Παρεχόμενες υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες που παρέχει το Εργαστήριο Βαθμονόμησης έχουν διαπιστευτεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025 από το ΕΣΥΔ (Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης, Πιστοποιητικό Διαπίστευσης 116). Το σύστημα ποιότητας που εφαρμόζεται διασφαλίζει την ακρίβεια και αξιοπιστία των δοσιμετρικών μεγεθών και μεθόδων. Μπορείτε να συμβάλλετε στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, συμπληρώνοντας το σύντομο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης των υπηρεσιών του Εργαστηρίου Βαθμονόμησης.

Τα πεδία διακριβώσεων είναι τα ακόλουθα:

radiation therapy
CT patient doctor
radioactivity symbol cubes
dosimetra

 

Our website is protected by DMC Firewall!