Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας προκηρύσσει μία θέση για απασχόληση περιορισμένου χρόνου στο Τμήμα Ελέγχου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος (ΤΕΡΠ), στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος, χρηματοδοτούμενου από την ESA, με αντικείμενο την ανάπτυξη ανιχνευτή / δοσιμέτρου κοσμικής ακτινοβολίας. 

Αντικείμενα της απασχόλησης είναι (α) η ανάπτυξη κώδικα για προσομοίωση της συμπεριφοράς του δοσιμέτρου με χρήση του εργαλείου προσομοίωσης Geant4 και (β) η ανάπτυξη λογισμικού για την λήψη και επεξεργασία δεδομένων από πειράματα σε δέσμες νετρονίων και φορτισμένων σωματιδίων για τον πειραματικό έλεγχο της συμπεριφοράς του δοσιμέτρου.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Πτυχίο Φυσικού με διδακτορικό στην πειραματική πυρηνική φυσική ή στην πειραματική φυσική υψηλών ενεργειών
  • Τεκμηριωμένη εμπειρία
  • σε προσομοιώσεις Monte Carlo σχετικά με την αλληλεπίδραση φορτισμένων σωματιδίων (πρωτονίων και βαρέων ιόντων) με την ύλη
  • στην σχεδίαση λογισμικού συστημάτων λήψης δεδομένων και σε συστήματα φασματοσκοπίας
  • στην ανάπτυξη πειραματικών διατάξεων και στην ανάπτυξη αλγορίθμων για τον προσδιορισμό σωματιδίων.

Η χρονική διάρκεια της συνεργασίας θα είναι μέχρι τις 31/12/2017, για την κάλυψη προσωρινών αναγκών του ΤΕΡΠ στο πλαίσιο του προαναφερθέντος προγράμματος, με δυνατότητα επέκτασης έως την λήξη του προγράμματος (31/8/2018).

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας αίτηση και βιογραφικό σημείωμα, το αργότερο έως τις 11 Αυγούστου 2017.

Οι αιτήσεις και τα βιογραφικά μπορούν να υποβληθούν:

• Ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση : jobs@eeae.gr
• Ταχυδρομικά, στη διεύθυνση: ΕΕΑΕ, Τ.Θ. 60092, Τ.Κ.15310 Αγία Παρασκευή Αττικής
• Μέσω fax στο: 210 6506748

Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα: 210-6506779, (κ. Κ. Ποτηριάδης) ή 210-6506700 (τηλεφωνικό κέντρο της ΕΕΑΕ).
 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd