Η ΕΕΑΕ λειτουργεί ως Περιφερειακό Κέντρο Εκπαίδευσης του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) στην αγγλική γλώσσα στη γεωγραφική περιοχή της Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας για την εκπαίδευση...

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας προτίθεται να προβεί στην απασχόληση εξωτερικού συνεργάτη – συμβούλου για χρονικό διάστημα ενός έτους (απασχόληση 400 ωρών) στο πλαίσιο του έργου ΠΡΙΣΜΑ υπό τη δ...

Εθνική Έκθεση για την εφαρμογή του "Code of Conduct for the safety and security of radioactive sources"

Έκθεση Πεπραγμένων της ΕΕΑΕ για το έτος 2012

Προκήρυξη για την επιλογή φοιτητών για το έτος 2013-2014 στο Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική Η Ιατρική Σχολή και τα Τμήματα Φυσικής κ...

Επιστημονική διάλεξη Καθηγητή Σ. Σιμόπουλου, Αντιπροέδρου της ΕΕΑΕ, με θέμα "Πυρηνικά ατυχήματα και Επιπτώσεις"  Τη Δευτέρα 20 Μαϊου 2013 πραγματοποιήθηκε στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος επιστημονικ...

Προκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού Ανοικτής Διαδικασίας με αντικείμενο την ανάθεση σε συνεργεία εκτέλεσης συγκεκριμένου αριθμού μετρήσεων της εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από σταθμούς κεραι...

G. Manousaridis, C. Koukorava, C. J. Hourdakis, V. Kamenopoulou, E. Yakoumakis and K. Tsiklakis "Establishment if diagnostic reference levels for dental intraoral radiography", Radiation Protection Do...

Our website is protected by DMC Firewall!