Έκδοση αδειών

Το περιεχόμενο των σελίδων της ενότητας «Έκδοση αδειών» υπόκειται στην ακόλουθη επιφύλαξη:

Η πρόσφατη έκδοση του π.δ. 101/2018 (ΦΕΚ 194/Α/20.11.2018), με το οποίο θεσπίζονται οι νέοι Κανονισμοί Ακτινοπροστασίας, έχει επιφέρει αλλαγές στις διατάξεις που διέπουν τον ρυθμιστικό έλεγχο των πρακτικών ιοντιζουσών ακτινοβολιών. Ως εκ τούτου, κατά την παρούσα μεταβατική περίοδο και έως την έκδοση και της συμπληρωματικής εφαρμοστικής νομοθεσίας, ιδίως της κυα «Διαδικασίες κανονιστικού ελέγχου πρακτικών ιοντιζουσών ακτινοβολιών - αναγνώριση υπηρεσιών και εμπειρογνωμόνων», πιθανόν συγκεκριμένα σημεία του περιεχομένου της ενότητας «Έκδοση αδειών» στον διαδικτυακό τόπο της ΕΕΑΕ να μην βρίσκονται σε ακριβή αντιστοιχία με το νέο κανονιστικό πλαίσιο.

Μεριμνούμε για την αναθεώρηση του περιεχομένου στη συγκεκριμένη ενότητα.

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά και ανά κατηγορία εγκατάστασης/εφαρμογής τη διαδικασία αδειοδότησης. Ειδικότερα, για τις ιατρικές εφαρμογές επιλέξτε από τα ακόλουθα εικονίδια το είδος του εργαστηρίου και στη συνέχεια το είδος της διαδικασίας (έκδοση, ανανέωση, τροποποίηση κτλ.) που σας ενδιαφέρει.

Για τις διαδικασίες που διέπουν την αδειοδότηση και τον ρυθμιστικό έλεγχο των βιομηχανικών και ερευνητικών εφαρμογών, των μεταφορών ραδιενεργών υλικών, των εισαγωγών-εξαγωγών ραδιενεργών πηγών, των εξωτερικών επιχειρήσεων και άλλων ειδικών εγκαταστάσεων επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα εικονίδια.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd