Στη σελίδα αυτή ανακοινώνονται οι δράσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των Περιφερειακών Προγραμμάτων του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) και υλοποιούνται ως μέρος της παροχής Τεχνικής Βοήθειας (Technical Cooperation) προς τα κράτη μέλη, καθώς και τρέχουσες ερευνητικές δράσεις της ΙΑΕΑ.

Για συμμετοχή σε δράσεις στο πλαίσιο των Περιφερειακών Προγραμμάτων η συνήθης διαδικασία για την συμμετοχή των ενδιαφερομένων περιλαμβάνει την υποβολή σχετικής αίτησης μέσω του συστήματος InTouch εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Απαραίτητη είναι επίσης η πρότερη επικοινωνία με τον εκπρόσωπο (Chief Technical Counterpart) στο συγκεκριμένο πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας. Οι υποψηφιότητες συμμετοχής (nominations) εγκρίνονται από την ΕΕΑΕ.

Δείτε τον κατάλογο των εκπροσώπων στα τρέχοντα περιφερειακά προγράμματα ΙΑΕΑ.

Δείτε την ανακοίνωση για τα Ερευνητικά προγράμματα (Coordinated Research Activities) επί των ειρηνικών εφαρμογών της ατομικής ενέργειας για το έτος 2018.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) διοργανώνει "Regional Workshop and Proficiency Test on Determination of Low Activity Radio-Caesium in Freshwater" στο πλαίσιο του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας RER/7/008 - “Strengthening Capabilities for Radionuclide Measurement in the Environment and Enhancing Quality Assurance/Quality Control System for Environmental Monitoring”.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) διοργανώνει συνάντηση με θέμα "Quality Assurance Teams for Radiation Oncology" στο πλαίσιο του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας RER/6/033 – Strengthening Knowledge of Radiation Therapy Professionals (Radiation Oncologists, Medical Physicists and Radiation Therapy Technologists).

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα "Advanced Methods for Air Pollution Source Apportionment" στο πλαίσιο του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας RER/1/015 - Apportioning Air Pollution Sources on a Regional Scale.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) διοργανώνει "Regional Workshop to Improve Harmonization of Technical Practices and Expand Analytical Capabilities" στο πλαίσιο του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας RER/1/015 - Apportioning Air Pollution Sources on a Regional Scale.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα "Adoption of Quality Assurance (Q/A) and Quality Control (Q/C) Methods and Procedures for Inter-comparison of Radiation Dosimetry in Radiation Facilities for Process Control" στο πλαίσιο του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας RER/1/017 -  Using Advanced Radiation Technologies for Materials Processing.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα "Quality Assurance (QA) and Quality Control (QC) in Diagnostic Radiology in a Digital Era" στο πλαίσιο του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας RER/6/036 – Strengthening Quality Assurance and Quality Control in Diagnostic X-Rays.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) διοργανώνει 2 εκπαιδευτικά σεμινάρια με θέμα "Nuclear and Nuclear Related Techniques for Early and Rapid Detection and Confirmation of Pox Virus Infections in Animals" στο πλαίσιο του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας RER/9/137 – Enhancing National Capabilities for Response to Nuclear and Radiological Emergencies.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) διοργανώνει συνάντηση με θέμα "Workshop on Modular Design and Operation of Mobile Processing and Storage Facilities for Small Users" στο πλαίσιο του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας RER9/143 – Enhancing Radioactive Waste Management Capabilities.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!