Εκπαίδευση και κατάρτιση

Η εκπαίδευση, η συνεχής κατάρτιση και η νοοτροπία ασφάλειας είναι θεμελιώδεις παράμετροι για την ασφάλεια των ακτινοβολιών και την πυρηνική ασφάλεια.

Η ΕΕΑΕ, ως εθνική ρυθμιστική αρχή, μεριμνά για:

 • την εκπαίδευση και κατάρτιση επαγγελματικών ομάδων που απασχολούνται σε τομείς χρήσης των ακτινοβολιών στη χώρα, όπως είναι η ιατρική, η βιομηχανία, οι τηλεπικοινωνίες και η έρευνα,
 • την αναγνώριση της επάρκειας γνώσεων ακτινοπροστασίας των επαγγελματικά εκτιθέμενων στις ιοντίζουσες ακτινοβολίες,
 • την ενίσχυση της νοοτροπίας ασφάλειας. 
Με σκοπό την πληρέστερη δυνατή κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, η ΕΕΑΕ υλοποιεί δράσεις:
 
 
 
Σε εθνικό επίπεδο:
 • μέσω της συμμετοχής της στο Διαπανεπιστημιακό – Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική,
 • μέσω της διενέργειας εξειδικευμένων σεμιναρίων ακτινοπροστασίας σε διαφορετικές κατηγορίες επαγγελματικά εκτιθέμενων και
 • μέσω της διοργάνωσης ή συμμετοχής της σε ενημερωτικές – εκπαιδευτικές ημερίδες με αντικείμενο την ασφαλή χρήση των ιοντιζουσών ακτινοβολιών.
Σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, εκπληρώνοντας το ρόλο της ως Περιφερειακό Κέντρο Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ).  
Η ΕΕΑΕ έχει εδραιώσει σχέσεις συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης με άλλους διεθνείς και εθνικούς εκπαιδευτικούς φορείς και επαγγελματικές ενώσεις. Το εκπαιδευτικό της έργο:
 • υποστηρίζει με τη συμμετοχή του το προσωπικό της ΕΕΑΕ, ενώ για την εργαστηριακή εξάσκηση των εκπαιδευομένων, αξιοποιείται η υποδομή και ο ελεγκτικός εξοπλισμός τόσο της ΕΕΑΕ όσο και των συνεργαζόμενων με αυτή εκπαιδευτικών και ερευνητικών φορέων.
 • τυγχάνει  διεθνούς αναγνώρισης, γεγονός που επιβεβαιώνεται αφενός από την αναγνώριση της ΕΕΑΕ ως Περιφερειακό Κέντρο Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA) σε θέματα ακτινοπροστασίας και πυρηνικής / ραδιολογικής ασφάλειας και αφετέρου από την ενεργό συμμετοχή των στελεχών της σε επιτροπές χάραξης της πολιτικής εκπαίδευσης (Ευρωπαϊκή Ένωση, IAEA) στην ακτινοπροστασία και την πυρηνική ασφάλεια.
Για τη διασφάλιση της ποιότητας, τη διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών δράσεων, αλλά και για την αποδοτικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, η ΕΕΑΕ, ανέπτυξε και εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 29990:2010. Το σύστημα διασφάλισης ποιότητας εστιάζει τόσο στις εκπαιδευτικές δράσεις της ΕΕΑΕ όσο στη λειτουργία της Διεύθυνσης Έρευνας, Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης.

Εθνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης

Η ΕΕΑΕ προκειμένου να βελτιστοποιήσει τον τρόπο παροχής εκπαιδευτικών δράσεων, να υποστηρίξει το ρόλο της ως περιφερειακό κέντρο εκπαίδευσης (ΠΚΕ) του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) και ταυτόχρονα να εναρμονιστεί με τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας, συγκρότησε τριετές Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην Ακτινοπροστασία σε εθνικό επίπεδο.

Περισσότερα...

Σεμινάρια ακτινοπροστασίας για επαγγελματίες

H EEAE παρέχει συνεχή εκπαίδευση σε εργαζομένους σε ιατρικές, βιομηχανικές και ερευνητικές εφαρμογές των ιοντιζουσών ακτινοβολιών, σε υπηρεσίες που εμπλέκονται στα σχέδια αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών, σε τελωνεία και αεροδρόμια, όπου γίνονται έλεγχοι για ανίχνευση παράνομης εισαγωγής ραδιενεργών πηγών και στις μεταφορές ραδιενεργών υλικών.

Περισσότερα...

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην ιατρική φυσική-ακτινοφυσική

Η Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική είναι θεσμοθετημένη επαγγελματική εξειδίκευση για τους πτυχιούχους Φυσικούς στο χώρο της Υγείας. Σκοπός του ΔΔΠΜΣΙΦ-Α, είναι η παροχή μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο αντικείμενο της Ιατρικής Φυσικής – Ακτινοφυσικής σε αποφοίτους τμημάτων Φυσικής των ΑΕΙ και σε επιστήμονες με σπουδές συναφείς με τις Φυσικές και Ιατρικές επιστήμες, με στόχο τη δημιουργία κουλτούρας ασφάλειας στη χώρα στο πεδίο εφαρμογής των ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών. 

Περισσότερα...

Πρόγραμμα σεμιναρίων

Μάρτιος 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Αιτήσεις - Εκπαίδευση και κατάρτιση

Κατάλογος αιτήσεων που αφορούν σε θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και στη συμμετοχή σε εξετάσεις χορήγησης επάρκειας γνώσεων ακτινοπροστασίας
 1. Αίτηση συμμετοχής σε εξετάσεις
 2. Αίτηση χορήγησης επάρκειας
 3. Αίτηση συμμετοχής σε σεμινάριο

Περισσότερα...

Our website is protected by DMC Firewall!