Διαδικασία βαθμονόμησης και χρεώσεις

Η διαδικασία για την αίτηση υπηρεσιών βαθμονόμησης περιγράφεται στα ακόλουθα βήματα:

  1. Επικοινωνία (μέσω τηλεφώνου ή e-mail) με το Εργαστήριο Βαθμονόμησης για τον προγραμματισμό των αιτούμενων εργασιών.
  2. Αποστολή/παράδοση οργάνων στο εργαστήριο. Μαζί με τα όργανα υποβάλλεται συμπληρωμένη η σχετική αίτηση.
  3. Μετά το πέρας της διαδικασίας διακρίβωσης/βαθμονόμησης το όργανο είτε αποστέλλεται ταχυδρομικώς είτε παραδίδεται στον πελάτη (κατόπιν συνεννόησης). Καταβολή ποσού χρέωσης σε τραπεζικό λογαριασμό της ΕΕΑΕ.
  4. Ταχυδρομική ή ηλεκτρονική αποστολή στον πελάτη των πιστοποιητικών διακρίβωσης/βαθμονόμησης.

Πίνακας χρέωσης υπηρεσιών 

α/α Είδος υπηρεσίας Χρέωση
1 Βαθμονόμηση θαλάμου ιονισμού ακτινοθεραπείας (σε ΝΚ ή ΝD,W) 600€
2 Βαθμονόμηση θαλάμου ιονισμού ακτινοθεραπείας (σε ΝΚ και ΝD,W) 900€
3 Βαθμονόμηση ηλεκτρόμετρου 300€
4

Βαθμονόμηση δοσιμέτρων διαγνωστικής ακτινολογίας (από 1 έως 3 RQR ποιότητες δέσμης)
α. Επιπλέον ανιχνευτές

440€ 
300€ ανά ανιχνευτή

5

Βαθμονόμηση δοσιμέτρων διαγνωστικής ακτινολογίας (όλες (9) οι RQR ποιότητες δέσμης)
α. Επιπλέον ανιχνευτές

600€
300€ ανά ανιχνευτή

6 Βαθμονόμηση οργάνων μέτρησης ακτινολογικών παραμέτρων (kVmeters, timers, κ.λπ.)
α. Επιπλέον ανιχνευτές
 
350€
300€ ανά ανιχνευτή
 
7 Βαθμονόμηση πολύμετρων διαγνωστικής ακτινολογίας (δοσίμετρο & kV−meter)
α. Επιπλέον ανιχνευτές
600€
500€ ανά ανιχνευτή
8 Βαθμονόμηση φορητών ανιχνευτών χώρου (survey meters)  220€
9 Βαθμονόμηση δοσιμέτρων άμεσου ανάγνωσης (1 έως και 3) σε μια ποιότητα δέσμης 150€
10 Βαθμονόμηση ηλεκτρονικών δοσιμέτρων άμεσου ανάγνωσης (1 έως και 2) σε μια ποιότητα δέσμης 150€
11 Ενεργειακή απόκριση δοσίμετρου – οργάνου 450€
12 Γωνιακή εξάρτηση δοσίμετρου – οργάνου 450€
13 Γραμμικότητα δόσης ή ρυθμού δόσης 450€
14 Βαθμονόμηση – διακρίβωση μετρητή ραδιενέργειας κατά περίπτωση
15 Βαθμονόμηση – διακρίβωση στυλοδοσίμετρων (ανά τεμάχιο) κατά περίπτωση
16 Χρήση εξοπλισμού για τη λήψη δοσιμετρικών δεδομένων μονάδων ακτινοθεραπείας ανά μονάδα Α/Θ (Α/Θ) έως 15 ημέρες 1.500€
17 Βαθμονόμηση με χρήση δοσίμετρου αναφοράς (επιπρόσθετα στις παραπάνω τιμές 1 έως 16 των υπηρεσιών βαθμονόμησης οργάνων ιοντιζουσών ακτινοβολιών) 100€
18 Ειδικές περιπτώσεις: Βαθμονομήσεις ή εργασίες οι οποίες δεν αναφέρονται παραπάνω και περιπτώσεις βαθμονόμησης πολλών οργάνων εξετάζονται κατά περίπτωση και κοστολογούνται ανάλογα  

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με το νόμιμο ΦΠΑ.

Συνημμένα αρχεία

Download this file (Ε ΕΡΓ 01-01θ Αίτηση βαθμονομησης.docx)Αίτηση βαθμονόμησης οργάνου - 55 kB
Our website is protected by DMC Firewall!