Την Τετάρτη 26 Απριλίου 2017 ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, Χ. Χουσιάδας, και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών, Ε. Καραμπέτσος, προσκλήθηκαν σε συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων με θέμα "Εξέταση του πλαισίου εγκατάστασης κεραιοσυστημάτων" και ενημέρωσαν τα μέλη για το έργο και τις αρμοδιότητες της EEAE σχετικά με τον έλεγχο των σταθμών κεραιών.

Μπορείτε να δείτε το αρχείο της παρουσίασης εδώ.

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, στο πλαίσιο της απόφασης του Δ.Σ. (Α.Π.: Π/199/153/13.10.2009), των διευκρινιστικών εγκυκλίων (Α.Π.: Π/405/325/14.10.2009 και Π/105/412/9.12.2009) και της απόφασης με Α.Π.: Π/105/354/04.11.2011, ανακοινώνει την διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη με στόχο τη χορήγηση πιστοποιητικού επάρκειας γνώσεων ακτινοπροστασίας σε εργαζόμενους μη ιατρούς σε εργαστήρια ιοντιζουσών ακτινοβολιών.

Το διάστημα 27 Μαρτίου-4 Απριλίου 2017 πραγματοποιήθηκε η 7η Απολογιστική Συνεδρίαση της Διεθνούς Σύμβασης για την Πυρηνική Ασφάλεια.

Η ΕΕΑΕ συμμετέχει για τρίτη συνεχή χρονιά στο Φεστιβάλ Επιστήμης και Καινοτομίας, Athens Science Festival, που διoργανώνεται στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων από τις 29 Μαρτίου έως τις 2 Απριλίου 2017. Φέτος στηρίζουμε το Φεστιβάλ με ένα Καφέ της Επιστήμης με τίτλο "Υπό το πρίσμα της ακτινοβολίας".

Η έναρξη της πρώτης θεματικής τεχνικής αξιολόγησης ομοτίμων (topical peer review) στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της ΕΕ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νέας Οδηγίας για την πυρηνική ασφάλεια 2014/87/Ευρατόμ, εγκρίθηκε από την Ομάδα Ευρωπαίων Ρυθμιστών Πυρηνικής Ασφάλειας (European Nuclear Safety Regulators Group, ENSREG).

Η ΕΕΑΕ δημοσιεύει συγκεντρωτικά στοιχεία για τις επιτόπιες μετρήσεις της εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από σταθμούς κεραιών, που πραγματοποιήθηκαν το 2016, καθώς και τον απολογισμό ενός έτους λειτουργίας του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων.

Προπαρασκευαστική συνάντηση με θέμα την επαναληπτική διεθνή αξιολόγηση (Integrated Regulatory Review Service mission, IRRS mission) του εθνικού ρυθμιστικού πλαισίου ραδιολογικής και πυρηνικής ασφάλειας πραγματοποιήθηκε στην ΕΕΑΕ στις 1 και 2 Μαρτίου 2017.

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας επιθυμεί να προβεί σε συνεργασία, με αντικείμενο απασχόλησης την εισαγωγή δεδομένων στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων, την ηλεκτρονική επεξεργασία και κωδικοποίηση εγγράφων, την αρχειοθέτηση καθώς και άλλες υποστηρικτικές διαδικασίες στο Τμήμα Αδειών και Ελέγχων (Εργαστηρίων Ιατρικών, Βιομηχανικών, Ερευνητικών και λοιπών Εφαρμογών).

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd