Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, στο πλαίσιο της απόφασης  του Δ.Σ. (Α.Π.: Π/199/153), των διευκρινιστικών εγκυκλίων (Α.Π.: Π/405/325 και Π/105/412) και της  εγκυκλίου με Α.Π.: Π/105/354/04.11....

Ανακοίνωση-Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάθεση της προμήθειας και θέσης σε λειτουργία ενός φορητού συστήματος μέτρησης ραδονίου σε αέρα και νερό Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας προτίθεται ν...

Απόσυρση περίληψης προκήρυξης για προμήθεια συστήματος μέτρησης ραδονίου σε αέρα και νερό Η ΕΕΑΕ ανακοινώνει πως αποσύρει την [ περίληψη προκήρυξης για την προμήθεια ενός συστήματος μέτρησης ραδονίο...

Τα Διαγνωστικά Επίπεδα Αναφοράς (ΔΕΑ) αποτελούν βασικό εργαλείο της ακτινοπροστασίας των εξεταζομένων και ασθενών στη διαγνωστική ιατρική με ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Σύμφωνα με τους Κανονισμούς Ακτιν...

Περίληψη Προκήρυξης για την προμήθεια ενός συστήματος μέτρησης ραδονίου σε αέρα και νερό

Η ΕΕΑΕ λειτουργεί ως Περιφερειακό Κέντρο Εκπαίδευσης του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) στην αγγλική γλώσσα στη γεωγραφική περιοχή της Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας για την εκπαίδευση...

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας προτίθεται να προβεί στην απασχόληση εξωτερικού συνεργάτη – συμβούλου για χρονικό διάστημα ενός έτους (απασχόληση 400 ωρών) στο πλαίσιο του έργου ΠΡΙΣΜΑ υπό τη δ...

Εθνική Έκθεση για την εφαρμογή του "Code of Conduct for the safety and security of radioactive sources"

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd