Ανακοινώσεις σε συνέδρια

Το προσωπικό της ΕΕΑΕ συμμετέχει σε εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή συνέδρια με σκοπό την ενημέρωσή του για τις τρέχουσες εξελίξεις σε επιστημονικό και ρυθμιστικό επίπεδο, αλλά και με σκοπό να παρουσιάσει διαφορετικές παραμέτρους του αξιόλογου έργου του. Στη συνέχεια παρατίθενται αναλυτικά σε χρονολογική σειρά οι παρουσιάσεις (προφορικές ή σε μορφή poster) που έχουν γίνει από το έτος 2010 και έπειτα.

 • E. Papadomarkaki, P. Askounis, Ch. Kirgiakou, G. Kiranos, M. Roussou, E. Carinou “Challenges In The Radiation Dose Management Of The Medical Staff: 5 years (2012-2016) using a new software tool for the control of doses above the investigation level", International Conference on Radiation Protection in Medicine. Achieving Change in Practice, 11–15 December 2017, Vienna
 • P. Askounis, G. Kyranos, C. Kyrgiakou, E. Papadomarkaki, M. Roussou, Z. Thrapsanioti, E. Carinou, "Retrospective estimation of the eye lens doses for Greek interventional cardiologists", 4th International Symposium on the System of radiological Protection of ICRP - 2nd European Radiation Protection Research Week, 10-12 October 2017, Paris, France.
 • Σ. Οικονομίδης, "Η νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία Ακτινοπροστασίας", 23ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας, 21-23 Σεπτεμβρίου 2017, Αλεξανδρούπολη 
 • K. Kehagia, E. Dalaka, K. Eleftheriadis, D. C. Xarchoulakos, “Lead and uranium isotopes in Sahara – Dust aerosol observed in Athens by a-spectrometry”, 4th International Conference on Radioecology and Environmental Radioactivity in Berlin, Germany, 3-8 September 2017 (oral presentation).
 • K. Karfopoulos, S. Economides, E. Carinou, C. Hourdakis "Arrangements for education and training within the framework of the 2013/59/EURATOM Directive transposition in Greek legislation", 6th International Conference on Education and Training in Radiological Protection - ETRAP2017, Valencia, 30 May – 2 June 2017
 • A.Aucyone, M. Othman, M. H. Zulkifli, K. Karfopoulos, B. Narsi, A. Noureddine, Y. Serfor-Armah, R. Shweikani, Α. Timoshchenko, L. Valentino, A. Margetic "Overview on the evaluation and assessment mechanisms for the postgraduate educational course in radiation protection and the safety of radiation sources (PGEC)", 6th International Conference on Education and Training in Radiological Protection - ETRAP2017, Valencia, 30 May – 2 June 2017
 • K. Karfopoulos, A. Petri, K. Veltsos "The development of a distance learning platform to support the blended learning approach for the training activities of the Greek Atomic Energy Commission", 6th International Conference on Education and Training in Radiological Protection - ETRAP2017, Valencia, 30 May – 2 June 2017
 • V. Tafili, E. Carinou, C. Hourdakis, K. Karfopoulos, C. Housiadas "Stakeholder involvement during the European BSS Directive transposition: a national example", 6th International Conference on Education and Training in Radiological Protection - ETRAP2017, Valencia, 30 May – 2 June 2017
 • V. Tafili, K. Karfopoulos "Knowledge management in the field of radiation safety in Greece: the perspective of the radiation safety regulatory authority", 6th International Conference on Education and Training in Radiological Protection - ETRAP2017, Valencia, 30 May – 2 June 2017
 • Vogiatzi, S., et al. "Mediterranean Network (MedNet) - Overview of the regulatory infrastructure for the safe transport of radioactive material", 18th International Symposium on the Packaging and Transportation of Radioactive Materials, PATRAM 2016, 18-23 September 2016, Kobe, Japan. 
 • Petri Α, Karabetsos E. "Sunbeds’ UVR profile & Regulation of the artificial tanning sector in Greece", 7th International Conference on Oxidative Stress in Skin Medicine and Biology, 1- 4 September 2016, Andros, Greece.
 • G. Gourzoulidis, P. Tsaprouni, N. Skamnakis, C. Tzoumanika, E. Karastergios, A. Gialofas, E. Kalampaliki, A. Achtipis, C. Kappas, T. Maris, E. Karabetsos, “Occupational exposure to electromagnetic fields – The situation in Greece”, 1st European Congress of Medical Physics, 1-4 September 2016, Athens.
 • S. Tanabasidis, S. Kordolaimi, E.Efstathopoulos, E. Carinou, I. Seimenis, "Determination Of Size Specific Conversion Factors To Effective Dose Using TLD Dosimeters In Anthropomorphic Phantoms", 1st European Congress of Medical Physics, 1-4 September 2016, Athens.
 • Petri Α. Karabetsos E. "Regulation of the Artificial Tanning Sector in Greece", 1st European Congress of Medical Physics, 1- 4 September 2016, Athens.
 • Nikolaou M., Vogiatzi S., Kalathaki M., Simantirakis G, Koukorava C., Economides S., Hourdakis C.J., Kamenopoulou V. ”Medical Radiation Exposure of the Greek Population”, 1st European Congress of Medical Physics, 1-4 September 2016, Athens.
 • I. Stathopoulos, A. Ploussi, V. Syrgiamiotis, T. Makri, C. Hatzigiorgi, E. Carinou, G. Sakellaropoulos, G. S. Panayiotakis, E. P. Efstathopoulos, "In Vivo Dosimetry For Head CT Examinations In Paediatric Patients", 1st European Congress of Medical Physics, 1-4 September 2016, Athens.
 • E. Carinou, P. Askounis, D. Berus, O.Ciraj-Bjelac, I.Clairand, P. Covens, J.Dabin, J.Domienik, J.Farah, J.Jurewicz, R. Padovani, L. Struelens, "Validation Measurements for the Retrospective Calculation of Eye Lens Doses of Interventional Cardiologists", 1st European Congress of Medical Physics, 1-4 September 2016, Athens.
 • Georgios K. Manousaridis, Kostas Tsiklakis, Panagiotis  Gritzalis, Emmanouil Yakoumakis, Costas J. Hourdakis, "Definition of Diagnostic Reference Levels for dental radiographic examinations in Greece through data from quality control audits of medical radiologic facilities", 15th European Congress of Dentomaxillofacial Radiology (ECDMFR), 15-18 June 2016, Cardiff
 • Πετρή Α. Καραμπέτσος Ε. "Συγκριτικές μετρήσεις ακτινομέτρων & Εκτίμηση της συμμόρφωσης των μηχανημάτων τεχνητού μαυρίσματος με τα όρια υπεριώδους ακτινοβολίας", 6ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας, Αθήνα, 13-14 Μαΐου 2016
 • Α. Μποζιάρη, Κ.Ι. Χουρδάκης, Ε. Κουμπούλη "Απόκριση μετρητών ακτινοβολίας χώρου σε πραγματικό πεδίο ακτινοβολίας: μια πρώτη προσέγγιση", 6ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας, Αθήνα, 13-14 Μαΐου 2016
 • Κ.Ι. Χουρδάκης, Α. Μποζιάρη, "Επιτόπου διακριβώσεις δοσιμέτρων στη βραχυθεραπεία", 6ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας, Αθήνα, 13-14 Μαΐου 2016
 • Γ. Γουρζουλίδης, Π. Τσαπρούνη, Ν. Σκαμνάκης, Χ. Τζουμανίκα, Ε. Καλαμπαλίκη, Η. Καραστέργιος, Α. Γιαλόφας, Α. Αχτύπης, Ι. Κωνσταντακόπουλος, Κ. Κάππας, Ε. Καραμπέτσος "Αποτύπωση και αξιολόγηση της επαγγελματικής έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία στην Ελλάδα", 6ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας, Αθήνα, 13-14 Μαΐου 2016. 
 • Ε. Π. Νικολοπούλου, Ε. Καραμπέτσος, Ι. Φ. Γκόνος, Ι. Α. Σταθόπουλος "Διεργαστηριακές συγκριτικές μετρήσεις χαμηλόσυχνων ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων: ο τρίτος κύκλος του σχήματος", 6ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας, Αθήνα, 13-14 Μαΐου 2016. 
 • Σ.Βογιατζή, A.Λιώσσης, M.Λαμπρινάκου, Κ.Ι.Χουρδάκης "Ραδιοϊωδιοθεραπεία στην Ελλάδα: Υποδομή, συχνότητα θεραπειών και ακτινοπροστασία", 43ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας, 20-23 Απριλίου 2016, Αθήνα
 • Μ. Νικολάου, "Η επιβάρυνση του ελληνικού πληθυσμού απο τις ιατρικές εφαρμογές ιοντιζουσών ακτινοβολιών", Exploring Novel Medical Frontiers (ENMF 2016), 09 - 10 Απριλίου 2016, Θεσσαλονίκη
 • Σ. Οικονομίδης, "Επιδράσεις ιοντιζουσών ακτινοβολιών κατά την εγκυμοσύνη και η αιτιολόγηση των ιατρικών εκθέσεων", Exploring Novel Medical Frontiers (ENMF 2016), 09 - 10 Απριλίου 2016, Θεσσαλονίκη
 • Σ. Οικονομίδης, "Έκθεση στην κοσμική ακτινοβολία", Exploring Novel Medical Frontiers (ENMF 2016), 09 - 10 Απριλίου 2016, Θεσσαλονίκη
 • D. C. Xarchoulakos, K. Kehagia and C. Potiriadis "Uranium isotopes in Greek rivers", 1st International Conference on Radioanalytical and Nuclear Chemistry (RANC 2016), 10-15 April 2016, Budapest 
 • Vasiliki Tafili, Vasiliki Kamenopoulou, Costas Hourdakis, Constantinos Potiriadis, "Stakeholders puzzle:  components, conditions, challenges", Workshop on Management of Contaminated Goods after a nuclear accident, 12-13 November 2015, Paris 
 • Vasiliki Tafili, Vasiliki Kamenopoulou, Costas Hourdakis, Constantinos Potiriadis, "Discussion of national stakeholders on management of contaminated goods", Workshop on Management of Contaminated Goods after a nuclear accident, 12-13 November 2015, Paris  
 • S. Economides, S. Vogiatzi, C.J. Hourdakis, V. Kamenopoulou "Establishment of the national Diagnostic Reference Levels (DRLs) for paediatric patients", European Diagnostic Reference Levels for Paediatric Imaging (PiDRL) Workshop, October 15-17, 2015 Lisbon, Portugal
 • M. Nikolaki, G. Takoudis and C. Potiriadis, "Natural Radioactivity Determination in Building Materials in Greece", International Conference Environmental Radioactivity, 21-25 September 2015, Thessaloniki, Greece
 • K. Kehagia, S. Bratakos, D. Xarchoulakos and C. Potiriadis, “Natural radionuclides in thermal mineral springs in Aidipsos Greece”, International Conference Environmental Radioactivity, 21-25 September 2015, Thessaloniki, Greece (oral presentation)
 • Aσπασία Πετρή, Ευθύμιος Καραμπέτσος "Αποτελέσματα μετρήσεων και συμπεράσματα από ελέγχους του τομέα παροχής υπηρεσιών τεχνητού μαυρίσματος στην Ελλάδα", 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας, 25-28 Ιουνίου 2015, Θεσσαλονίκη
 • Vasiliki Tafili, Eleftheria Carinou, Georgios Drikos, Costas Hourdakis, Vasiliki Kamenopoulou, Efthymios Karabetsos, Georgia Karantzia, Konstantinos Karfopoulos, Constantinos Potiriadis, Christos Housiadas "Integrated approach of communication by a radiation safety regulatory authority", International Conference on Risk perception, communication and ethics of exposures to ionizing radiation (RICOMET 2015), June 15-17, 2015, Slovenia
 • Vasiliki Tafili, Eleftheria Carinou, Efthymios Karabetsos, Christos Housiadas, "Communicating safety culture within the radiation safety regulatory authority", International Conference on Risk perception, communication and ethics of exposures to ionizing radiation (RICOMET 2015), June 15-17, 2015, Slovenia
 • E.Carinou, P. Askounis, C. Koukorava, G. Kyranos, H. Kyrgiakou, E. Nirgianaki, E. Papadomarkaki and V. Kamenopoulou "First attempt to assess the eye lens doses to interventional cardiologists in Greece", International conference on Individual Monitoring of ionizing radiation 2015, April 20-24, 2015, Bruges, Belgium
 • C. Potiriadis, K. Kehagia, M. Kolovou, M. Nikolaki*, D. Xarchoulakos, D. Mitrakos, H. Dalla "Determination of the internal exposure of Greek citizens
  return from Japan immediately after the Fukushima accident", International conference on Individual Monitoring of ionizing radiation 2015, April 20-24, 2015, Bruges, Belgium 
 • I. Clairand, M. Ginjaume, F.Vanhavere, E. Carinou, J. Daures, M. Denoziere, E. Honorio da Silva, S. Principiand and L. Van Rycheghem "First EURADOS intercomparison exercise of eye lens dosemeters for medical applications", International conference on Individual Monitoring of ionizing radiation 2015, April 20-24, 2015, Bruges, Belgium
 • P. Askounis, E. Carinou, G. Kyranos, C. Kyrgiakou, E. Nirgianaki, E. Papadomarkaki and V. Kamenopoulou "The relationship between the years of experience and the mean annual doses of occupationally exposed workers in the medical field", International conference on Individual Monitoring of ionizing radiation 2015, April 20-24, 2015, Bruges, Belgium
 • S.Vogiatzi, G.Drikos, A.Liossis, M.Lamprinakou, C.J.Hourdakis, V.Kamenopoulou, "Monitoring Nuclear Medicine operation at national level", 8th European Conference on Medical Physics, September 11–-13, 2014, Athens, Greece
 • G. Gourzoulidis, E. Karabetsos, Ν. Skamnakis, A. Xristodoulou, C. Kappas, K. Theodorou and T.G. Maris, “The electromagnetic environment of magnetic resonance imaging systems. Occupational exposure reveals RF harmonics”, International Conference on BioMedical Instrumentation and related Engineering and Physical Sciences (BIOMEP 2015), June 18-20, 2015, Athens
 • E. Karabetsos, N. Skamnakis, D. Xenoulis, G. Gourzoulidis, N.Skourias, "Characterization of occupational EMF exposure in power plants, substations and transmission & distribution systems", 8th International Workshop on Biological Effects of Electromagnetic Fields (IWBEEMF), 21-26 September, 2014, Varna, Bulgaria
 • A.Petri, E. Karabetsos "UVR irradiance measurements from artificial tanning devices in Greece", 8th International Workshop on Biological Effects of Electromagnetic Fields (IWBEEMF), 21 - 26 September, 2014, Varna, Bulgaria
 • E. Karabetsos, N.Skamnakis, G. Gourzoulidis, P. Sandylos, C. Paraskevopoulou, T.G. Maris, A. Xristodoulou "Characterization of occupational EMF exposure to MRI systems", 8th European Conference on Medical Physics (ECMP2014), 11-13 September 2014, Athens, Greece, http://dx.doi.org/10.1016/j.ejmp.2014.07.229, Physica Medica, European Journal of Medical Physics, Elsevier, 2014, Volume 30, Supplement 1, Page 79
 • M. Christopoulou, D. Koutounidis, E. Karabetsos "Analysis of the national measurements surveys in the vicinity of antenna stations in Greece for the years 2008-2013", Satellite Symposium on Safety Standards of Non-Ionizing Radiation, 8th European Conference on Medical Physics (ECMP2014), September 11th-13th, 2014, Athens, Greece
 • J. Domienik, E. Carinou, O. Ciaj-Bjelac, I. Clairand, J. Dabin, C. De Angelis, J. Farah, C. Huet, H. Jarvinen, R. Kopec, M. Majer, F. Malchair, A. Negri, L. Novak, T. Siiskonen, A. Trianni, F.Vanhavere, Z. Knezevic "Establishing non center-specific European trigger level in interventional procedures using TLDS and gafchromic films", 8th European Conference on Medical Physics September 11–13, 2014 Athens, Greece (oral presentation)
 • N. Kollaros, Z. Thrapsanioti, I. Mastorakou, T. Syrigou, T. Bagiatis, E.Carinou "Correlation between eye lens and thyroid staff doses in a cardiology centre", 8th European Conference on Medical Physics, September 11–13, 2014 Athens, Greece
 • A.P. Stefanoyiannis, I. Gerogiannis, S.P. Ioannidou, W.H. Round, E. Carinou, T. Liotsou, X. Geronikola-Trapali, I. Armeniakos, S.N.Chatziioannou "Radionuclide therapies (RNTS): Which is the radiation burden for the caregivers?", 8th European Conference on Medical Physics September 11–13, 2014 Athens, Greece
 • S.P. Ioannidou, A.P. Stefanoyiannis, E. Carinou, S.N. Chatziioannou, T. Liotsou, A. Prentakis, E.P. Efstathopoulos "Radiation exposure of caregivers of patients undergoing PRRT with 177LU-dotatate for the treatment of neuroendocrine tumors", 8th European Conference on Medical Physics September 11–13, 2014 Athens, Greece
 • M. Nikolaki, G. Takoudis, S. Seferlis, A. Clouvas, S. Xanthos, C. Potiriadis "Challenges in Identifying Radioactive Material in Scrap Metal", International Conference on Advances in Nuclear Forensics: Countering
 • the Evolving Threat of Nuclear and Other Radioactive Material out of Regulatory Control, 7-10 July 2014, Vienna, Austria
 • Jad Farah, Annalisa Trianni , Eleftheria Carinou, Jeremie Dabin, Cinzia De Angelis, Joanna Domienik, Christelle Huet, Hannu Jarvinen, Zeljka Knezevic,Renata Kopec, Marija Majer, Francoise Malchair, Anna Negri, Leos Novak, Teemu Siiskonen, Filip Vanhavere, Isabelle Clairand "Measurement of peak skin dose and establishment of European alert thresholds for interventional radiology procedures", 4th European IRPA Congress, Geneva, Switzerland, 23-27 June 2014 (oral presentation)
 • K. Kehagia, D. Xarchoulakos and C. Potiriadis "Monitoring and evaluation of uranium isotopes & Ra-226 concentrations in underground and surface water samples released from a phosphogypsum disposal area",IRPA 2014, 23-27 June 2014 – Geneva, Switzerland.
 • Eleftheria Nirgianaki, Panagiotis Askounis, Eleftheria Carinou, Polyxeni Lasda, Konstantinos Lagios, Vasiliki Kamenopoulou "Assessement of trigger levels in neuroembolization procedures", 4th European IRPA Congress, Geneva, Switzerland, 23-27 June 2014 (oral presentation)
 • O. Ciraj-Bjelac, J. Dabin, E. Carinou, et al., "Implementing alert levels for maximum skin dose assessment in interventional procedures. Use of different dosimetric methods", International Conference on radiation protection in medicine, Varna, Bulgaria, 30 May-2 June 2014, Book of Abstracts published at Medical Physics International Journal, vol.2, No.1, 2014 (προφορική παρουσίαση)
 • M. Xριστοπούλου, Δ. Κουτουνίδης, Ε. Καραμπέτσος, "Συνολική παρουσίαση και ανάλυση των μετρήσεων υψίσυχνων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα κατά τα έτη 2008-2013", 5ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας, Αθήνα, 9-10 Μαΐου 2014 (προφορική παρουσίαση)
 • Κ.Λ. Καρφόπουλος, "Ανάπτυξη και εφαρμογή μετρητικών τεχνικών για την ανάλυση της φυσικής και της τεχνολογικά επαγόμενης ραδιενέργειας σε οικοσυστήματα", 5ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας, Αθήνα, 9-10 Μαΐου 2014 (προφορική παρουσίαση)
 • Π. Ασκούνης, Ε. Καρίνου, Χ. Κυργιάκου, Γ. Κυράνος, Ε. Νιργιανάκη, Ε. Παπαδομαρκάκη, Β. Καμενοπούλου, "Βελτίωση της απόδοσης του Τμήματος δοσιμετρίας μέσω της συμ μετοχής σε ασκήσεις διασύγκρισης", 5ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας, Αθήνα, 9-10 Μαΐου 2014 (προφορική παρουσίαση)
 • Κ. Κεχαγιά, Δ. Ξαρχουλάκος, Μ. Κολοβού, Γ. Τακούδης, Κ. Ποτηριάδης, "Διασφάλιση της ακρίβειας των μετρήσεων της συγκέντρωσης ραδιονουκλιδίων σε βιολογικά δείγματα μέσω του διεθνούς δικτύου PROCORAD", 5ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας, Αθήνα, 9-10 Μαΐου 2014 (προφορική παρουσίαση)
 • Μ. Νικολάκη, Κ. Ποτηριάδης, "Εκτίμηση συντελεστών διόρθωσης λόγω πραγματικής σύμπτωσης στην γ-φασματοσκοπία", 5ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας, Αθήνα, 9-10 Μαΐου 2014 (προφορική παρουσίαση)
 • Χ. Κουκοράβα, Μ. Καλαθάκη, Γ. Σημαντηράκης, Κ. Χουρδάκης, "Επίδραση του είδους ανιχνευτή στη μέτρηση του HVL στη μαστογραφία", 5ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας, Αθήνα, 9-10 Μαΐου 2014 (προφορική παρουσίαση)
 • Γ. Μανουσαρίδης, Κ. Χουρδάκης, Β. Καμενοπούλου, "Αντικείμενο ελέγχου του πλάτους και της θέσης της δέσμης σε ορθοπαντομογράφους", 5ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας, Αθήνα, 9-10 Μαΐου 2014 (προφορική παρουσίαση)
 • Α. Μποζιάρη, Κ. Χουρδάκης, Ε. Κουμπούλη, "Μετρητική Ικανότητα Διακριβώσεων: Από τη θεωρία στην πράξη", 5ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας, Αθήνα, 9-10 Μαΐου 2014 (προφορική παρουσίαση)
 • Ε. Καραμπέτσος, Ε. Καλαμπαλίκη, Δ. Κουτουνίδης, "Μετρήσεις στατικών και χαμηλόσυχνων μαγνητικών πεδίων σε διάφορους τύπους και μοντέλα αυτοκινήτων υβριδικής τεχνολογίας", 5ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας, Αθήνα, 9-10 Μαΐου 2014 (προφορική παρουσίαση)
 • Ε. Π. Νικολοπούλου, Ι. Ν. Ζτούπης, Ε.Καραμπέτσος, Ι. Φ. Γκόνος, Ι. Α. Σταθόπουλος,"Διεργαστηριακές μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων υψηλών συχνοτήτων: ο δεύτερος κύκλος του σχήματος", 5ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας, Αθήνα, 9-10 Μαΐου 2014 (προφορική παρουσίαση)
 • Χ. Γκόβαρη, M. Xριστοπούλου, Π. Τσαπρούνη, Ν. Σκαμνάκης, Ε. Καλαμπαλίκη, Δ. Κουτουνίδης, Χ. Τζουμανίκα, Α. Γιαλόφας, Ε. Καραμπέτσος, "Αξιολόγηση της επαγγελματικής έκθεσης σε χαμηλόσυχνα μαγνητικά πεδία σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα", 5ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας, Αθήνα, 9-10 Μαΐου 2014 (προφορική παρουσίαση)
 • A. Πετρή, Ε. Καραμπέτσος, "Μετρήσεις της υπεριώδους ακτινοβολίας των συσκευών τεχνητού μαυρίσματος (σολάριουμ) στην Ελλάδα", 5ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας, Αθήνα, 9-10 Μαΐου 2014 (προφορική παρουσίαση)
 • Ε. Καρίνου, Π. Ασκούνης, Χ. Κυργιάκου, Γ. Κυράνος, Ε. Νιργιανάκη, Ε. Παπαδομαρκάκη, Β. Καμενοπούλου, "Ανάλυση αβεβαιότητας με τη βοήθεια αναλυτικών τεχνικών και τεχνικών προσομοίωσης Monte Carlo για τα μεγέθη ατομικού ισοδύναμου δόσης βάθους 10 mm και 0,07 mm", 5ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας, Αθήνα, 9-10 Μαΐου 2014
 • Γ. Τακούδης, A. Vargas, A. Camp, Α. Κλούβας, Σ. Ξανθός, Κ. Ποτηριάδης, "Προσομοίωση ανιχνευτή LaBr3(Ce) και σύγκριση αποτελεσμάτων με πειραματικά φάσματα", 5ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας, Αθήνα, 9-10 Μαΐου 2014
 • Ν. Σκαμνάκης, Ε. Καλαμπαλίκη, Δ. Κουτουνίδης, Π. Τσαπρούνη, Χ. Τζουμανίκα, Α. Γιαλόφας, Χ. Γκόβαρη, Ε. Καραμπέτσος, "Αξιολόγηση της έκθεσης του γενικού πληθυσμού στο περιβάλλον διατάξεων ραντάρ για τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας", 5ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας, Αθήνα, 9-10 Μαΐου 2014
 • Eleni Nicolopoulou, Ioannis Ztoupis, Efthymios Karabetsos, Ioannis Gonos and Ioannis Stathopulos, "An interlaboratory comparison programme on high frequency electromagnetic field measurements in a controllable environment performed in Greece", 16th International Congress of Metrology, 11010 (2013), Paris, 7-10 October 2013
 • J. Farah, A. Trianni, E. Carinou, J. Dabin, C. Deangelis, J. Domienik, H. Jarvinen, Z. Knezevic, R. Kopec, F. Malchair, A. Negri, L. Novak, T. Siiskonen, F. Vanhavere and I. Clairand "Assessment of maximum patient skin dose for interventional radiology procedures: method and uncertainty analysis", AAPM 55th Annual Meeting and Exhibition, Indianapolis, 4-8 August 2013
 • A. Trianni, J.Farah, E. Carinou, I. Clairand, J. Dabin, C. Deangelis, J. Domienik, H. Jarvinen, Z. Knezevic, R. Kopec, F. Malchair, A. Negri, L. Novak, T. Siiskonen, and F. Vanhavere "Maximum patient skin dose from interventional radiology procedures and definition of alert ", AAPM 55th Annual Meeting and Exhibition, Indianapolis, 4-8 August 2013 (oral presentation)
 • A. Maltezos and T.E. Matikas “Comprehensive Nuclear Security at Border Crossings”, International Conference on Nuclear Security: Enhancing Global Efforts, Vienna, 1–5 July 2013, Vienna, Austria (oral presentation)
 • A. Maltezos, A. Boziari and T.E. Matikas “Upgrading of Nuclear Security Measures in Cargo Area Installations in Seaport of Piraeus”, International Conference on Nuclear Security: Enhancing Global Efforts, Vienna, 1–5 July 2013, Vienna, Austria (oral presentation)
 • A. Maltezos, A. Boziari and T.E. Matikas “Portal monitor operation in Greece: Statistical analysis”, International Conference on Nuclear Security: Enhancing Global Efforts, 1–5 July 2013, Vienna, Austria (oral presentation)
 • Maria Christopoulou, Chrysa Govari, Panagiota Tsaprouni, Dimitris Koutounidis, Nektarios Skamnakis, Agamemnon Yalofas, Efthymia Kalampaliki, Christina Tzoumanika & Efthymios Karabetsos, "ELF measurements and evaluation of occupational exposure at four power plants in Greece", BioEM2013- Joint Meeting of τhe Bioelectromagnetics Society (BEMS) and the European BioElectromagnetics Association (EBEA), Thessaloniki, Greece, June 10-14, 2013, PB-10, p. 72
 • Efthymios Karabetsos, Efthymia Kalampaliki & Dimitris Koutounidis, "Static and Extremely Low Frequency Magnetic Fields Measurements in Various Types and Models of Hybrid Technology Cars", BioEM2013, Thessaloniki, Greece, June 10-14, 2013, PA-115, p. 59
 • Nektarios Skamnakis, Efthymia Kalampaliki, Dimitris Koutounidis, Panagiota Tsaprouni, Christina Tzoumanika, Agamemnon Yalofas & Efthymios Karabetsos, "Exposure of the General Public in the Vicinity of Air Traffic Control Primary and Secondary Radar Systems", BioEM2013, Thessaloniki, Greece, June 10-14, 2013, PA-31, p. 51,
 • Ioannis Ztoupis, Eleni Nikolopoulou, Efthymios Karabetsos, Ioannis Gonos & Ioannis Stathopulos, "Second interlaboratory comparison programme on ELF EMF measurements performed in Greece", BioEM2013, Thessaloniki, Greece, June 10-14, 2013, PB-28, p. 74
 • P. Dimitriou, C. Pafilis, K.L. Karfopoulos, V. Kamenopoulou, C. Housiadas, “Establishing a national strategy for E&T in radiation protection", ETRAP 2013, Vienna, 12-15 March 2013 (oral presentation), Book of abstracts, pp 160-167
 • P. Dimitriou, C. Pafilis, I. Stassinopoulos, A. Ntalles, K.L. Karfopoulos, E. Carinou,V. Kamenopoulou, “Implementation of ISO 29990:2010 management system for providers of learning services in non-formal E&T on radiation protection", ETRAP 2013, Vienna, 12-15 March 2013, Book of abstracts, pp 354-359
 • V. Kamenopoulou, C. Pafilis, K.L. Karfopoulos, E. Carinou, S. Economides, P. Dimitriou, “The involvement of a regulatory authority in education and training on radiation protection", ETRAP 2013, Vienna, 12-15 March 2013, Book of abstracts, pp 368-372
 • R. Bly, H. Jarvinen, H. Olerud, J. Vassileva, A. Jahnen, S. Vogiatzi "European population dose and differences in radiological procedures between European countries", European Congress of Radiology (ECR) 2013, 7 - 11 March 2013, Vienna, Austria (oral presentation)
 • R. Bly, H. Jarvinen, H. Olerud, J. Vassileva, A. Jahnen, S. Vogiatzi, "Estimation of population doses from diagnostic radiological and nuclear medicine procedures: a tool for authorities to promote justifications and optimization", IAEA International Conference on Radiation Protection in Medicine - Setting the Scene for the Next Decade, Bonn, 3-7 December 2012.
 • V. Tafili, V. Kamenopoulou, C. Potiriadis, S. Economides, S. Simopoulos, C. Housiadas "Communication during the Fukushima nuclear accident: the perspective of a non-nuclear country", International Experts’ Meeting on Enhancing Transparency and Communication Effectiveness in the event of a Nuclear or Radiological Emergency, Vienna, 18-20 June 2012 (oral presentation)
 • V. Kamenopoulou, “The role of international and national organizations in Medical Radiation Protection - E&T: The view of a Radiation Protection Authority”, European Workshop on Education and Training in Medical Radiation Protection (MEDRAPET), 21-23 April, 2012, Athens
 • Ε. Π. Νικολοπούλου, Ε. Καραμπέτσος, Ι. Φ. Γκόνος και Ι. Α. Σταθόπουλος, "Αξιολόγηση διεργαστηριακών μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικού πεδίου υψηλών συχνοτήτων", 4ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας, Αθήνα, 3-4 Φεβρουαρίου 2012
 • Bly R.,Jarvinen H., Jahnen A., Olerud H., Vassileva J., Vogiatzi S. "European population dose from radiodiagnostic procedures-results of Dose Datamed 2", 13th International Congress of the International Radiation Protection Association (IRPA 13), 13-18 May 2012, Glascow Scotland
 • S.Vogiatzi, "Population collective effective dose from nuclear medicine procedures in Greece", Workshop on European Population Doses from Medical Exposure, Athens, 24-26 April 2012 (oral presentation)
 • S.Vogiatzi, "Summary of national DRLs for NM procedures in Europe", Workshop on European Population Doses from Medical Exposure, Athens, 24-26 April 2012 (oral presentation) G. Manousaridis, C. Koukorava, C.J. Hourdakis, V. Kamenopoulou, E. Giakoumakis, C. Tsiklakis "Establishment of Diagnostic Reference Levels for Dental Intraoral Radiography in Greece", Workshop on European Population Doses from Medical Exposure, Athens, 24-26 April 2012
 • Bly R., Jahnen A., Jarvinen H., Olerud H., Vassileva J. and Vogiatzi S. "European population dose from radiodiagnostic procedures – early results of Dose Datamed 2", NSFS Conference, Reykjavik, August 22-25, 2011
 • Bly R., Jahnen A., Jarvinen H., Olerud H., Vassileva J. and Vogiatzi S., "Study on European Population Doses From Medical Exposure (Dose Datamed 2) ENER/D4/181-2010", DoReMi – Low Dose Research towards Multidisciplinary Integration 1st Periodic meeting programme outline, Brussels, 4?6 July 2011
 • Karafasoulis, K., Zachariadou, K., Seferlis, S., Kaissas, I., Lambropoulos, C., Loukas, D., Potiriadis, C. "Simulated performance of algorithms for the localization of radioactive sources from a position sensitive radiation detecting system (COCAE)", AIP Conference Proceedings, 1412, 2011, pp. 377-384.
 • Lambropoulos, C.P., Aoki, T., Crocco, J., Dieguez, E., Disch, C., Fauler, A., Fiederle, M., Hatzistratis, D., Gnatyuk, V.A., Karafasoulis, K., Kosyachenko, L.A., Levytskyi, S.N., Loukas, D., Maslyanchuk, O.L., Medvids, A., Orphanoudakis, T., Papadakis, I., Papadimitriou, A., Papakonstantinou, K., Potiriadis, C., Schulman, T., Sklyarchuk, V.V., Spartiotis, K., Theodoratos, G., Vlasenko, O.I., Zachariadou, K., Zervakis, E." The COCAE detector: An instrument for localization-identification of radioactive sources", IEEE Transactions on Nuclear Science, 58 (5 PART 2), art. no. 6007068, 2011, pp. 2363-2370.
 • I. Pantos, C. Koukorava, E. Nigrianaki, E. Carinou, E. Tzanalaridou, E. P. Efstathopoulos, D. G. Katritsis, “Radiation exposure of the operator during cardiac catheter ablation procedures”, 4th International Conference on Experiments/Process/System/Modeling/Simulation/Optimization, 4th IC-EpsMsO, Athens, 6-9 July 2011
 • S. Vogiatzi, “Radiation protection in radionuclide therapies”, HAMP Workshop on Dosimetry and Radiation Protection in radioisotope therapeutic treatments, Athens, 24 June 2011 (invited presentation)
 • A.Kavadella, C.Donta, K.Karayianni, E. Carinou, K.Tsiklakis and V. Kamenopoulou, "Effective dose estimation in conventional and digital intraoral radiography", 23rd Intersciplinary Approach to Paediatric Dentistry, Athens, June 15-18, 2011 (oral presentation)
 • I. Kantemiris "Gel Dosimetry with Antiprotons", 8th Workshop on Biological Effects of Antiprotons and Recent Advances in Particle Beam Cancer Therapy, June 13 – 17, 2011, Varenna, Italy (oral presentation)
 • S. Sellner, M. H. Holzscheiter, I. Kantemiris, J. B. Petersen, N. Bassler, "PyTRiP – an open source TriP front-end", PTCOG 50, Philadelphia, May 8 – 14, 2011
 • S. Vogiatzi, “The role of the radiopharmacist in a nuclear medicine laboratory”, 15th Panhellenic Pharmaceutical Congress, Athens, 13-15 May 2011 (invited presentation)
 • V. Kamenopoulou, P. Dimitriou, "Educational and Training System for Medical Physicists in Greece-Current Recognition Requirements", European Workshop on Medical Physics Expert, Seville, 9-10 May 2011
 • M.J. Anagnostakis, V. Kamenopoulou, C. Pafilis, P. Dimitriou, "Education and Training in Nuclear Physics, Nuclear Applications and Nuclear Engineering in Greece", Nuclear Education and Training 2011, Prague 15-18 May 2011
 • S. Vogiatzi, “Radiation protection in everyday practice. Hygiene and safety in Nuclear Medicine departments”, 22nd Conference of the Hellenic Society of Nuclear Medicine, Alexandroupoli, 8-10 April 2011 (invited speaker)
 • I. Kantemiris, C. Pafilis, V. Kamenopoulou and P. Dimitriou, "The new BSS definitions of the Radiation Protection Professions and their effect on the Greek Lesgislation", EUTERP Workshop, Radiation protection training in Europe - the next steps, March 28-30, 2011, Ayia Napa, Cyprus
 • Karafasoulis, K., Zachariadou, K., Seferlis, S., Kaissas, I., Lambropoulos, C., Loukas, D., Potiriadis, C. "Simulation studies and spectroscopic measurements of a position sensitive detector based on pixelated CdTe crystals", IEEE Nuclear Science Symposium Conference Record, art. no. 5873939, 2010, pp. 1108-1113
 • Lambropoulos, C.P., Aoki, T., Crocco, J., Dieguez, E., Disch, C., Fauler, A., Fiederle, M., Hatzistratis, D., Gnatyuk, V.A., Karafasoulis, K., Kosyachenko, L.A., Levytskyi, S.N., Loukas, D., Maslyanchuk, O.L., Medvids, A., Orphanoudakis, T., Papadakis, I., Papadimitriou, A., Papakonstantinou, K., Potiriadis, C., Schulman, T., Sklyarchuk, V.V., Spartiotis, K., Theodoratos, G., Vlasenko, O.I., Zachariadou, K., Zervakis, E." The COCAE detector: An instrument for localization Identification of radioactive sources", IEEE Nuclear Science Symposium Conference Record, art. no. 5874548, pp. 3910-3917.
 • Karafasoulis, K., Zachariadou, K., Seferlis, S., Papadakis, I., Loukas, D., Lambropoulos, C., Potiriadis, C. "Gamma spectroscopic measurements using the PID350 pixelated CdTe radiation detector", IEEE Nuclear Science Symposium Conference Record, art. no. 5874526, 2010, pp. 3816-3820.
 • N.Ruiz Lopez, M. Sans Merce, I. Barth, E. Carinou, A. Carnicer, I. Clairand, J. Domienik, L. Donadille, P. Ferrari, M. Fulop, M. Ginjaume, G. Gualdrini, C. Koukorava, S. Krim, F. Mariotti, D. Nikodemova, A. Rimpler, K. Smans, L. Struelens, F. Vanhavere, "The ORAMED project: Optimisation of Radiation Protection for Medical Staff in Interventional Radiology, Cardiology and Nuclear Medicine", International Symposium on Standards, Applications and Quality assurance in Medical Radiation Dosimetry, November 2010, IAEA,Vienna
 • M. Ginjaume, F. Vanhavere, E. Carinou, G. Gualdrini, I. Clairand, M. Sans Merce, A. Rimpler, J.M. Bordy, D. Nikodemova and X. Ortega, "ORAMED training module: Optimizing radiation protection in interventional radiology and nuclear medicine", Inernational. Conference on Radiation Protection in Medicine, September 2010, Varna (oral presentation)
 • S. Vogiatzi, P. Kipouros, M. Chobis, "Establishment of Dose Reference Levels for Nuclear Medicine in Greece", International Conference on Radiation Protection in Medicine, 1-3 September 2010, Varna, Bulgaria
 • P. Dimitriou, C. Pafilis, V. Kamenopoulou, "Building competence through education and training on radiation protection in medicine", International Conference on Radiation Protection in Medicine, 1-3 September 2010, Varna, Bulgaria
 • G. Simantirakis, C.J. Hourdakis, S. Economides, P. Dimitriou, "Image quality of CT scanners and patient dose from CT examinations in Greece", International Conference on Radiation Protection in Medicine, 1-3 September 2010, Varna, Bulgaria
 • M. Kalathaki, C.J. Hourdakis, S. Economides, P. Tritakis, N. Kalyvas, G. Simantirakis, G. Manousaridis, I. Kaisas and V. Kamenopoulou, "Comparison of Full Field Digital (FFD) and Computed Radiography (CR) mammography systems in Greece", International Conference on Radiation Protection in Medicine, 1-3 September 2010, Varna, Bulgaria
 • C. Koukorava, E. Carinou, M. Sans Merce, I. Barth, A. Carnicer, I. Clairand, J. Domienik, L. Donadille, P. Ferrari, M. Fulop, M. Ginjaume, G. Gualdrini, J. Jankowski, S. Krim, F. Mariotti, D. Nikodemova, E. Nirgianaki, X. Ortega, A. Rimpler, N. Ruiz, K. Smans, L. Struelens, F.Vanhavere, "Optimization of Radiation Protection for Medical staff – The ORAMED project", International Conference on Radiation Protection in Medicine, 1-3 September 2010, Varna, Bulgaria (oral presentation)
 • S. Vogiatzi, “Measures for dose reduction in Nuclear Medicine”, 10th Greek Congress of Nuclear Medicine, Kalampaka, 10-12 September 2010 (invited presentation)
 • Christos N. Pafilis, Vassiliki Kamenopoulou, Antonios Maltezos, Theodore E. Matikas, Stavros Seferlis and Panayiotis Dimitriou, “Education and Training on Nuclear Security in Greece”, ANIMMA 2009 - 1st International Conference on Advancements in Nuclear Instrumentation, Measurement Methods and their Applications, art. no. 5503671, Marseille, France, 7-10 June 2009, DOI: 10.1109/ANIMMA.2009.5503671
 • M. Ginjaume, X. Ortega, E. Carinou, F. Vanhavere, I. Clairand, G. Gualdrini, M. Sans-Merce, "Improving standards of radiation protection in medical practice", European Nuclear Conference, ENC2010, June 2010, Barcelona
 • Ferrari, P., Vanhavere, F., Carinou, E., Gualdrini, G., Clairand, I., Sans-Merce, M., Ginjaume and others, "Challenges on the radiation protection optimization of medical staff in interventional radiology and nuclear medicine: the ORAMED project", Third European IRPA Congress IRPA 2010, June 2010, Helsinki
 • M.J. Anagnostakis, V. Kamenopoulou, C. Pafilis, P. Dimitriou, "Education and Training in Nuclear Physics, Nuclear Applications and Nuclear Engineering in Greece", Nuclear Education and Training 2011, Prague 15-18 May 2011
 • C. Potiriadis, V. Koukouliou, S. Seferlis and K. Kehagia "Assessment of the occupational exposure at fertilizer industry in the north part of Greece", European Conference on Individual Monitoring of Ionizing Radiation, Athens, 8-12 March 2010
 • P. Dimitriou, J. Kalef-Ezra, C. Pafilis and V. Kamenopoulou "Education and training activities in personal dosimetry", European Conference on Individual Monitoring of Ionizing Radiation, Athens, 8-12 March 2010
 • K. Kehagia, S. Bratakos , M. Kolovou and C. Potiriadis "Hair analysis as an indicator of exposure to uranium", European Conference on Individual Monitoring of Ionizing Radiation, Athens, 8-12 March 2010
 • G. Drikos, P. Nikolaou, K. Veltsos, P. Askounis "Infrastructure of the Greek dose registry system", European Conference on Individual Monitoring of Ionizing Radiation, Athens, 8-12 March 2010
 • F. Vanhavere, E. Carinou, G. Gualdrini, I. Clairand, M. Sans Merce, M. Ginjaume, "Invited lecture - The ORAMED project: optimization of radiation protection for medical staff ", European Conference on Individual Monitoring of Ionizing Radiation, Athens, 8-12 March 2010 (oral presentation)
 • I. Clairand, J.-M. Bordy, J. Daures, J. Debroas, M. Denoziere, L. Donadille, M. Ginjaume, C. Itie, C. Koukorava, S. Krim, A.-L. Lebacq, P. Martin, L. Struelens, M. Sans-Merce, M. Tosic, F. Vanhavere, "Active personal dosemeters in interventional radiology: tests in laboratory conditions and in hospital", European Conference on Individual Monitoring of Ionizing Radiation, Athens, 8-12 March 2010 (oral presentation)
 • J. Domienik, M. Brodecki, E. Carinou, L. Donadille, J. Jankowski, C. Koukorava, S. Krim, D. Nikodemova, N. Ruiz-Lopez, M. Sans-Merce, L. Struelens, F. Vanhavere, "Extremity and eye lens doses in interventional radiology procedures. First results of the ORAMED project", European Conference on Individual Monitoring of Ionizing Radiation, Athens, 8-12 March 2010 (oral presentation)
 • L.Struelens, E.Carinou, P.Ferrari, C.Koukorava and S.Krim "Monte Carlo calculations on extremity and eye lens dosimetry for medical staff at interventional radiology procedures", European Conference on Individual Monitoring of Ionizing Radiation, Athens, 8-12 March 2010
 • C. Koukorava, E. Carinou, G. Simantirakis, T.G.Vrahliotis, E.Arhontakis, C. Tierri, P. Dimitriou "Doses to operators during interventional radiology procedures - focus on eye lens and extremity dosimetry", European Conference on Individual Monitoring of Ionizing Radiation, Athens, 8-12 March 2010
 • E.Carinou, P.Askounis, F.Dimitropoulou, G.Kiranos, H.Kyrgiakou, E.Nirgianaki, E.Papadomarkaki and V.Kamenopoulou "Pre and post irradiation fading effect for LiF:Mg, Ti and LiF: Mg, Cu, P materials used in routine monitoring", European Conference on Individual Monitoring of Ionizing Radiation, Athens, 8-12 March 2010
 • A. Boziari, C. Koukorava, E. Carinou, C.J. Hourdakis, V. Kamenopoulou "The use of active personal dosemeters as a personal monitoring device - comparison with TL dosimetry", European Conference on Individual Monitoring of Ionizing Radiation, Athens, 8-12 March 2010 (oral presentation)
 • P.Dimitriou, V.Kamenopoulou "Education and training issues in individual monitoring of ionizing radiation", European Conference on Individual Monitoring of Ionizing Radiation, Athens, 8-12 March 2010 (invited lecture)
 • J. G. Alves, P. Ambrosi, D.T. Bartlett, L. Currivan, J.W.E. van Dijk, E. Fantuzzi, V. Kamenopoulou "The new European Commission technical recommendations for monitoring individuals occupationally exposed to external radiation", European Conference on Individual Monitoring of Ionizing Radiation, Athens, 8-12 March 2010 (invited lecture)
 • Carinou E., Domienik J., Donadille L., Ferrari P., Jankowski J., Koukorava C., Krim S., Nikodemova D., Ruiz-Lopez N., Sans Merce M., Struelens L. and Vanhavere F., "Extremity and eye lens doses of medical staff involved in interventional radiology and cardiology", 5th EURADOS Winter School "Radiation Protection of Medical Staff"", 9 February 2010, Czech Republic (oral presentation)
 • S. Vogiatzi,“Legislative and radiation protection requirements for PET/CT installations”, HAMP Workshop on PET/CT, Athens, 27 February 2010 (invited presentation)
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd