Η Επιστημονική Επιτροπή για την υγεία, το περιβάλλον και τους ανακύπτοντες κινδύνους (Scientific Committee on Health, Environmental and Emerging Risks, SCHEER) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημοσίευσε τον Νοέμβριο του 2016 την τελική της γνώμη για τους βιολογικούς κινδύνους της υπεριώδους ακτινοβολίας των σολάριουμ.

Το νέο ρυθμιστικό-κανονιστικό πλαίσιο ακτινοπροστασίας και οι εξελίξεις στη διαδικασία εναρμόνισης με τα νέα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας ήταν το αντικείμενο συνάντησης που διοργανώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου με πρωτοβουλία της ΕΕΑΕ και τη συμμετοχή 38 εκπροσώπων από 16 φορείς (συναρμόδια Υπουργεία, επαγγελματικές και επιστημονικές ενώσεις κ.ά.).

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας επιθυμεί να απασχολήσει με σύμβαση έργου Μηχανικό απόφοιτο ΑΕΙ (Πολυτεχνικών σχολών) με αντικείμενο εργασίας την παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας σχετικά με τις εγκαταστάσεις της ΕΕΑΕ, καθώς και με θέματα ασφαλείας του προσωπικού κατά τις εξωτερικές επιθεωρήσεις και ελέγχους.

Με σκοπό την απρόσκοπτη εγκατάσταση των 10 μηχανημάτων ακτινοθεραπείας (γραμμικοί επιταχυντές) που αποτελούν δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) προς επτά δημόσια νοσοκομεία, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) αποφάσισε να προσφέρει προς τα νοσοκομεία-αποδέκτες της δωρεάς τις υπηρεσίες αδειοδότησης, όπως αυτές απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία, χωρίς χρέωση.

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ, για την «Εκτέλεση μετρήσεων της εκπεμπόμενης Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας από 3700 σταθμούς κεραιών σε όλη τη χώρα».

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας επιθυμεί να απασχολήσει με σύμβαση έργου Φυσικό ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό.

Στο πλαίσιο συνάντησης εμπειρογνωμόνων με θέμα "Develop Guidance on Resources, Infrastructure and Equipment required for Setting up a Dosimetry Audit Network" που πραγματοποιήθηκε στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) το διάστημα 28 Νοεμβρίου έως 2 Δεκεμβρίου 2016, η ΕΕΑΕ παρουσίασε στοιχεία σχετικά με τη μακρόχρονη εμπειρία και συνεισφορά της στις αξιολογήσεις δοσιμετρίας στην ακτινοθεραπεία.

Για περισσότερες πληροφορίες για το θέμα μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Αδειών και Ελέγχων της ΕΕΑΕ (τηλ. 210 6506753, info@eeae.gr). 

 

 

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, στο πλαίσιο της απόφασης του Δ.Σ. (Α.Π.: Π/199/153/13.10.2009), των διευκρινιστικών εγκυκλίων (Α.Π.: Π/405/325/14.10.2009 και Π/105/412/9.12.2009) και της απόφασης με Α.Π.: Π/105/354/04.11.2011, ανακοινώνει την διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη με στόχο τη χορήγηση πιστοποιητικού επάρκειας γνώσεων ακτινοπροστασίας σε εργαζόμενους μη ιατρούς σε εργαστήρια ιοντιζουσών ακτινοβολιών.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!