Με σκοπό την απρόσκοπτη εγκατάσταση των 10 μηχανημάτων ακτινοθεραπείας (γραμμικοί επιταχυντές) που αποτελούν δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) προς επτά δημόσια νοσοκομεία, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) αποφάσισε να προσφέρει προς τα νοσοκομεία-αποδέκτες της δωρεάς τις υπηρεσίες αδειοδότησης, όπως αυτές απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία, χωρίς χρέωση.

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ, για την «Εκτέλεση μετρήσεων της εκπεμπόμενης Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας από 3700 σταθμούς κεραιών σε όλη τη χώρα».

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας επιθυμεί να απασχολήσει με σύμβαση έργου Φυσικό ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό.

Στο πλαίσιο συνάντησης εμπειρογνωμόνων με θέμα "Develop Guidance on Resources, Infrastructure and Equipment required for Setting up a Dosimetry Audit Network" που πραγματοποιήθηκε στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) το διάστημα 28 Νοεμβρίου έως 2 Δεκεμβρίου 2016, η ΕΕΑΕ παρουσίασε στοιχεία σχετικά με τη μακρόχρονη εμπειρία και συνεισφορά της στις αξιολογήσεις δοσιμετρίας στην ακτινοθεραπεία.

Για περισσότερες πληροφορίες για το θέμα μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Αδειών και Ελέγχων της ΕΕΑΕ (τηλ. 210 6506753, info@eeae.gr). 

 

 

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, στο πλαίσιο της απόφασης του Δ.Σ. (Α.Π.: Π/199/153/13.10.2009), των διευκρινιστικών εγκυκλίων (Α.Π.: Π/405/325/14.10.2009 και Π/105/412/9.12.2009) και της απόφασης με Α.Π.: Π/105/354/04.11.2011, ανακοινώνει την διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη με στόχο τη χορήγηση πιστοποιητικού επάρκειας γνώσεων ακτινοπροστασίας σε εργαζόμενους μη ιατρούς σε εργαστήρια ιοντιζουσών ακτινοβολιών.

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) οργανώνει για τρίτη φορά Διεργαστηριακές Συγκριτικές Μετρήσεις Υψίσυχνων Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 10 του «Κανονισμού διενέργειας μετρήσεων των επιπέδων της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στο περιβάλλον σταθμών κεραιών» (ΦΕΚ 346/Β/3-3-2008).

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) σχεδίασε εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο "Radiation Dose Management in Computed Tomography", το οποίο παρέχεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας (e-learning) στους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες του κλάδου της υγείας.

Η 7η Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί ως Ευρωπαϊκή Ημέρα Ραδονίου με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για το φυσικό ραδιενεργό αέριο που παγκοσμίως αποτελεί την πιο σημαντική πηγή έκθεσης του πληθυσμού σε ιοντίζουσα ακτινοβολία. Οι υψηλές συγκεντρώσεις ραδονίου ενέχουν σημαντικό κίνδυνο για την υγεία, καθώς κατατάσσεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στους καρκινογόνους παράγοντες. 

Our website is protected by DMC Firewall!