Ανανέωση άδειας λειτουργίας για εργαστήρια βιομηχανικών ραδιογραφήσεων


Για την ανανέωση από την ΕΕΑΕ της άδειας λειτουργίας για εργαστήρια Βιομηχανικών Ραδιογραφήσεων απαιτούνται τα ακόλουθα:

  1. Αίτηση του εργαστηρίου προς την ΕΕΑΕ.
  2. Κατάσταση με το ονοματεπώνυμο, την ηλικία και την ειδικότητα των ατόμων που απασχολούνται στο εργαστήριο.
  3. Κατάσταση με τον εργαστηριακό εξοπλισμό.
  4. Δήλωση μεταβολών εργαστηρίου.
Η ΕΕΑΕ μετά την αξιολόγηση των ανωτέρω δικαιολογητικών προβαίνει σε επιτόπιο έλεγχο του εργαστηρίου, εφόσον κρίνει απαραίτητο, και αφού διαπιστωθεί ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις από πλευράς ασφαλούς λειτουργίας και ακτινοπροστασίας, εκδίδει την άδεια λειτουργίας, η οποία ισχύει για δύο (2) χρόνια.
Σε περίπτωση μη ικανοποίησης των σχετικών απαιτήσεων εκδίδονται συστάσεις (Μέτρα Ακτινοπροστασίας) από την ΕΕΑΕ για τη λήψη διορθωτικών ενεργειών εντός δύο (2) μηνών εκ μέρους του εργαστηρίου.
 
Η χρέωση για την έκδοση του Πιστοποιητικού Καταλληλότητας αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα χρέωσης υπηρεσιών. Η ΕΕΑΕ εκδίδει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και η εξόφληση γίνεται με την κατάθεση του αντίστοιχου ποσού από τον ενδιαφερόμενο στους λογαριασμούς της σε τραπεζικά υποκαταστήματα.
 
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd