Εξωτερική δοσιμέτρηση

Σκοπός της εξωτερικής ατομικής δοσιμέτρησης είναι η εκτίμηση της μέσης ισοδύναμης δόσης και της ενεργού δόσης σε σημαντικά εκτιθέμενους ιστούς. Η ατομική δοσιμέτρηση χρησιμοποιείται:

 • για επιβεβαίωση της σωστής εργασιακής μεθοδολογίας
 • ως μέσο για εξεύρεση νέων μεθοδολογιών εργασίας για μεμονωμένους εργαζόμενους, αλλά και ομάδες εργαζομένων
 • ως μέσο πληροφόρησης σε περίπτωση ατυχήματος
 • για παροχή στοιχείων για ιατρικούς και νομικούς λόγους
 • για παροχή στοιχείων για επιδημιολογικές μελέτες.

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων της έκθεσης από εξωτερικές πηγές, οι οποίες πραγματοποιούνται είτε σε μηνιαία είτε σε διμηνιαία βάση –για φωτόνια και νετρόνια, αντίστοιχα- καταχωρούνται στο Εθνικό Αρχείο Δόσεων, που τηρεί η ΕΕΑΕ. 

Παράλληλα, οι τιμές της ενεργού δόσης του ιπτάμενου προσωπικού, οι οποίες υπολογίζονται από τις αεροπορικές εταιρείες, αποστέλλονται στην ΕΕΑΕ για την καταχώρησή τους στο Εθνικό Αρχείο Δόσεων.

Σήμερα δοσιμετρούνται περίπου:

 • 12.000 εργαζόμενοι με δοσίμετρα σώματος
 • 50 εργαζόμενοι με δοσίμετρα καρπού
 • 50 εργαζόμενοι με δοσίμετρα νετρονίων
 • 170 εργαζόμενοι με δοσίμετρα δακτύλων γ ακτινοβολίας
 • 200 εργαζόμενοι με δοσίμετρα δακτύλων β, γ ακτινοβολίας
 • 320 εργαζόμενοι με δοσίμετρα εντός ποδιάς
 • 70 εργαζόμενοι με δοσίμετρα φακού του οφθαλμού

 

Our website is protected by DMC Firewall!