Η ΕΕΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και των εξετάσεων συμβούλων ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ), διοργανώνει σεμινάριο εκπαίδευσης στην ασφαλή μεταφορά εμπορευμάτων κλάσης 7 (ραδιενεργά υλικά), με στόχο την ενημέρωση και επιμόρφωση των ενδιαφερομένων σε θέματα ακτινοπροστασίας και ασφαλούς μεταφοράς ραδιενεργών υλικών.

Η ΕΕΑΕ συμμετέχει σε συνάντηση με θέμα "Stakeholder Involvement in Nuclear Decision Making" που πραγματοποιείται από την Επιτροπή Πυρηνικής Ενέργειας (Nuclear Energy Agency) του ΟΟΣΑ (OECD) το διάστημα 17 με 19 Ιανουαρίου 2017. 

Η Επιστημονική Επιτροπή για την υγεία, το περιβάλλον και τους ανακύπτοντες κινδύνους (Scientific Committee on Health, Environmental and Emerging Risks, SCHEER) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημοσίευσε τον Νοέμβριο του 2016 την τελική της γνώμη για τους βιολογικούς κινδύνους της υπεριώδους ακτινοβολίας των σολάριουμ.

Το νέο ρυθμιστικό-κανονιστικό πλαίσιο ακτινοπροστασίας και οι εξελίξεις στη διαδικασία εναρμόνισης με τα νέα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας ήταν το αντικείμενο συνάντησης που διοργανώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου με πρωτοβουλία της ΕΕΑΕ και τη συμμετοχή 38 εκπροσώπων από 16 φορείς (συναρμόδια Υπουργεία, επαγγελματικές και επιστημονικές ενώσεις κ.ά.).

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας επιθυμεί να απασχολήσει με σύμβαση έργου Μηχανικό απόφοιτο ΑΕΙ (Πολυτεχνικών σχολών) με αντικείμενο εργασίας την παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας σχετικά με τις εγκαταστάσεις της ΕΕΑΕ, καθώς και με θέματα ασφαλείας του προσωπικού κατά τις εξωτερικές επιθεωρήσεις και ελέγχους.

Με σκοπό την απρόσκοπτη εγκατάσταση των 10 μηχανημάτων ακτινοθεραπείας (γραμμικοί επιταχυντές) που αποτελούν δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) προς επτά δημόσια νοσοκομεία, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) αποφάσισε να προσφέρει προς τα νοσοκομεία-αποδέκτες της δωρεάς τις υπηρεσίες αδειοδότησης, όπως αυτές απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία, χωρίς χρέωση.

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ, για την «Εκτέλεση μετρήσεων της εκπεμπόμενης Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας από 3700 σταθμούς κεραιών σε όλη τη χώρα».

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας επιθυμεί να απασχολήσει με σύμβαση έργου Φυσικό ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό.

Our website is protected by DMC Firewall!