Στο πλαίσιο συνάντησης εμπειρογνωμόνων με θέμα "Develop Guidance on Resources, Infrastructure and Equipment required for Setting up a Dosimetry Audit Network" που πραγματοποιήθηκε στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) το διάστημα 28 Νοεμβρίου έως 2 Δεκεμβρίου 2016, η ΕΕΑΕ παρουσίασε στοιχεία σχετικά με τη μακρόχρονη εμπειρία και συνεισφορά της στις αξιολογήσεις δοσιμετρίας στην ακτινοθεραπεία.

Για περισσότερες πληροφορίες για το θέμα μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Αδειών και Ελέγχων της ΕΕΑΕ (τηλ. 210 6506753, info@eeae.gr). 

 

 

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, στο πλαίσιο της απόφασης του Δ.Σ. (Α.Π.: Π/199/153/13.10.2009), των διευκρινιστικών εγκυκλίων (Α.Π.: Π/405/325/14.10.2009 και Π/105/412/9.12.2009) και της απόφασης με Α.Π.: Π/105/354/04.11.2011, ανακοινώνει την διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη με στόχο τη χορήγηση πιστοποιητικού επάρκειας γνώσεων ακτινοπροστασίας σε εργαζόμενους μη ιατρούς σε εργαστήρια ιοντιζουσών ακτινοβολιών.

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) οργανώνει για τρίτη φορά Διεργαστηριακές Συγκριτικές Μετρήσεις Υψίσυχνων Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 10 του «Κανονισμού διενέργειας μετρήσεων των επιπέδων της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στο περιβάλλον σταθμών κεραιών» (ΦΕΚ 346/Β/3-3-2008).

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) σχεδίασε εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο "Radiation Dose Management in Computed Tomography", το οποίο παρέχεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας (e-learning) στους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες του κλάδου της υγείας.

Η 7η Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί ως Ευρωπαϊκή Ημέρα Ραδονίου με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για το φυσικό ραδιενεργό αέριο που παγκοσμίως αποτελεί την πιο σημαντική πηγή έκθεσης του πληθυσμού σε ιοντίζουσα ακτινοβολία. Οι υψηλές συγκεντρώσεις ραδονίου ενέχουν σημαντικό κίνδυνο για την υγεία, καθώς κατατάσσεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στους καρκινογόνους παράγοντες. 

Η ΕΕΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και των εξετάσεων συμβούλων ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ), διοργανώνει σεμινάριο εκπαίδευσης στην ασφαλή μεταφορά εμπορευμάτων κλάσης 7 (ραδιενεργά υλικά), με στόχο την ενημέρωση και επιμόρφωση των ενδιαφερομένων σε θέματα ακτινοπροστασίας και ασφαλούς μεταφοράς ραδιενεργών υλικών.

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «Ανάθεση εκτέλεσης μετρήσεων Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας από 150 σταθμούς κεραιών στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προϋπολογισθείσας δαπάνης 57.000,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για χρονικό διάστημα εκτέλεσης των μετρήσεων πέντε (5) μηνών.

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας συμμετέχει και φέτος στη Βραδιά του Ερευνητή, στη γιορτή της επιστήμης που διοργανώνεται την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016, από τις 18.00 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα (ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Αγία Παρασκευή Αττικής).

DMC Firewall is a Joomla Security extension!