Έκδοση άδειας εισαγωγής/εξαγωγής ραδιενεργών πηγών

Άδεια εισαγωγής
Για την έκδοση από την ΕΕΑΕ της άδειας εισαγωγής ραδιενεργού πηγής απαιτούνται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση του ενδιαφερόμενου όπου θα αναφέρεται το είδος του ισοτόπου, η ενεργότητα, η χρήση της/των εν λόγω ραδιενεργών πηγών και ο λόγος εισαγωγής.
  • Βεβαίωση αποδοχής της πηγής από τον οίκο προμήθειας του εξωτερικού, όταν η ραδιενεργός πηγή δεν χρησιμοποιείται πλέον από το τελικό κάτοχο/χρήστη.
  • Δήλωση του ιδρύματος ότι αναλαμβάνει τα έξοδα επιστροφής της πηγής στον οίκο προμήθειας του εξωτερικού.
  • Συμπληρωμένο έντυπο ANNEX Ι (αν η εισαγωγή γίνεται από χώρα της Ε.Ε). Μετά τη θεώρηση του εντύπου από την ΕΕΑΕ, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις εισαγωγής, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να το αποστείλει στον οίκο προμήθειας του εξωτερικού.
  • Τον τύπο και τη σήμανση του δέματος μεταφοράς της πηγής (π.χ. Εξαιρούμενο Δέμα, Δέμα τύπου Ι ΚΙΤΡΙΝΟ κλπ)
  • Τεχνικά έγγραφα των ραδιενεργών πηγών και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά (certificates).

Εργαστήριο που δεν κατέχει ήδη Άδεια Λειτουργίας ΕΡ-Κ ή Άδεια Κατοχής & Χρήσης Ραδιενεργών Πηγών, απαιτείται επιπρόσθετα να ακολουθήσει τα βήματα για την έκδοση άδειας εργαστηρίων ακτινοβολιών κατηγορίας ΕΡ-Κ, ή Άδεια Κατοχής & Χρήσης Ραδιενεργών Πηγών.

 

Άδεια εξαγωγής
Για την έκδοση από την ΕΕΑΕ της άδειας εξαγωγής ραδιενεργού πηγής απαιτούνται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση του ενδιαφερόμενου όπου θα αναφέρεται το είδος του ισοτόπου, η ενεργότητα, η χρήση της/των εν λόγω ραδιενεργών πηγών και ο λόγος εξαγωγής.
  • Θεωρημένο έντυπο ANNEX Ι (αν η εξαγωγή γίνεται σε χώρα της Ε.Ε.) από την αρμόδια αρχή του κράτους στο οποίο θα αποσταλεί η πηγή. Σε περίπτωση που η εξαγωγή γίνεται σε χώρα εκτός ΕΕ απαιτείται επίσημη βεβαίωση αποδοχής της πηγής από την αρμόδια αρχή του κράτους στο οποίο θα αποσταλεί η πηγή.
  • Τον τύπο και τη σήμανση του δέματος μεταφοράς της πηγής (π.χ. Εξαιρούμενο Δέμα, Δέμα τύπου Ι ΚΙΤΡΙΝΟ κλπ)

 

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!