Έκθεση Πεπραγμένων ΕΕΑΕ για το έτος 2016

Η ΕΕΑΕ παρουσιάζει την Έκθεση Πεπραγμένων για το έτος 2016, μια έκδοση που αποτυπώνει με τρόπο σύντομο και περιεκτικό το σύνολο των δραστηριοτήτων (ρυθμιστικό έργο, επιθεωρήσεις, παρεχόμενες υπηρεσίες) που υλοποιήθηκαν σε όλο το φάσμα των πεδίων αρμοδιότητάς της.

Το 2016 ήταν κυρίως ένα έτος με προπαρασκευαστικό χαρακτήρα, καθώς κυοφορήθηκε και διαμορφώθηκε η εισήγηση της ΕΕΑΕ για το νέο εθνικό ρυθμιστικό πλαίσιο ακτινοπροστασίας. Ταυτόχρονα, ελήφθησαν αποφάσεις που αναμένεται να είναι καθοριστικές για τις δραστηριότητες επόμενων ετών. Παραδείγματα τέτοιων αποφάσεων είναι:

  • η διενέργεια εντός του 2017 της επαναληπτικής διεθνούς αξιολόγησης (peer review) της ΕΕΑΕ και του εθνικού ρυθμιστικού πλαισίου (Integrated Regulatory Review Service, IRRS follow-up mission), σε συνέχεια της αξιολόγησης που έλαβε χώρα το 2012,
  • η κατάθεση προς αξιολόγηση για ένταξη στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 πρότασης για νέο ιδρυματικό ερευνητικό έργο με τον τίτλο «Αξιολόγηση του εθνικού συστήματος για την προστασία από τις ιοντίζουσες και τις μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες - δράσεις ευαισθητοποίησης» (ΑΥΡΑ), σε συνέχεια του έργου ΠΡΙΣΜΑ που υλοποιήθηκε την περίοδο 2013-2015,
  • η υποβολή σχεδίου προεδρικού διατάγματος για τη νέα οργανωτική δομή της ΕΕΑΕ.

Καλή ανάγνωση!

Συνημμένα αρχεία

Download this file (EEAE_Annual Report 2016_GR.pdf)Έκθεση Πεπραγμένων ΕΕΑΕ 2016 - 2659 kB
Our website is protected by DMC Firewall!