Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας προτίθεται να προβεί στην προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία μίας εστίας εργασίας κλειστού τύπου με σύστημα απαγωγής αέρα σε χώρο του ΕΚΕΦΕ «Δ», προϋπολογιζόμενης αξίας εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, η οποία θα βαρύνει τον Ειδικό Λογαριασμό της ΕΕΑΕ. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τις προσφορές τους μέχρι και την 21η Ιουλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00. 

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση και τις τεχνικές προδιαγραφές.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!