Η ΕΕΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και των εξετάσεων συμβούλων ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ), διοργανώνει σεμινάριο εκπαίδευσης στην ασφαλή μεταφορά εμπορευμάτων κλάσης 7 (ραδιενεργά υλικά), με στόχο την ενημέρωση και επιμόρφωση των ενδιαφερομένων σε θέματα ακτινοπροστασίας και ασφαλούς μεταφοράς ραδιενεργών υλικών.

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας συμμετέχει στην 81η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και σας καλεί να επισκεφθείτε το περίπτερο 15 για να δείτε την ακτινοβολία!

Η ΕΕΑΕ προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ενός μετρητή ισχύος Laser (Laser Power Meter) για μετρήσεις μεγεθών δεσμών σε laser CO2, Nd:YAG και Excimer, που χρησιμοποιούνται σε ιατρικές εφαρμογές, προϋπολογιζόμενης αξίας επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00€), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Η ΕΕΑΕ προτίθεται να προβεί στην προμήθεια δύο survey meter, προϋπολογιζόμενης αξίας δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ έκαστο (2.500,00 €), χωρίς τον Φ.Π.Α. 24% και στην προμήθεια δύο survey meter-pressurized, προϋπολογιζόμενης αξίας τεσσάρων χιλιάδων ευρώ έκαστο (4.000,00 €), χωρίς τον Φ.Π.Α. 24%, με απευθείας ανάθεση.

Την Πέμπτη 21 Ιουλίου 2016, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, Χρήστος Χουσιάδας, ενημέρωσε τα μέλη της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής των Ελλήνων για το έργο και τις δραστηριότητες της EEAE, καθώς και για το ρυθμιστικό πλαίσιο για την ασφαλή χρήση των ακτινοβολιών στη χώρα μας.

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας καλεί τους υπευθύνους μονάδων ιαματικής θεραπείας, κέντρων ιαματικού τουρισμού και κέντρων θαλασσοθεραπείας να συμμετέχουν σε ραδιολογική μελέτη που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο των διατάξεων που διέπουν τη χορήγηση ειδικού σήματος λειτουργίας.

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας επιθυμεί να συνεργαστεί με πτυχιούχο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, απόφοιτο σχολής Πληροφορικής ή συναφούς κλάδου, με αντικείμενο απασχόλησης την «Ανάπτυξη και συντήρηση του κεντρικού Πληροφοριακου Συστήματος».

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας επιθυμεί να συνεργαστεί με πτυχιούχο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, απόφοιτο σχολής Πληροφορικής ή συναφούς κλάδου, με αντικείμενο απασχόλησης την «Ανάπτυξη και συντήρηση του κεντρικού Συστήματος Βάσεων Δεδομένων της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας».

Our website is protected by DMC Firewall!