Έκδοση μεμονωμένης άδειας μεταφοράς ραδιενεργού πηγής

Για την έκδοση από την ΕΕΑΕ της μεμονωμένης άδειας μεταφοράς ραδιενεργού πηγής για ερευνητική ή εκπαιδευτική χρήση πρέπει να ακολουθηθούν τα εξής βήματα:

  • Αίτηση του ενδιαφερομένου όπου θα αναφέρεται το είδος του ισοτόπου, η ενεργότητα, η χρήση των εν λόγω ραδιενεργών πηγών και ο λόγος μεταφοράς.
  • Έγγραφο ορισμού υπευθύνου μεταφοράς από τον Υπεύθυνο Ακτινοπροστασίας ή Ασφαλείας της Πηγής και αποδοχή της υπευθυνότητας από τον υπεύθυνο μεταφοράς. Η ανάθεση της ευθύνης μεταφοράς πρέπει να γίνεται με κριτήριο την εμπειρία του υπευθύνου σε θέματα διαχείρισης καταστάσεων έκτατων συμβάντων με ραδιενεργές πηγές κατά την μεταφορά. Συστήνεται η ανάληψη της υπευθυνότητας από τον ίδιο τον Υπεύθυνο Ακτινοπροστασίας ή Ασφαλείας της Πηγής.
  • Καθορισμός της διαδρομής, του τύπου και του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος μεταφοράς, στοιχεία οδηγού και συνοδηγού (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα – ειδικότητα, ΑΜΚΑ).
  • Τον τύπο και τη σήμανση του δέματος μεταφοράς της πηγής (π.χ. Εξαιρούμενο Δέμα, Δέμα τύπου Ι ΚΙΤΡΙΝΟ κλπ).
  • Ημερομηνία μεταφοράς.


 

Our website is protected by DMC Firewall!