Εθνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης

Η ΕΕΑΕ προκειμένου να βελτιστοποιήσει τον τρόπο παροχής εκπαιδευτικών δράσεων, να υποστηρίξει το ρόλο της ως περιφερειακό κέντρο εκπαίδευσης (ΠΚΕ) του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) και ταυτόχρονα να εναρμονιστεί με τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας συγκρότησε, τριετές Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην Ακτινοπροστασία σε εθνικό επίπεδο.
 
Σκοπός του προγράμματος
Η εφαρμογή ενός βιώσιμου εθνικού συστήματος ακτινοπροστασίας, το οποίο θα διασφαλίζει την προστασία των ατόμων και του περιβάλλοντος από τις ιοντίζουσες ακτινοβολίες, απαιτεί τη συμμετοχή και υποστήριξη ενός ικανού αριθμού επαρκώς εκπαιδευμένων και καταρτισμένων ατόμων. Αυτό διασφαλίζεται από την εφαρμογή ενός ορθά σχεδιασμένου και βιώσιμου προγράμματος εκπαίδευσης και συνεχούς κατάρτισης στην ακτινοπροστασία σε εθνικό επίπεδο.
Το πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης που σχεδιάστηκε και εφαρμόζεται αφορά όλες τις ειδικότητες των επαγγελματικά εκτιθέμενων στις ιοντίζουσες ακτινοβολίες, δηλαδή το βοηθητικό, τεχνολογικό, τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό, καθώς επίσης και το προσωπικό των ειδικών ομάδων αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες εκπαίδευσης, όπως προκύπτουν από τα στοιχεία της Εθνικής Βάσης Ακτινοπροστασίας. Προτεραιότητα στις προτεινόμενες εκπαιδευτικές δραστηριότητες δίδεται εκεί όπου υπάρχει είτε ανάγκη εκπαίδευσης, είτε αυξημένη ραδιολογική επικινδυνότητα.
Το πρόγραμμα στηρίζεται στο κείμενο του ΔΟΑΕ «A methodology for establishing a national strategy for education and training in radiation, transport and waste safety», στο οποίο αναπτύσσεται η σχετική μεθοδολογία κατάρτισης εθνικών προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.
 

Μεθοδολογία

national strategy

 

Η μεθοδολογία κατάρτισης του εθνικού προγράμματος αποτελείται από 4 διαδοχικά βήματα, κάθε ένα από τα οποία απαντά σε μια ερώτηση-κλειδί:

  1. Εκτίμηση των εκπαιδευτικών αναγκών - «Τι χρειάζεται»;
  2. Σχεδίαση εκπαιδευτικού προγράμματος - «Ποιό πρόγραμμα ικανοποιεί τις εντοπισμένες ανάγκες»;
  3. Ανάπτυξη και υλοποίηση του προγράμματος - «Πώς υλοποιείται το πρόγραμμα που καταρτίστηκε»;
  4. Εκτίμηση της απόδοσης και αποτελεσματικότητας του πρόγραμματος- «Το πρόγραμμα που υλοποιήθηκε κάλυψε τις εντοπισμένες ανάγκες αποτελεσματικά»; 
Για την εκτίμηση των εκπαιδευτικών αναγκών αξιοποιούνται τα δεδομένα της Εθνικής Βάσης Ακτινοπροστασίας που τηρεί η ΕΕΑΕ. Εκεί μεταξύ άλλων τηρούνται οι προσωπικές δόσεις των επαγγελματικά εκτιθέμενων, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις εγκαταστάσεις και εφαρμογές των ιοντιζουσών ακτινοβολιών στη χώρα. Επιπλέον, υπάρχουν στοιχεία σχετικά με το μορφωτικό επίπεδο και την επάρκεια γνώσεων ακτινοπροστασίας των επαγγελματικά εκτιθέμενων, Σε ό,τι αφορά στην ανάπτυξη και υλοποίηση του προγράμματος ελήφθησαν υπόψη οι διαθέσιμοι εθνικοί πόροι (π.χ. ανθρώπινο δυναμικό, εγαταστάσεις, οικονομικές συνθήκες), καθώς και η δυνατότητα συνεργασίας με διεθνείς φορείς.
 
 
 
Το τριετές πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης της ΕΕΑΕ σε εθνικό επίπεδο, στο αντικείμενο της ακτινοπροστασίας
Πρακτικές / Εφαρμογές ι.α.Κατηγορία προσωπικούΕκπαιδευτικές ΔράσειςΠλήθος Εκπαιδευτικών ΔράσεωνΤίτλος/πιστοποιητικό
Εφαρμογές Ιατρικής Φυσικής Φυσικοί Ιατρικής Συμμενοχή στο Πανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 3 M.Sc.
Διεθνές Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στιν Ακτινοπροστασία Μελλοντικοί Εμπειρογνώμονες Ακτινοπροστασίας  PGEC 1 Πιστοποιητικό Παρακολούθησης (EEAE / ΔΟΑΕ)
Επεμβατική Ακτινολογία  Εμπλεκόμενες  μη ακτινολογικές Ιατρικές Ειδικότητες Ακτινοπροστασία στην επεμβατική ακτινολογία 3 Πιστοποιητικό επάρκειας
Επεμβατική Ακτινολογία Τεχνολόγοικαι Νοσηλευτές

Ακτινοπροστασία στη ραδιογραφία

3 Πιστοποιητικό παρακολούθησης

Βιομηχανική Ραδιογραφία

Ραδιογράφοι Ακτινοπροστασία στην επεμβατική ακτινολογία 3 Πιστοποιητικό παρακολούθησης
Μεταφορές ραδιενεργών υλικών Σύμβουλοι ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων Εκπαίδευσης στην ασφαλή μεταφορά εμπορευμάτων κλάσης 7 (ραδιενεργά υλικά) 12 Πιστοποιητικό παρακολούθησης
Κτηνιατρικές εφαρμογές Κτηνίατροι Ακτινοπροστασία στην κτηνιατρική 3 Πιστοποιητικό παρακολούθησης
Βιομηχανία μετάλλων (scrap) Χειριστές ανιχνευτών (portals) Αρχές ανίχνευσης ραδιενέργειας
(on-the-job-training)
3 Πιστοποιητικό παρακολούθησης
Βιομηχανίες εξόρυξης και επεξεργασίας μεταλλευμάτων (NORM) Χειριστές Αρχές ακτινοπροστασίας – Ραδιενέργεια περιβάλλοντος  2 Πιστοποιητικό παρακολούθησης
Ερευνητικές δραστηριότητες με χρήση θωρακισμένων ή ανοικτών πηγών Ερευνητές / Τεχνικό προσωπικό Αρχές ακτινοπροστασίας <5 Πιστοποιητικό παρακολούθησης
Πυρηνική Ασφάλεια Χειριστές ανιχνευτών ραδιενέργειας/ τελωνειακοί Αρχές ανίχνευσης ραδιενέργειας
(on-the-job-training)
σε όλα τα τελωνεία της χώρας Πιστοποιητικό παρακολούθησης

 

 
 
 
 

Πρόγραμμα σεμιναρίων

Μάρτιος 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Πρόγραμμα σεμιναρίων

Καμία εκδήλωση

Αιτήσεις - Εκπαίδευση και κατάρτιση

Κατάλογος αιτήσεων που αφορούν σε θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και στη συμμετοχή σε εξετάσεις χορήγησης επάρκειας γνώσεων ακτινοπροστασίας
  1. Αίτηση συμμετοχής σε εξετάσεις
  2. Αίτηση χορήγησης επάρκειας
  3. Αίτηση συμμετοχής σε σεμινάριο

Περισσότερα...

DMC Firewall is a Joomla Security extension!