Στη σελίδα αυτή ανακοινώνονται οι δράσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των Περιφερειακών Προγραμμάτων του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) και υλοποιούνται ως μέρος της παροχής Τεχνικής Βοήθειας (Technical Cooperation) προς τα κράτη μέλη, καθώς και τρέχουσες ερευνητικές δράσεις της ΙΑΕΑ.

Για συμμετοχή σε δράσεις στο πλαίσιο των Περιφερειακών Προγραμμάτων η συνήθης διαδικασία για την συμμετοχή των ενδιαφερομένων περιλαμβάνει την υποβολή σχετικής αίτησης μέσω του συστήματος InTouch εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Απαραίτητη είναι επίσης η πρότερη επικοινωνία με τον εκπρόσωπο (Chief Technical Counterpart) στο συγκεκριμένο πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας. Οι υποψηφιότητες συμμετοχής (nominations) εγκρίνονται από την ΕΕΑΕ.

Δείτε τον κατάλογο των εκπροσώπων στα τρέχοντα περιφερειακά προγράμματα ΙΑΕΑ.

Δείτε την ανακοίνωση για τα Ερευνητικά προγράμματα (Coordinated Research Activities) επί των ειρηνικών εφαρμογών της ατομικής ενέργειας για το έτος 2018.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) διοργανώνει "Coordination Meeting and Regional Workshop on Assessment of Body Composition Using Nuclear Techniques" στο πλαίσιο του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας RER/6/034 – Applying Nuclear Techniques to Design and Evaluate Interventions to Prevent and Control Obesity in Adolescents in South-Eastern Europe.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) διοργανώνει "Regional Workshop on Environmental Monitoring" στο πλαίσιο του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας RER/7/008 - "Strengthening Capabilities for Radionuclide Measurement in the Environment and Enhancing Quality Assurance/Quality Control System for Environmental Monitoring".

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) διοργανώνει "Regional Workshop on Interlaboratory Exercise on Determination of Surface Contamination by Handheld Equipment" στο πλαίσιο του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας RER/7/008 - "Strengthening Capabilities for Radionuclide Measurement in the Environment and Enhancing Quality Assurance/Quality Control System for Environmental Monitoring".

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) διοργανώνει "Regional Workshop and Proficiency Test on Determination of Low Activity Radio-Caesium in Freshwater" στο πλαίσιο του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας RER/7/008 - “Strengthening Capabilities for Radionuclide Measurement in the Environment and Enhancing Quality Assurance/Quality Control System for Environmental Monitoring”.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) διοργανώνει συνάντηση με θέμα "Quality Assurance Teams for Radiation Oncology" στο πλαίσιο του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας RER/6/033 – Strengthening Knowledge of Radiation Therapy Professionals (Radiation Oncologists, Medical Physicists and Radiation Therapy Technologists).

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα "Advanced Methods for Air Pollution Source Apportionment" στο πλαίσιο του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας RER/1/015 - Apportioning Air Pollution Sources on a Regional Scale.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) διοργανώνει "Regional Workshop to Improve Harmonization of Technical Practices and Expand Analytical Capabilities" στο πλαίσιο του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας RER/1/015 - Apportioning Air Pollution Sources on a Regional Scale.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα "Adoption of Quality Assurance (Q/A) and Quality Control (Q/C) Methods and Procedures for Inter-comparison of Radiation Dosimetry in Radiation Facilities for Process Control" στο πλαίσιο του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας RER/1/017 -  Using Advanced Radiation Technologies for Materials Processing.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd