Στη σελίδα αυτή ανακοινώνονται οι δράσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των Περιφερειακών Προγραμμάτων του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) και υλοποιούνται ως μέρος της παροχής Τεχνικής Βοήθειας (Technical Cooperation) προς τα κράτη μέλη, καθώς και τρέχουσες ερευνητικές δράσεις της ΙΑΕΑ.

Για συμμετοχή σε δράσεις στο πλαίσιο των Περιφερειακών Προγραμμάτων η συνήθης διαδικασία για την συμμετοχή των ενδιαφερομένων περιλαμβάνει την υποβολή σχετικής αίτησης μέσω του συστήματος InTouch εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Απαραίτητη είναι επίσης η πρότερη επικοινωνία με τον εκπρόσωπο (Chief Technical Counterpart) στο συγκεκριμένο πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας. Οι υποψηφιότητες συμμετοχής (nominations) εγκρίνονται από την ΕΕΑΕ.

Δείτε τον κατάλογο των εκπροσώπων στα τρέχοντα περιφερειακά προγράμματα ΙΑΕΑ.

Δείτε την ανακοίνωση για τα Ερευνητικά προγράμματα (Coordinated Research Activities) επί των ειρηνικών εφαρμογών της ατομικής ενέργειας για το έτος 2018.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) διοργανώνει 2 εκπαιδευτικά σεμινάρια με θέμα "Nuclear and Nuclear Related Techniques for Early and Rapid Detection and Confirmation of Pox Virus Infections in Animals" στο πλαίσιο του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας RER/9/137 – Enhancing National Capabilities for Response to Nuclear and Radiological Emergencies.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) διοργανώνει συνάντηση με θέμα "Workshop on Modular Design and Operation of Mobile Processing and Storage Facilities for Small Users" στο πλαίσιο του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας RER9/143 – Enhancing Radioactive Waste Management Capabilities.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα "Regional Hands-on Training Course on VMAT Treatment Planning" στο πλαίσιο του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας RER/6/033 "Strengthening Knowledge of Radiation Therapy Professionals".

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα "Regional Workshop to Present Respective Experiences with Invasive Mosquitoes and Synergize Future Activities" στο πλαίσιο του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας RER/5/022: Establishing Genetic Control Programmes for Aedes Invasive Mosquitoes.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (IAEA) διοργανώνει επιστημονική επίσκεψη με θέμα "Patient Radiation Protection in Diagnostic and Interventional Radiology", στο πλαίσιο του προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας  RER/9/135 – Strengthening Radiation Protection of Patients and Medical Exposure Control.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (IAEA) διοργανώνει περιφερειακό σεμινάριο με θέμα "Preparation of Waste Management Strategic Plans", στο πλαίσιο του προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας  RER/9/143– Enhancing Radioactive Waste Management Capabilities.

{attachments}Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (IAEA) διοργανώνει επιστημονική επίσκεψη με θέμα "Use of Stable Isotope Techniques in Nutrition Status Assessment in the Context of Overweight and Obesity on Quality Control and Assurance", στο πλαίσιο του προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας  RER/6/034 – Applying Nuclear Techniques to Design and Evaluate Interventions to Prevent and Control Obesity in Adolescents in South-Eastern Europe.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) διοργανώνει συνάντηση με θέμα "Decommissioning of Small Medical, Industrial and Research facilities" στο πλαίσιο του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας RER/9/138 "Enhancing Capacities in the Member States for Management of Decommissioning Projects’".

DMC Firewall is a Joomla Security extension!