Σεμινάρια ακτινοπροστασίας για επαγγελματίες

H EEAE παρέχει συνεχή εκπαίδευση σε εργαζομένους σε ιατρικές, βιομηχανικές και ερευνητικές εφαρμογές των ιοντιζουσών ακτινοβολιών, σε υπηρεσίες που εμπλέκονται στα σχέδια αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών, σε τελωνεία και αεροδρόμια, όπου γίνονται έλεγχοι για ανίχνευση παράνομης εισαγωγής ραδιενεργών πηγών και στις μεταφορές ραδιενεργών υλικών. Ειδικότερα, τα σεμινάρια αφορούν στις ακόλουθες θεματικές:

Αντιμετώπιση ραδιολογικών/πυρηνικών περιστατικών

Η ΕΕΑΕ παρέχει εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση σε επαγγελματικές ομάδες που εμπλέκονται σε εθνικά σχέδια αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών με εμπλοκή πυρηνικού ή ραδιολογικού παράγοντα, καθώς και σε θέματα παράνομης διακίνησης ραδιολογικών υλικών. Στο πλαίσιο αυτό, και με αφορμή τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, εκπαιδεύτηκαν σε θέματα ακτινοπροστασίας, πρόληψης, ανίχνευσης και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης με εμπλοκή ραδιενεργού υλικού 3000 στελέχη φορέων – Αστυνομία, Πυροσβεστικό Σώμα, Στρατός, Τελωνεία κ.α. – που εμπλέκονται στο εθνικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Η ΕΕΑΕ επαναλαμβάνει τακτικά ή συμμετέχει σε εκπαιδευτικά σεμινάρια αποκλειστικά για τα στελέχη αυτών των φορέων, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό τη συνεχιζόμενη κατάρτισή τους και κατά συνέπεια την ετοιμότητα αντίδρασης σε έκτακτα ραδιολογικά ή πυρηνικά περιστατικά.

Ακτινοπροστασία

Η ΕΕΑΕ έχει αναπτύξει εκπαιδευτικά προγράμματα στο αντικείμενο της ακτινοπροστασίας, τα οποία απευθύνονται σε διαφορετικές κατηγορίες επαγγελματικά εκτιθέμενων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι:

•    έχει ολοκληρωθεί πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης σε εθνικό επίπεδο των εργαζομένων μη ιατρών που απασχολούνται σε εργαστήρια ιοντιζουσών ακτινοβολιών. Το πρόγραμμα περιελάμβανε τη διενέργεια σεμιναρίων τριών ημερών με αντικείμενο την ακτινοπροστασία στις ιατρικές εφαρμογές των ιοντιζουσών ακτινοβολιών. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε επιτυχώς χάρη και στη συνεργασία των τμημάτων Ιατρικής Φυσικής των Πανεπιστημίων, αλλά και τη συμβολή μεγάλων δημόσιων και ιδιωτικών νοσοκομείων της χώρας. Συνολικά εκπαιδεύτηκαν 2425 τεχνολόγοι ιατρικών εφαρμογών, στους οποίους χορηγήθηκε πιστοποιητικό επάρκειας γνώσεων ακτινοπροστασίας, μετά την επιτυχή συμμετοχή τους σε εξετάσεις.
•    Παρά το γεγονός ότι οι βιομηχανικές εφαρμογές των ιοντιζουσών ακτινοβολιών αποτελούν μόλις το 10% των εφαρμογών τους στη χώρα, η ΕΕΑΕ μέσω των εκπαιδευτικών της δράσεων, στοχεύει στην καλλιέργεια παιδείας ασφάλειας και σε αυτόν τον τομέα. Είναι γεγονός ότι διεθνώς αναφέρονται αρκετά ατυχήματα στον τομέα των βιομηχανικών εφαρμογών και ιδιαίτερα στη βιομηχανική ραδιογραφία, στην οποία γίνεται χρήση πηγών υψηλού ρυθμού δόσης. Γι’ αυτό το λόγο, η ΕΕΑΕ υλοποίησε μια σειρά διήμερων σεμιναρίων με αντικείμενο την ακτινοπροστασία στη βιομηχανική ραδιογραφία σε 3 διαφορετικές πόλεις. Τα σεμινάρια παρακολούθησαν 100 ραδιογράφοι και βοηθοί ραδιογράφων.
•    Η ΕΕΑΕ συμμετέχει στην εκπαίδευση των συμβούλων ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) διοργανώνοντας σεμινάρια εκπαίδευσης στην ασφαλή μεταφορά εμπορευμάτων κλάσης 7 (ραδιενεργά υλικά), με στόχο την ενημέρωση και επιμόρφωση των ενδιαφερομένων σε θέματα ακτινοπροστασίας και ασφαλούς μεταφοράς ραδιενεργών υλικών. Το σεμινάριο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις και τη λήψη σχετικού διπλώματος από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Τα σεμινάρια είναι διάρκειας 1 ημέρας και πραγματοποιούνται τακτικά σε ετήσια βάση.

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών δράσεων έχει αναπτυχθεί υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό (βιβλία, παρουσιάσεις), τα οποία διατίθενται στους συμμετέχοντες.

Επιδίωξη της ΕΕΑΕ είναι η επέκταση αυτού του είδους της εκπαίδευσης και σε άλλες κατηγορίες επαγγελματικά εκτιθέμενων στις ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Παράλληλα, προτίθεται να υιοθετήσει σύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης (π.χ. από απόσταση εκπαίδευση), ακολουθώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις σύγχρονες ανάγκες μάθησης.

Πρόγραμμα σεμιναρίων

Μάρτιος 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Πρόγραμμα σεμιναρίων

Καμία εκδήλωση

Αιτήσεις - Εκπαίδευση και κατάρτιση

Κατάλογος αιτήσεων που αφορούν σε θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και στη συμμετοχή σε εξετάσεις χορήγησης επάρκειας γνώσεων ακτινοπροστασίας
  1. Αίτηση συμμετοχής σε εξετάσεις
  2. Αίτηση χορήγησης επάρκειας
  3. Αίτηση συμμετοχής σε σεμινάριο

Περισσότερα...

Our website is protected by DMC Firewall!