Στο πλαίσιο διοργάνωσης ημερίδας από την ΕΦΙΕ με θέμα "Ποιοτικοί έλεγχοι και ασφάλεια στην απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού", η ΕΕΑΕ πραγματοποίησε παρουσίαση με τίτλο:"Eλληνικό πρωτόκολλο ελέγχων Ακτινοπροστασίας, Ασφάλειας & Ποιότητας συστημάτων Απεικόνισης Μαγνητικού Συντονισμού".

Στο πλαίσιο διοργάνωσης από την ΕΦΙΕ ημερίδας με θέμα "Ακτινοπροστασία στην Επεμβατική Ακτινολογία", η ΕΕΑΕ πραγματοποίησε παρουσιάσεις με τίτλους: "ΔΕΑ στην Επεμβατική Ακτινολογία""Δόσεις προσωπικού στην Επεμβατική Ακτινολογία και Καρδιολογία" και "Ακτινοπροστασία εξωτερικών εργαζόμενων".

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης του 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Πυρηνικής Ιατρικής η ΕΕΑΕ πραγματοποίησε δύο παρουσιάσεις με τίτλους: "Ακτινοπροστασία στην Πυρηνική Ιατρική: Επιτεύγματα και προκλήσεις" και "Δοσιμέτρηση προσωπικού Πυρηνικής Ιατρικής".

Στο πλαίσιο της ημερίδας με θέμα «Δοσιμετρία και Ακτινοπροστασία σε νεώτερες Ραδιοϊσοτοπικές Θεραπευτικές Εφαρμογές» που διοργάνωσε η ΕΦΙΕ, η ΕΕΑΕ πραγματοποίησε δύο παρουσιάσεις με τίτλους: «Κανόνες Ακτινοπροστασίας σε θεραπεία με ραδιοφάρμακα» και «Δοσιμέτρηση προσωπικού σε θεραπευτικές εφαρμογές με ραδιοϊσότοπα».

Στο πλαίσιο της διημερίδας εορτασμού 50 χρόνων διακρίβωσης στο χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων, η ΕΕΑΕ πραγματοποίησε παρουσίαση με θέμα "Η 10χρονη εμπειρία της μετρολογίας ιοντιζουσών ακτινοβολιών στην Ελλάδα- Συμβολή του ΕΒΟΙΑ στις διακριβώσεις οργάνων των Ενόπλων δυνάμεων".

Στο πλαίσιο της ημερίδας με θέμα «Έκθεση σε Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία από Ασύρματα Συστήματα» που διοργάνωσε το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, η ΕΕΑΕ πραγματοποίησε παρουσίαση με θέμα «Τρόπος διενέργειας των μετρήσεων για την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από κάθε κεραία, Αρ. 2300 ΕΦΑ, (493) Κ.Υ.Α., ΦΕΚ 346 Β/3-3-2008».

Στο πλαίσιο της ημερίδας με θέμα «Υπολογιστική Τομογραφία πολλαπλών τομών» που διοργάνωσε η Ένωση Φυσικών Ιατρικής Ελλάδος, η ΕΕΑΕ πραγματοποίησε παρουσίαση με θέμα«CT - Αξονική τομογραφία: αποτελέσματα ελέγχων ΕΕΑΕ, δοσιμετρία, εφαρμογή πρωτοκόλλων».

Στο πλαίσιο της ημερίδας με θέμα: «Η Συμβολή των Ερευνητικών Κέντρων στην Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία» που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και τα  Ερευνητικά Κέντρα της Ελλάδας  την Τετάρτη 1 Απριλίου 2009 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, η ΕΕΑΕ πραγματοποίησε παρουσίαση με θέμα " Η συμβολή της αναπτυχθείσας τεχνογνωσίας στη βελτιστοποίηση του συστήματος ακτινοπροστασίας εργαζομένων, ασθενών και πληθυσμού".

DMC Firewall is a Joomla Security extension!