Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) προτίθεται να προβεί, με απευθείας ανάθεση, στην προμήθεια εξοπλισμού μέτρησης πηγών οπτικής ακτινοβολίας προϋπολογιζόμενης αξίας  δεκαεννέα χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (19.800,00 €), χωρίς τον Φ.Π.Α.

Η προμήθεια θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Πράξης με τίτλο «Αξιολόγηση των δραστηριοτήτων σε εθνικό επίπεδο για την προστασία από τις ιοντίζουσες και τις μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες – Δράσεις ευαισθητοποίησης - ΑΥΡΑ» και κωδικό MIS:5002419.

Κατόπιν τούτου, καλεί τους ενδιαφερόμενους, να καταθέσουν τις προσφορές τους, πρωτοκολλημένες, στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Πατριάρχου Γρηγορίου & Νεαπόλεως,  15310, Αγ. Παρασκευή Αττικής, Τ.Θ. 60092) μέχρι και τις 11 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00.  Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν για 4 μήνες.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε ως ακολούθως:

  • Για οικονομικά θέματα και θέματα προμηθειών στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού της ΕΕΑΕ (πληροφορίες κα Μ. Ζάππα) τηλ. 210-6506806, Fax: 210 6506762, e-mail: maria.zappa@eeae.gr
  • Για τις προδιαγραφές του εξοπλισμού μέτρησης πηγών οπτικής ακτινοβολίας, στο Τμήμα μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών της ΕΕΑΕ (πληροφορίες κος Ε.Καραμπέτσος) τηλ. 210 650 6721, e-mail: efthymios.karabetsos@eeae.gr.                                                                                                       

Συνημμένα αρχεία

Download this file (14616_anakoinosi.ekd.endiaf.karampe.pdf)Ενημερωτικό έντυπο - 724 kB
Our website is protected by DMC Firewall!