύλης για την προβολή των δεδομένων μέτρησης και της διάθεσης αυτών στο Διαδίκτυο.

Για την υλοποίηση του έργου συνεργάζονται οι ακόλουθοι φορείς:

 • Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού (κύριος του έργου)
 • της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (φορέας λειτουργίας)
 • της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. (αναθέτουσα αρχή).

Το έργο ανατέθηκε στην εταιρεία SPACE HELLAS Α.Ε. μετά από ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό. 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!