Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας επιθυμεί να συνεργαστεί με πτυχιούχο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, απόφοιτο σχολής Πληροφορικής ή συναφούς κλάδου, με αντικείμενο απασχόλησης την «Ανάπτυξη και συντήρηση του κεντρικού Πληροφοριακου Συστήματος».

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας επιθυμεί να συνεργαστεί με πτυχιούχο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, απόφοιτο σχολής Πληροφορικής ή συναφούς κλάδου, με αντικείμενο απασχόλησης την «Ανάπτυξη και συντήρηση του κεντρικού Συστήματος Βάσεων Δεδομένων της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας».

Η πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την έρευνα στην ακτινοπροστασία στην Ευρώπη δημοσιεύθηκε από την πλατφόρμα CONCERT.

Η ΕΕΑΕ παρουσιάζει την Έκθεση Πεπραγμένων για το έτος 2015, μια έκδοση που αποτυπώνει με τρόπο σύντομο και περιεκτικό το σύνολο των δραστηριοτήτων (ρυθμιστικό έργο, επιθεωρήσεις, παρεχόμενες υπηρεσίες) που υλοποιήθηκαν σε όλο το φάσμα των πεδίων αρμοδιότητάς της.

Η Ιατρική Σχολή και το Τμήμα Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τα Τμήματα Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε συνεργασία με την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) και το Ε.ΚΕ.Φ.Ε «Δημόκριτος», συνδιοργανώνουν και συλλειτουργούν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική (ΔΔΠΜΣ ΙΦ-Α). Τη διοίκηση του ΔΔΠΜΣ ΙΦ-Α ασκεί η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

O Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) υποστηρίζει και χρηματοδοτεί ερευνητικά προγράμματα (Coordinated Research Activities) επί των ειρηνικών εφαρμογών της ατομικής ενέργειας για το έτος 2016.

Η ΕΕΑΕ, ως αρμόδια αρχή για την εφαρμογή της ακτινοπροστασίας στην Ελλάδα, ανακοινώνει την διεξαγωγή σεμιναρίων σε θέματα ακτινοπροστασίας στη βιομηχανική ραδιογραφία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Μια νέα υπηρεσία προς τους δοσιμετρούμενους επαγγελματίες παρέχει εδώ και λίγους μήνες η ΕΕΑΕ: τη δοσιμέτρηση του φακού των ματιών με χρήση δοσιμέτρου που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την καταγραφή της δόσης ακτινοβολίας που δέχονται τα μάτια.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd