Η Έκθεση Πεπραγμένων της ΕΕΑΕ για το έτος 2017, μια έκδοση που αποτυπώνει με τρόπο σύντομο και περιεκτικό το σύνολο των δραστηριοτήτων (ρυθμιστικό έργο, παρεχόμενες υπηρεσίες, εκπαιδευτικό- ερευνητικό έργο) που υλοποιήθηκαν, είναι διαθέσιμη για ενημέρωση όλων μας.

Το έτος 2017 ήταν για την ΕΕΑΕ επετειακό, καθώς συμπληρώθηκαν 30 χρόνια λειτουργίας της, ως αρμόδια κρατική αρχή με ρυθμιστικό και εποπτικό ρόλο. Η επέτειος των 30 ετών της σύγχρονης ΕΕΑΕ συνέπεσε το 2017 με ορόσημα, όπως είναι:

  • η δρομολόγηση της έκδοσης του βασικού νομοθετικού κειμένου για τη θέσπιση των νέων κανονισμών ακτινοπροστασίας με την ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2013/59/Ευρατόμ. Το σχέδιο προεδρικού διατάγματος που θεσπίζει τους νέους κανονισμούς ακτινοπροστασίας υποβλήθηκε στην κυβέρνηση, τέθηκε σε διαβούλευση και αναμένεται η έκδοσή του,
  • η έναρξη υλοποίησης του εθνικού προγράμματος διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων και 
  • η ολοκλήρωση με επιτυχία της επαναληπτικής διεθνούς αξιολόγησης (peer review) της ΕΕΑΕ και του εθνικού ρυθμιστικού πλαισίου, σε συνέχεια της αρχικής αξιολόγησης του έτους 2012 (Integrated Regulatory Review Service, IRRS follow-up mission).

Καλή ανάγνωση!

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd