Η ΕΕΑΕ ανακοινώνει τα συγκεντρωτικά στοιχεία μετρήσεων ελέγχων και επί τόπου μετρήσεων των επιπέδων των υψίσυχνων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στο περιβάλλον σταθμών κεραιών σε όλη τη χώρα κατά το έτος 2015. 

Τα ακτινολογικά συστήματα αποτελούν χρήσιμο - και σε αρκετές περιπτώσεις αναγκαίο - εργαλείο διαγνωστικής στην κτηνιατρική. Σήμερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΕΑΕ, περισσότερα από 290 ιατρεία μικρών ζώων σε όλη τη χώρα διαθέτουν κλασικά συστήματα ακτινογράφησης για λήψεις απλών ακτινογραφιών. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση την νέα προκαταρκτική γνώμη της ειδικής επιστημονικής επιτροπής SCENIHR (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks), με θέμα τις βιολογικές επιδράσεις της υπεριώδους ακτινοβολίας. 

Ο Προϊστάμενος της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Αττικής διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/τΑ), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας Ερευνας & Θρησκευμάτων. 

Σε προδημοσίευση της πρώτης πρόσκλησης για την έρευνα στην ακτινοπροστασία στην Ευρώπη προχώρησε η πλατφόρμα CONCERT. Η πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για ερευνητικά προγράμματα αναμένεται εντός του Ιανουαρίου. 

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ανακοινώνει ότι, εξαιτίας των ανακυψασών αυξημένων υποχρεώσεων λόγω εκτελούμενου και επικείμενων προς εκτέλεση προγραμμάτων, επιθυμεί να συνεργαστεί με Ακτινοφυσικό – Φυσικό Ιατρικής, με αντικείμενο απασχόλησης μετρήσεις δόσης, ελέγχους ποιότητας και ακτινοπροστασίας σε εργαστήρια ακτινοβολιών (κυρίως ακτινολογικά και επεμβατικής ακτινολογίας).

Η ΕΕΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και των εξετάσεων συμβούλων ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ), διοργανώνει σεμινάριο εκπαίδευσης στην ασφαλή μεταφορά εμπορευμάτων κλάσης 7 (ραδιενεργά υλικά), με στόχο την ενημέρωση και επιμόρφωση των ενδιαφερομένων σε θέματα ακτινοπροστασίας και ασφαλούς μεταφοράς ραδιενεργών υλικών.

Η εκπαίδευση, η συνεχής κατάρτιση και η νοοτροπία ασφάλειας είναι θεμελιώδεις παράμετροι για την ασφάλεια των ακτινοβολιών και την πυρηνική ασφάλεια. Η ΕΕΑΕ, ως εθνική ρυθμιστική αρχή, 
με σκοπό την πληρέστερη δυνατή κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, υλοποιεί δράσεις και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης και αξιολόγησής του εκπαιδευτικού της έργου, το 2008 υπεβλήθη σε αξιολόγηση (EduTA – Education and Training Appraisal) από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ).

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd