Η έναρξη της πρώτης θεματικής τεχνικής αξιολόγησης ομοτίμων (topical peer review) στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της ΕΕ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νέας Οδηγίας για την πυρηνική ασφάλεια 2014/87/Ευρατόμ, εγκρίθηκε από την Ομάδα Ευρωπαίων Ρυθμιστών Πυρηνικής Ασφάλειας (European Nuclear Safety Regulators Group, ENSREG).

Η ΕΕΑΕ δημοσιεύει συγκεντρωτικά στοιχεία για τις επιτόπιες μετρήσεις της εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από σταθμούς κεραιών, που πραγματοποιήθηκαν το 2016, καθώς και τον απολογισμό ενός έτους λειτουργίας του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων.

Προπαρασκευαστική συνάντηση με θέμα την επαναληπτική διεθνή αξιολόγηση (Integrated Regulatory Review Service mission, IRRS mission) του εθνικού ρυθμιστικού πλαισίου ραδιολογικής και πυρηνικής ασφάλειας πραγματοποιήθηκε στην ΕΕΑΕ στις 1 και 2 Μαρτίου 2017.

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας επιθυμεί να προβεί σε συνεργασία, με αντικείμενο απασχόλησης την εισαγωγή δεδομένων στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων, την ηλεκτρονική επεξεργασία και κωδικοποίηση εγγράφων, την αρχειοθέτηση καθώς και άλλες υποστηρικτικές διαδικασίες στο Τμήμα Αδειών και Ελέγχων (Εργαστηρίων Ιατρικών, Βιομηχανικών, Ερευνητικών και λοιπών Εφαρμογών).

Λόγω τεχνικών εργασιών που θα πραγματοποιηθούν στο κτίριο της ΕΕΑΕ από την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2017 το απόγευμα έως και το μεσημέρι του Σαββάτου 18 Φεβρουαρίου 2017 το τηλεφωνικό κέντρο, ο διαδικτυακός τόπος και οι λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΕΕΑΕ θα βρίσκονται εκτός λειτουργίας, λόγω τεχνικών εργασιών στο κτίριο της ΕΕΑΕ.

Στις 15 Φεβρουαρίου 2017 πραγματοποιήθηκαν στο Τελωνείο Κήπων τα εγκαίνια σταθερού συστήματος ανίχνευσης ραδιενέργειας για τον έλεγχο διερχόμενων οχημάτων και φορτίων. Το Τελωνείο των Κήπων γίνεται ο 6ος τελωνειακός σταθμός της χώρας στον οποίο λειτουργεί τέτοιος εξοπλισμός, σύμφωνα με τον σχεδιασμό για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ραδιενεργών υλικών.

Λόγω εκτεταμένων ηλεκτρολογικών εργασιών που θα πραγματοποιηθούν στο κτίριο της ΕΕΑΕ από την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2017 το απόγευμα έως και τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017 το πρωί, το διάστημα αυτό το τηλεφωνικό κέντρο, ο διαδικτυακός τόπος και οι λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΕΕΑΕ θα βρίσκονται εκτός λειτουργίας.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (IAEA) διοργανώνει την πρώτη τεχνική συνάντηση με θέμα "Techical Meeting on Preventing Unintended and Accidental Medical Exposures in Radiology".

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd