Στη σελίδα αυτή ανακοινώνονται οι δράσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των Περιφερειακών Προγραμμάτων του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) και υλοποιούνται ως μέρος της παροχής Τεχνικής Βοήθειας (Technical Cooperation) προς τα κράτη μέλη, καθώς και τρέχουσες ερευνητικές δράσεις της ΙΑΕΑ.

Για συμμετοχή σε δράσεις στο πλαίσιο των Περιφερειακών Προγραμμάτων η συνήθης διαδικασία για την συμμετοχή των ενδιαφερομένων περιλαμβάνει την υποβολή σχετικής αίτησης μέσω του συστήματος InTouch εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Απαραίτητη είναι επίσης η πρότερη επικοινωνία με τον εκπρόσωπο (Chief Technical Counterpart) στο συγκεκριμένο πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας. Οι υποψηφιότητες συμμετοχής (nominations) εγκρίνονται από την ΕΕΑΕ.

Δείτε τον κατάλογο των εκπροσώπων στα τρέχοντα περιφερειακά προγράμματα ΙΑΕΑ.

Δείτε την ανακοίνωση για τα Ερευνητικά προγράμματα (Coordinated Research Activities) επί των ειρηνικών εφαρμογών της ατομικής ενέργειας για το έτος 2018.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) διοργανώνει "Regional Workshop on Release of Decommissioning Material and Waste from Regulatory Control" στο πλαίσιο του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας RER/9/138 "Enhancing Capacities in the Member States for Management of Decommissioning Projects".

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα "Role of Imaging in Clinical Radiotherapy" στο πλαίσιο του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας RER/6/033 "Strengthening Knowledge of Radiation Therapy Professionals (Radiation Oncologists, Medical Physicists and Radiation Therapy Technologists)".

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα "Transition from 3D Conformal Radiation Therapy to Intensity Modulated Radiation Therapy" στο πλαίσιο του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας RER/6/033 "Strengthening Knowledge of Radiation Therapy Professionals (Radiation Oncologists, Medical Physicists and Radiation Therapy Technologists)".

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) διοργανώνει "Regional Workshop on Implementation of GSR Part 3 Requirements for Technical Service Providers" στο πλαίσιο του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας RER/9/140 "Strengthening Protection of Radiation Workers and Occupational Exposure Monitoring".

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) διοργανώνει "Regional Workshop on Radon Risk Communication and Quality Assurance for the Measurement of Radon as Elements of a National Radon Action Plan" στο πλαίσιο του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας RER/9/136 – Reducing public exposure to radon by supporting the implementation and further development of national strategies".

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα "Radiation Emergency Management" στο πλαίσιο του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας RER/9/137 – Enhancing National Capabilities for Response to Nuclear and Radiological Emergencies.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) διοργανώνει "Coordination Meeting and Regional Workshop on Assessment of Body Composition Using Nuclear Techniques" στο πλαίσιο του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας RER/6/034 – Applying Nuclear Techniques to Design and Evaluate Interventions to Prevent and Control Obesity in Adolescents in South-Eastern Europe.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) διοργανώνει "Regional Workshop on Environmental Monitoring" στο πλαίσιο του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας RER/7/008 - "Strengthening Capabilities for Radionuclide Measurement in the Environment and Enhancing Quality Assurance/Quality Control System for Environmental Monitoring".

Our website is protected by DMC Firewall!