Μια νέα υπηρεσία προς τους δοσιμετρούμενους επαγγελματίες παρέχει εδώ και λίγους μήνες η ΕΕΑΕ: τη δοσιμέτρηση του φακού των ματιών με χρήση δοσιμέτρου που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την καταγραφή της δόσης ακτινοβολίας που δέχονται τα μάτια.

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, στο πλαίσιο της απόφασης του Δ.Σ. (Α.Π.: Π/199/153/13.10.2009), των διευκρινιστικών εγκυκλίων (Α.Π.: Π/405/325/14.10.2009 και Π/105/412/9.12.2009) και της απόφασης με Α.Π.: Π/105/354/04.11.2011, ανακοινώνει την διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη με στόχο τη χορήγηση πιστοποιητικού επάρκειας γνώσεων ακτινοπροστασίας σε εργαζόμενους μη ιατρούς σε εργαστήρια ιοντιζουσών ακτινοβολιών.

Η ΕΕΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και των εξετάσεων συμβούλων ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ), διοργανώνει σεμινάριο εκπαίδευσης στην ασφαλή μεταφορά εμπορευμάτων κλάσης 7 (ραδιενεργά υλικά), με στόχο την ενημέρωση και επιμόρφωση των ενδιαφερομένων σε θέματα ακτινοπροστασίας και ασφαλούς μεταφοράς ραδιενεργών υλικών.

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ειδικού λογισμικού.

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ενός ομοιώματος CIRS IMRT Head and Neck Phantom Model 002HN.

Καθημερινά χιλιάδες πακέτα ραδιενεργών υλικών μεταφέρονται σε όλο τον κόσμο, καθώς η χρήση τους στην ιατρική, στη βιομηχανία, στη γεωργία και σε άλλους τομείς της οικονομίας είναι εκτεταμένη: από τη διάγνωση και θεραπεία ασθενειών έως την αποστείρωση τροφίμων και τον έλεγχο εντόμων που προκαλούν μεταδοτικές ασθένειες.

Το πρώτο σεμινάριο για θέματα ακτινοπροστασίας που απευθύνεται αποκλειστικά σε επεμβατιστές καρδιολόγους διοργανώνεται στις 8 και 9 Απριλίου 2016.

Η Διακήρυξη Α' επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της ΓΓΕΤ.

Our website is protected by DMC Firewall!