Στο πλαίσιο διοργάνωσης από την ΕΦΙΕ ημερίδας με θέμα "Πολυτομικοί υπολογιστικοί τομογράφοι: τεχνολογία, κλινικές εφαρμογές, δοσιμετρία και ποιότητα απεικόνισης", η ΕΕΑΕ πραγματοποίησε παρουσίαση με τίτλο: "ΔΕΑ στην MDCT: Διεθνής βιβλιογραφία και τα πρώτα στοιχεία από την Ελλάδα".

Στο πλαίσιο διοργάνωσης επιστημονικής εκδήλωσης με θέμα "Διαχείριση νοσοκομειακών αποβλήτων και κατάλοιπα πυρηνικής ιατρικής", η ΕΕΑΕ πραγματοποίησε παρουσίαση με τίτλο:"Νομικό πλαίσιο διαχείρισης ραδιενεργών καταλοίπων".

Στο πλαίσιο της επιστημονικής εκδήλωσης που διοργανώθηκε στις 6 Απριλίου 2013, η ΕΕΑΕ πραγματοποίησε παρουσίαση με θέμα "Νομικό πλαίσιο διαχείρισης ραδιενεργών καταλοίπων". 

Στο πλαίσιο διοργάνωσης ημερίδας του Υπουργείου Υγείας με θέμα "Ευαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας για τα Συστήματα Ποιότητας στα Εργαστήρια", η ΕΕΑΕ πραγματοποίησε παρουσίαση με τίτλο: "Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας στα Ακτινολογικά εργαστήρια".

Στο πλαίσιο διοργάνωσης ημερίδας από την ΕΦΙΕ με θέμα "Ποιοτικοί έλεγχοι και ασφάλεια στην απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού", η ΕΕΑΕ πραγματοποίησε παρουσίαση με τίτλο:"Eλληνικό πρωτόκολλο ελέγχων Ακτινοπροστασίας, Ασφάλειας & Ποιότητας συστημάτων Απεικόνισης Μαγνητικού Συντονισμού".

Στο πλαίσιο διοργάνωσης από την ΕΦΙΕ ημερίδας με θέμα "Ακτινοπροστασία στην Επεμβατική Ακτινολογία", η ΕΕΑΕ πραγματοποίησε παρουσιάσεις με τίτλους: "ΔΕΑ στην Επεμβατική Ακτινολογία""Δόσεις προσωπικού στην Επεμβατική Ακτινολογία και Καρδιολογία" και "Ακτινοπροστασία εξωτερικών εργαζόμενων".

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης του 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Πυρηνικής Ιατρικής η ΕΕΑΕ πραγματοποίησε δύο παρουσιάσεις με τίτλους: "Ακτινοπροστασία στην Πυρηνική Ιατρική: Επιτεύγματα και προκλήσεις" και "Δοσιμέτρηση προσωπικού Πυρηνικής Ιατρικής".

Στο πλαίσιο της ημερίδας με θέμα «Δοσιμετρία και Ακτινοπροστασία σε νεώτερες Ραδιοϊσοτοπικές Θεραπευτικές Εφαρμογές» που διοργάνωσε η ΕΦΙΕ, η ΕΕΑΕ πραγματοποίησε δύο παρουσιάσεις με τίτλους: «Κανόνες Ακτινοπροστασίας σε θεραπεία με ραδιοφάρμακα» και «Δοσιμέτρηση προσωπικού σε θεραπευτικές εφαρμογές με ραδιοϊσότοπα».

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd