Η έναρξη της πρώτης θεματικής τεχνικής αξιολόγησης ομοτίμων (topical peer review) στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της ΕΕ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νέας Οδηγίας για την πυρηνική ασφάλεια 2014/87/Ευρατόμ, εγκρίθηκε από την Ομάδα Ευρωπαίων Ρυθμιστών Πυρηνικής Ασφάλειας (European Nuclear Safety Regulators Group, ENSREG). Επισημαίνεται πως η τροποποιημένη Οδηγία για την πυρηνική ασφάλεια 2014/87/Ευρατόμ συμφωνήθηκε κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας το πρώτο εξάμηνο του 2014.

Το θέμα της πρώτης αυτής τεχνικής αξιολόγησης είναι η διαχείριση της γήρανσης των πυρηνικών εγκαταστάσεων (ageing management) και ειδικότερα συγκεκριμένων τεχνικών μερών τους, όπως για παράδειγμα οι καλωδιώσεις και το περίβλημα του αντιδραστήρα. Η αξιολόγηση αφορά πυρηνικούς σταθμούς και ερευνητικούς αντιδραστήρες με ισχύ ίση ή μεγαλύτερη του 1 MW. Η διαδικασία περιλαμβάνει (α) τη σύνταξη και κατάθεση εθνικής έκθεσης από τις ρυθμιστικές αρχές έως τα τέλη του 2017 και (β) την αξιολόγηση των εθνικών εκθέσεων από ομοτίμους το πρώτο εξάμηνο του 2018 και (γ) τη δημοσιοποίηση των τελικών εκθέσεων αξιολόγησης στα τέλη του 2018.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της αξιολόγησης και το σχέδιο συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών αναπτύχθηκαν από το ENSREG, με τη συνδρομή του δικτύου WENRA (Western European Nuclear Regulators Association). Η ΕΕΑΕ, ως επικεφαλής της ομάδας εργασίας για θέματα διαφάνειας του ENSREG, συνέβαλε ουσιαστικά στη σύνταξη του σχεδίου συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών.

Σύμφωνα με τη νέα Οδηγία οι θεματικές τεχνικές αξιολογήσεις θα γίνονται κάθε έξι χρόνια, αρχής γενομένης από φέτος.

Δείτε για περισσότερες πληροφορίες:

DMC Firewall is a Joomla Security extension!